Σύγχρονη Διοικητική Δημοσίων Σχέσεων

Γεώργιος Πανηγυράκης,
Ζωή Βεντούρα – Νεοκοσμίδη

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 320
Κωδικός ISBN: 960-359-084-3
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3769

Category:

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί τη νέα χιλιετία είναι ο τρόπος μετάβασής τους στην παγκόσμια αγορά. Στο βιβλίο αυτό υποστηρίζεται, ότι ο αποτελεσματικότερος μηχανισμός που μπορεί να συμβάλλει με επιτυχία στην πραγματοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών στις νέες πραγματικότητες της αγοράς, είναι η ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ μέρος της οποίας είναι οι δημόσιες σχέσεις.

Στις μέρες μας οι σύγχρονες επιχειρήσεις γνωρίζουν την ακριβή θέση τους, την αγορά στην οποία απευθύνονται, τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και το στόχο στον οποίο αποσκοπούν. Η σχετικά καλή πληροφόρηση των επιχειρήσεων έχει συμβάλλει ώστε τα στελέχη τους να έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας με τους υπάρχοντες και πιθανούς τους πελάτες, να επενδύουν σε δοκιμασμένες διαδικασίες και συστήματα και να γνωρίζουν με σχετική ακρίβεια την απόδοση της επένδυσής τους. Από τα παραπάνω ίσως γίνεται φανερό ότι για τους σύγχρονους υπευθύνους δημοσίων σχέσεων δεν έχει τόσο πολύ σημασία πού βρίσκεται κανείς σήμερα ή πού θα πρέπει να κατευθυνθεί στο μέλλον αλλά πώς θα πετύχει τους επικοινωνιακούς του στόχους.

Τ α στελέχη δημοσίων σχέσεων γνωρίζουν αρκετά καλά τα επικοινωνιακά προγράμματα που συμβάλλουν στους στόχους τους. Τα περισσότερα στελέχη βρίσκονται σε αδυναμία να προσδιορίσουν την αγορά του μέλλοντος με όλες τις εξελίξεις που παρατηρούνται στις μέρες μας στην πληροφορική, στα συστήματα διοίκησης στο internet κ.λπ. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων είναι να βρουν νέους και αποτελεσματικότερους τρόπους που να τους βοηθήσουν να φτάσουν σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα της αγοράς. Οι υπεύθυνοι όμως βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με περισσότερες παραμέτρους απ ό,τι στο παρελθόν. Το κύριο ερώτημα, που είναι και πρόκληση μαζί για τα στελέχη, είναι πώς και με ποιους τρόπους θα πετύχουν τη μετάβαση στη νέα παγκοσμιοποιημένη αγορά. Μια υποσχόμενη λύση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το μάρκετινγκ, η επικοινωνία και οι δημόσιες σχέσεις.

Τα ανθρώπινα όντα χαρακτηρίζονται από μια έντονη επιθυμία επικοινωνίας, λένε τις εμπειρίες τους στους άλλους και ακούν τις δικές τους. Εκφράζουν τη γνώμη τους για οτιδήποτε, ένα προϊόν ή μια ποδοσφαιρική ομάδα. Αναπτύσσουν συγκεκριμένες προδιαθέσεις και αντιλήψεις απέναντι σε κοινωνικά θέματα όπως είναι η ανεργία και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Όλες οι γνώμες και προδιαθέσεις που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ακόμα ένα κομμάτι των σύγχρονων δημοσίων σχέσεων.

Η γνώμη του κάθε ατόμου είναι το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και του κοινωνικού-και οικονομικού του υπόβαθρου. Η ηλικία, η απασχόληση, η οικογενειακή κατάσταση, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και η γεωγραφική προέλευση είναι μερικοί από τους παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των προδιαθέσεων του ατόμου.

Η ευαίσθητη, αλλά πολύπλοκη τεχνική της επιρροής και της διαμόρφωσης της γνώμης της αδιαμόρφωτης μάζας στην κατεύθυνση της επίτευξης επιθυμητών στόχων, μέσω μιας διαδικασίας ενημέρωσης, παροχής διευκρινίσεων και επιβεβαιώσεων, καλείται δημόσιες σχέσεις.

