Παπάς Αντώνης

Ο Αντώνης Παπάς είναι Πτυχιούχος της Aνωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοχος MBA και Ph.D στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Georgia State University.

Διετέλεσε καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στην ΑΣΟΕΕ, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το University of Massachusetts και το Northeastern University. Υπήρξε εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα Λογιστικής, Εσωτερικού και Εξωτερικού Ελέγχου και Βραχυπρόθεσμης Χρηματοδότησης.

Έχει συγγράψει βιβλία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – Ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοσίευσε αριθμό άρθρων σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά και σε διεθνείς συλλογικούς τόμους.

Είναι μέλος του American Accounting Association και του European Accounting Association.

 

  • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα ΤΟΜΟΣ A΄ (Β΄ Έκδοση)

  • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα ΤΟΜΟΣ Β΄ (Β΄ Έκδοση)

  • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά Θέματα Ερωτήσεις-Απαντήσεις Λυμένες Ασκήσεις (Α΄ Έκδοση)

  • Εισαγωγή στην Ελεγκτική (Α΄ Έκδοση)

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα ΤΟΜΟΣ A΄ (Β΄ Έκδοση)

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα ΤΟΜΟΣ B΄ (Β΄ Έκδοση)

  • Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Α΄΄Εκδοση)

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος Α΄)

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος B΄)

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά Θέματα Ερωτήσεις-Απαντήσεις Λυμένες Ασκήσεις

Εισαγωγή στην Ελεγκτική

Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος Α΄)

Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα (Τόμος Β΄)

Χρηματοοικονομική Λογιστική:
Θεωρητικά & Πρακτικά Θέματα