Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Πολιτικές & Πρακτικές στη Σύγχρονη Εποχή

Νάνσυ Παπαλεξανδρή,
Δημήτρης Μπουραντάς

A΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 680
Κωδικός ISBN: 978-960-359-184-9
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 122083784

 

Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Και αυτό γιατί κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζομένων, ο ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα της δίκαιας μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους στους κοινούς στόχους, όλα διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, το επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών, τη φήμη και την εικόνα που αυτή προβάλλει και τέλος την επιβίωσή της. Γι’ αυτό και η Διοίκηση ή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ιδίως μετά την μεγάλη παραίτηση που έλαβε χώρα ιδίως στις Η.ΠΑ. κατά τη διάρκεια του COVID-19 ,πολλές επιχειρήσεις δίδουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στη προσέλκυση και διακράτηση των εργαζομένων και τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, καλούνται να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για τις λειτουργίες της επιχείρησης τους.
Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο και χρήσιμο να αντιμετωπίζεται η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σαν μια λειτουργία που αποτελεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευθύνη όλων όσων ασκούν διοίκηση ενώ ενδιαφέρει άμεσα όλους όσους εργάζονται σε μια επιχείρηση. Βεβαίως οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνουν το κυριότερο μερίδιο ευθύνης στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποτελεσματικές μέθοδοι διαχείρισης προσωπικού. Όμως για να επιτύχουν στο ρόλο τους χρειάζεται να συνεργαστούν αρμονικά με τα στελέχη των υπολοίπων τμημάτων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όλα τα στελέχη να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο, ιδίως αφού στις μικρότερες επιχειρήσεις τα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων αναλαμβάνουν παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους την εφαρμογή μεθόδων ή πρακτικών που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού στην επιχείρηση.

Mε βάση τα ανωτέρω, η παρούσα έκδοση "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Πολιτικές & Πρακτικές στη Σύγχρονη Εποχή" απευθύνεται:

  1. Στους σπουδαστές Διοίκησης Επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που αποτελούν και τα μελλοντικά στελέχη στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.
  2. Στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που καλούνται να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης προσωπικού
  3. Στα στελέχη επιχειρήσεων, ασχέτως ειδικότητας, που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση θέματα διοίκησης και σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό και
  4. Σε όλους όσους παρακολουθούν σπουδές σε διάφορες ειδικότητες και πρόκειται να απασχοληθούν ή ακόμα και να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τον τρόπο και τις μεθόδους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με στόχο την κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστεύουμε ότι το παρόν βιβλίο θα καλύψει τις βασικές ανάγκες γνώσης και πληροφόρησης όλων των ομάδων αναγνωστικού κοινού που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την τόσο σημαντική αυτή λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης.