Η διαδικασία των δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνει ορισμένα συγκεκριμένα στάδια:

• Πληροφορίες: ανάλυση, διερεύνηση και καθορισμός των λειτουργικών και στρατηγικών στόχων των δημοσίων σχέσεων.

• Προγραμματισμός: σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής και του κόστους που συνεπάγεται.

• Δράση: εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος των δημοσίων σχέσεων.

• Εκτίμηση: εκτίμηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

Τ α παραπάνω τέσσερα στάδια παρέχουν μια αποτελεσματική προσέγγιση δημοσίων σχέσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα τον αναγκαίο χώρο για δημιουργικότητα και ευκαιριακή επικοινωνία.

Τ α κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό αναλύουν τα παραπάνω στάδια, παρέχουν τη σύνοψη της διεθνούς θεωρίας του αντικειμένου, ένα σημαντικό κομμάτι του οποίου αποτελεί η ίδια η διεθνής πρακτική του κλάδου. Η τελευταία μάλιστα υπογραμμίζει δύο κύρια σημεία τα οποία οφείλει να προσέξει ιδιαίτερα κανείς.

1. Στις δημόσιες σχέσεις πρέπει ο υπεύθυνος να λειτουργεί σαν τη συνείδηση της ίδιας της επιχείρησης και να υπηρετεί πάντοτε την αλήθεια. Ο υπεύθυνος είναι εκείνος που θα αποφασίσει ποιο θα είναι το κοινό με το οποίο θα έλθει σε επαφή, όπως και ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται. Η εμμονή στην αλήθεια ερμηνεύεται από τους παρακάτω λόγους: (α) Η επικοινωνία της αλήθειας ενισχύει την αξιοπιστία του στελέχους και της επιχείρησης.

(β) Εάν δεν παρουσιαστεί η αλήθεια από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων τότε ανοίγει η πόρτα για να την βρει κάποιος άλλος, μειώνοντας την εικόνα της επιχείρησης.

2. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε πιέσεις που δέχεται, ο υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων δε θα πρέπει να υποκύψει. Το σημείο αυτό ίσως να υπενθυμίζει σε όλους μας, ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι άλλος από τον ίδιο μας τον εαυτό, ιδιαίτερα στο χώρο των δημοσίων σχέσεων.

Τ ο βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες σχέσεις καθορίζουν και επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Εξετάζει την αυξανόμενη ισχύ των δημοσίων σχέσεων σε μια ηλεκτρονική εποχή με όλες τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης.

Ελπίζουμε ότι το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας, θα απαντήσει σε πολλά από τα κυριότερα θέματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζει κανείς, όταν εργάζεται στο χώρο των δημοσίων σχέσεων και στον τρόπο που αυτές εφαρμόζονται στη σύγχρονη επιχείρηση. Προκαλούμε τον αναγνώστη να μη βασιστεί στις πιθανές μας απαντήσεις, να τις ελέγξει κριτικά για να τις βελτιώσει με τις δικές του προσωπικές λύσεις και ερωτήσεις.

Τέλος, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Καθηγητή κ. Γεώργιο Χρ. Κώττη για τις πολύτιμες συμβουλές που μας έδωσε. Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στον κύριο Θ. Ζαφειρόπουλο Πρόεδρο της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Partners για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς και τις κυρίες X. Πειρασμάκη Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. και Γενική Διευθύντρια της Synergia PR./Proi και Ρ. Μαλικούτη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. και Διευθύντρια της SOLID RELATIONS για το χρόνο που μας διέθεσαν. Ευχαριστίες οφείλουμε και στην κ. Ιωάννα Γρηγοροπούλου για τη βοήθειά της στη συλλογή και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων και στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Ηλία Καπαρελιώτη για τη φροντίδα και την πολύτιμη βοήθεια στην παρουσίαση του παρόντος βιβλίου. Τα λάθη και οι παραλείψεις βαρύνουν τους συγγραφείς και μόνο. Προτάσεις, σχόλια και διορθώσεις θα αποτελέσουν τη βάση εκκίνησης ενός νέου εγχειρήματος.

Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

Πρόλογος 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1.1. Εισαγωγή 19
1.2. Επιχειρησιακές δημόσιες σχέσεις (Corporate PR) 19
1.3. Δημόσιες σχέσεις επώνυμου προϊόντος (Brand PR) 21
1.4. Πλεονεκτήματα των δημοσίων σχέσεων 22
1.5. Μειονεκτήματα των δημοσίων σχέσεων 22
1.6. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων σχέσεων 22
1.7. Μορφές οργάνωσης του τμήματος δημοσίων σχέσεων 23
1.8. Δημόσιες σχέσεις και συναφείς κλάδοι 24
1.9. Δημόσιες σχέσεις και Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 25
1.10. Δημόσιες σχέσεις και Ενημέρωση 26
1.11. Δημόσιες σχέσεις και Προπαγάνδα 26
1.12. Δημόσιες σχέσεις και Διαφήμιση 27
1.13. Δημόσιες σχέσεις και Μάρκετινγκ 28
1.14. Ορισμός των δημοσίων σχέσεων 31
1.15. Ανάλυση ορισμού δημοσίων σχέσεων 33
1.16. Αρχές των δημοσίων σχέσεων 34
1.17. Συμπεράσματα 35
1.18. Βιβλιογραφία 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
2.1. Οι δημόσιες σχέσεις στην ιστορία 39
2.2. Η ωρίμανση των δημοσίων σχέσεων 43
2.3. Η μεταπολεμική περίοδος 43
2.4. Οι σημαντικότερες εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας (1990-2000) 45
2.5. Οι δημόσιες σχέσεις στην αρχή της νέας χιλιετίας 46
2.6. Οργάνωση του τμήματος δημοσίων σχέσεων 47
2.7. Τμήμα δημοσίων σχέσεων 48
2.8. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τμήματος δημοσίων σχέσεων 51
2.8.1. Πλεονεκτήματα 51
2.8.2. Μειονεκτήματα 51
2.9. Εταιρεία συμβούλων δημοσίων σχέσεων 52
2.10. Επιλογή εταιρείας συμβούλων δημοσίων σχέσεων 54
2.10.1. Η ανταγωνιστική μέθοδος 54
2.10.2. Η Επιλεκτική μέθοδος 55
2.11. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εταιρειών συμβούλων 55
2.11.1. Πλεονεκτήματα 55
2.11.2. Μειονεκτήματα 57
2.12. Δραστηριότητες του τμήματος δημοσίων σχέσεων 58
2.13. Οι σχέσεις του τμήματος δημοσίων σχέσεων με τις διάφορες υπηρεσίες και τμήματα της επιχείρησης 59
2.13.1. Δημόσιες σχέσεις και τμήμα μάρκετινγκ 59
2.13.2. Δημόσιες σχέσεις και τμήμα προσωπικού 59
2.13.3. Δημόσιες σχέσεις και τμήμα προώθησης πωλήσεων 60
2.13.4. Δημόσιες σχέσεις κάι τμήμα έρευνας αγοράς 60
2.13.5. Δημόσιες σχέσεις και τμήμα χρηματοοικονομικών 61
2.13.6. Δημόσιες σχέσεις και τμήμα παραγωγής 62
2.13.7. Δημόσιες σχέσεις και τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 63
2.14. Το κοινό των δημοσίων σχέσεων 63
2.15. Είδος επιχειρήσεων που εφαρμόζουν δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα 64
2.16. Μέγεθος επιχειρήσεων και τμήμα δημοσίων σχέσεων 65
2.17. Συμπεράσματα 67
2.18. Βιβλιογραφία 67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 69
11.1.1. Εισαγωγή 69
Π.1.2. Πρόδρομοι των δημοσίων σχέσεων 70
11.1.2.1. Ανατολικοί λαοί 70
11.1.2.2. Αρχαία Ελλάδα 71
Π.1.2.3. Ρωμαϊκή περίοδος 73
Π.1.2.4. Μεσαιωνική Δύση 74
Π.1.2.5. Βυζαντινή Ανατολή 75
Π.1.2.6. Αναγέννηση 76
11.1.2.7. 17. και ΙΗ’ αιώνας 76
11.1.2.8. ΙΘ’ αιώνας 78
Π.1.3. Σύγχρονη μορφή δημοσίων σχέσεων 79
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 82
11.11.1. Δημόσιες Επιχειρήσεις 82
11.11.2. Ιδιωτικές 85
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 90
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
