Σακέλλης Ιωάννης

Ο Γιάννης Σακέλλης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου 1950.

Σπούδασε Οικονομικά στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία και αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου το 1984. Διδάσκει από το 1979 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο μαθήματα που εντάσσονται στον ευρύτερο γνωστικό χώρο της κοινωνικής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Ετους 1983-84 εργάστηκε ως Academic Visitor στο Faculty of Economics and Politics του Πανεπιστημίου του Cambridge στη Μ. Βρετανία. Το 1998 εξελέγη Καθηγητής της Οικονομικής της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τον Οκτώβριο του 2005 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2001-2004) καθώς και μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EMCO). Υπήρξε, επίσης, από τους βασικούς συντελεστές οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης του ίδιου Υπουργείου. Κατά την περίοδο 2001-2008, ήταν Διευθυντής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον Ιούνιο του 2008 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 ήταν Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, υπεύθυνος για την Κοινωνική Προστασία και ταυτόχρονα Συνήγορος της Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Εχει σημαντικό ερευνητικό έργο στους γνωστικούς χώρους της κοινωνικής δημογραφίας, της οικονομικής της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής.

 

    • Πληθυσμός & Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα: Μορφολογία & Διαχρονικές Εξελίξεις (Β΄ Έκδοση)

Πληθυσμός & Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα:
Μορφολογία & Διαχρονικές Εξελίξεις