3.1. Εισαγωγή 95
3.2. Προσωπικά στοιχεία και εκπαίδευση 96
3.3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του υπευθύνου δημοσίων σχέσεων 102
3.4. Η θέση του υπευθύνου των δημοσίων σχέσεων στο οργανόγραμμα της επιχείρησης 104
3.5. Συμπεράσματα 106
3.6. Βιβλιογραφία 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
4.1. Εισαγωγή 109
4.2. Χαρακτηριστικά, ευρύτητα και χρονικός ορίζοντας του προγράμματος δημοσίων σχέσεων 109
4.3. Η διαδικασία προγραμματισμού και τα στάδια της 111
4.4. Έρευνα δημοσίων σχέσεων – Ανάλυση του περιβάλλοντος 112
4.5. Εκτίμηση της κατάστασης 113
4.6. Στοχοθέτηση του προγράμματος 116
4.7. Ευθύνη της πραγματοποίησης της εκστρατείας 120
4.8. Καθορισμός κατηγοριών κοινού 121
.4.8.1. Ανάλυση των κατηγοριών κοινού 125
4.9. Εφαρμογή 127
4.10. Επιλογή των μέσων επικοινωνίας 127
4.11. Προϋπολογισμός προγράμματος 128
4.12. Εκτίμηση αποτελεσμάτων 130
4.13. Εφεδρικά προγράμματα 131
4.14. Επαναπληροφόρηση 132
4.15. Συμπεράσματα 132
4.12. Βιβλιογραφία 132
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 133
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Α. ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
5.1. Εισαγωγή 147
5.2. Τύπος 149
5.3. Ραδιόφωνο 151
5.3.1. Χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου 151
5.4. Τηλεόραση 151
5.4.1. Διαφορές ραδιοφώνου-τύπου, ραδιοφώνου-τηλεόρασης 151
Β. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 155
5.5. Εισαγωγή 156
5.6. Αρχές της επικοινωνίας με τους υπαλλήλους 157
5.7. Εταιρικές εφημερίδες 158
5.8. Εξωτερικά έντυπα 159
5.9. Γενικά περί οπτικοακουστικών μέσων 161
5.10. Εκθέσεις 162
5.11. Συμπεράσματα 164
5.12. Βιβλιογραφία 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ
6.1. Εισαγωγή 167
6.2. Αξιολόγηση και επιλογή μέσων 167
6.3. Αρχές καλών σχέσεων με τον τύπο 168
6.4. Δελτίο τύπου 169
6.4.1. Τι πρέπει να γνωρίζει ο συγγραφέας του δελτίου τύπου 170
6.4.2. Υπόδειγμα γραφής ενός δελτίου τύπου 170
6.5. Άλλα είδη ανακοινώσεων προς τον τύπο 172
6.6. Τεχνικές συγγραφής και εμφάνιση του δελτίου τύπου 174
6.7. Εκδηλώσεις για τον τύπο 176
6.8. Αξιολόγηση των εκδηλώσεων του τύπου 177
6.9. Συμπεράσματα 178
6.10. Βιβλιογραφία 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ, TO INTERNET ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
7.1. Εισαγωγή 181
7.2. To Internet 181
7.3. Τα προβλήματα του Internet 183
7.4. Τ α διαδραστικά πολυμέσα 183
7.5. Ο ουρανός είναι το όριο 185
7.6. Απόλυτα προσανατολισμένο και κατευθυνόμενο από το χρήστη 187
7.7. Δορυφορική αναμετάδοση 189
7.8. Συμπεράσματα 190
7.9. Βιβλιογραφία 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
8.1. Η σημασία της έρευνας 193
8.2. Η διεύρυνση της κοινής γνώμης και η έρευνα αγοράς 195
8.3. Βασικά ερωτήματα που καλείται να δώσει απάντηση η έρευνα 195
8.4. Κατανόησε το κοινό (Public Sonsing) 196
8.5. Σχεδιασμός της έρευνας 197
8.6. Οι εναλλακτικές πηγές πληροφοριών 198
8.7. Οι μέθοδοι της έρευνας αγοράς 200
8.8. Επικοινωνιακές έρευνας (Communicatio Audits) 202
8.9. Η διεύρυνση της επιχειρησιακής εικόνας 203
8.10. Μελέτες καταγραφής κοινωνικής κατάστασης (Social Audits) 204
8.11. Ανάλυση περιεχομένου (Content Analysis) 204
8.12. Η τελική έκθεση 205
8.13. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της έρευνας 205
8.14. Τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της έρευνας 206
8.15. Το πληροφοριακό σύστημα δημοσίων σχέσεων 207
8.16. Επιχειρήματα ενάντια στην έρευνα 209
8.17. Σημεία προσοχής για τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων 210
8.18. Συμπεράσματα 211
8.19. Βιβλιογραφία 212
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ, ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ή ΔΗΜΑΣΙΟΤΗΤ ΑΣ 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΧΟΡΗΓΙΑ
9.1 Εισαγωγή 219
9.2. Η χορηγία χθες και σήμερα 222
9.3. Η αποδοτικότητα της σύγχρονης χορηγίας 223
9.4. Χορηγία – Η φύση του μέσου 225
9.5. Καθιέρωση του μέσου της χορηγίας 227
9.6. Τι είναι χορηγία 228
9.7. Οι στόχοι της χορηγίας 221
9.8. Το χορηγικό πρόγραμμα 233
9.9. Χορηγία και εταιρείας δημοσίων σχέσεων 237
9.10. Δυνατότητες χορηγίας 240
9.11. Οι δυσκολίες ανάπτυξης της χορηγίας 240
9.12. Τα οφέλη της χορηγίας από τη σωστή χρήση της 243
9.13.11 επικοινωνία της χορηγίας 244
9.14. Τρέχουσες εξελίξεις 244
.9.14.1. Νέα γενιά χορηγών 244
9.14.2. Μεταβαλλόμενη κατανομή των χορηγικών δαπανών 245
9.14.3. Περισσότερο εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες 246
9.14.4. Ένα συνεχώς εξελισσόμενο μέσο σε παγκόσμια κλίμακα 247
9.15. Συμπεράσματα και προοπτικές για το μέλλον 247
9.16. Βιβλιογραφία 248
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 249
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 250
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
10.1. Εισαγωγή 257
10.2. Διοίκηση κρίσεων 257
10.3. Η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι περιπτώσεις κρίσεων ή καταστροφών 260
10.4. Ο ρόλος της επικοινωνίας 261
10.5. Η επίδραση των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης 261
10.6. Η πρόβλεψη καταστροφών και κρίσεων 262
10.7. Χαρακτηριστικά της κρίσης 264
10.8. Σχεδιασμός αντιμετώπισης της κρίσης 265
10.9. Η επικοινωνία και η κρίση 268
10.10. Ο σχεδιασμός της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 272
10.10.1. Η αναγνώριση των κινδύνων που συνεπάγεται η κρίση 272
10.11. Καθορισμός των κατηγοριών κοινού που εμπλέκονται 273
10.11.1. Ανάπτυξη κατάλληλων διαδικασιών επικοινωνίας για την αντιμετώπιση της κρίσης 273
10.12. Δοκιμή της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων 274
10.12.1. Οι νέες τεχνολογίες και η αντιμετώπιση των κρίσεων 275
10.13. Συμπεράσματα 275
10.14. Βιβλιογραφία 276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
11.1. Επαγγελματική ηθική και κοινωνική υπευθυνότητα 281
11.2. Κώδικας δεοντολογίας και πρακτικής των εταιρειών δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα 281
11.3. Συμπέρασμα 284
11.4. Βιβλιογραφία 284
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 287
ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τα κυριότερα σφάλματα των δημοσίων σχέσεων 301
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μύθοι και γεγονότα των δημοσίων σχέσεων 304
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Παρουσίαση διεθνών επιχειρήσεων δημοσίων σχέσεων 305