Nάνσυ Παπαλεξανδρή
Δημήτρης Mπουραντάς

Περιεχόμενα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Πολιτικές & Πρακτικές στη Σύγχρονη Εποχή
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 19
1.1 Ορισμός 20
1.2 Σημασία της ΔΑΔ στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις 22
1.3 Περιεχόμενο της ΔΑΔ 23
1.4 Διοίκηση Προσωπικού και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 29
1.5 Αλλαγές και Εξελίξεις στο Περιβάλλον της Επιχείρησης που Επηρεάζουν τη ΔΑΔ 32
1.5.1 Αλλαγές συνθηκών στο εξωτερικό περιβάλλον 34
1.5.2 Αλλαγές στο οργανωσιακό περιβάλλον 37
1.6 Σχέση της ΔΑΔ με τις Διάφορες Ομάδες Ενδιαφέροντος 45
1.7 Οργάνωση της ΔΑΔ 48
1.7.1 Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις 49
1.7.2 Συνεργασία ΔΑΔ με τα στελέχη γραμμής (line managers) 50
1.7.3 Αξιολόγηση της συμβολής της λειτουργίας διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση 55
1.8 Σύνοψη Κεφαλαίου 1 58
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 61
2.1 Εξελίξεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ο Ρόλος του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού 62
2.1.1 Κοινωνικός μεταρρυθμιστής (19ος αιώνας) 62
2.1.2 Στέλεχος πρόνοιας (τέλη 19ου, αρχές 20ού αιώνα) 63
2.1.3 Γραφειοκράτης – ανθρωπιστής (μετά το 1920) 64
2.1.4 Διαπραγματευτής – μεσολαβητής (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) 66
2.1.5 Οργανωτικός τεχνοκράτης (τέλη 1960) 67
2.1.6 Αναλυτής/προγραμματιστής ανθρώπινου δυναμικού (1980 1990) 68
2.1.7 Σύμβουλος στρατηγικής / ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (1990 2010) 69
2.1.8 Σύμβουλος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης/βιώσιμες ανάπτυξης διαφορετικότητας δυναμικού (2010) 70
2.2 Πρακτική της ΔΑΔ σε Ελλάδα και Ευρώπη 71
2.2.1 Μεθοδολογία έρευνας 72
2.2.2 Αποτελέσματα από τις ελληνικές επιχειρήσεις του 2015 73
2.2.3 Συμπεράσματα από τη σύγκριση της Ελλάδας με χώρες της Ευρώπης το 2009 (πριν από την κρίση) 76
2.3 Προβλέψεις για το Ρόλο της ΔΑΔ 79
2.4 Σύνοψη Κεφαλαίου 2 83
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 85
3.1 Η Προσέγγιση του Πανεπιστημίου του Harvard (The Harvard Model) (1984) 86
3.2 Η Προσέγγιση της ΔΑΔ Κατά τον Storey (The Storey Model) (Έμφαση στις Διαφορές ΔΑΔ και ΔΠ) 89
3.3 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) 89
3.3.1. Επιχειρησιακή στρατηγική και ΔΑΔ 89
3.3.2 Ορισμός και αρχές της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 91
3.3.3 Η προσέγγιση της ΣΔΑΔ στα πρότυπα της ανάλυσης του Porter 99
3.3.4 Ανταγωνιστικές στρατηγικές των Miles και Snow (1984) 101
3.3.5 Έλεγχος και σφοσίωση από τον Walton (1985) 103
3.3.6 Η προσέγγιση της ΔΑΔ από τους Brewster & Larsen (1992) 105
3.3.7 Οι ρόλοι της ΔΑΔ κατά τον Ulrich (1997) 106
3.3.8 Πλεονεκτήματα στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 108
3.4 Σύνοψη Κεφαλαίου 3 110
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 111
4.1 Η Διαρκής Επιτυχία δεν είναι Δεδομένη 111
4.2 Γιατί Αποτυγχάνουν οι Επιτυχημένες Επιχειρήσεις 112
4.3 Έλλειψη Τεχνογνωσίας Διοίκησης και Ηγεσίας Αλλαγών 113
4.4 Μοντέλο Διαρκώς Επιτυχημένης Επιχείρησης: Η μεγάλη εικόνα 114
4.5 Στρατηγική 115
4.6 Εταιρική Κουλτούρα 116
4.7 Δομές-Διαδικασίες 117
4.8 Συστήματα και Τεχνολογία 117
4.9 Άνθρωποι και Εργασιακό Κλίμα 118
4.10 Ορνανωσιακή Μάθηση 118
4.11 Η Ευθύνη Εξασφάλισης του Μοντέλου Διαρκούς Επιτυχίας και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 119
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 121
5.1 Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας 122
5.1.1 Διαίρεση εργασίας – εξειδίκευση 122
5.1.2 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα εξειδίκευσης 124
5.1.3 Eναλλαγή θέσεων εργασίας 126
5.1.4 Eμπλουτισμός εργασίας 126
5.1.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού θέσεων εργασίας 129
5.2 Εύρος Ελέγχου και Ιεραρχικά Επίπεδα 130
5.2.1 Έννοια της σχέσης εξουσίας 130
5.2.2 H έννοια του εύρους διοίκησης – ελέγχου 132
5.2.3 Yπέρ και κατά των πολλών ιεραρχικών επιπέδων 133
5.2.4 Kαθορισμός του εύρους ελέγχου ή διοίκησης 135
5.3 Σχεδιασμός Τμημάτων – Τμηματοποίηση 141
5.3.1 Έννοια τμήματος 141
5.3.2 Θεμελιώδη κριτήρια τμηματοποίησης 142
5.3.3 Τμηματοποίηση κατά λειτουργία 144
5.3.4 Τμηματοποίηση κατά προϊόν ή υπηρεσία 145
5.3.5 Γεωγραφική τμηματοποίηση 149
5.3.6 Άλλες μορφές τμηματοποίησης 150
5.3.7 Συνδυασμός κριτηρίων τμηματοποίησης 153
5.3.8 Οργάνωση κατά στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες 154
5.3.9 Mητρική οργάνωση 156
5.3.10 Tμήματα υπηρεσιών και επιτελικά 161
5.3.11 Kριτήρια αποτελεσματικής τμηματοποίησης 163
5.4 Διαμόρφωση Σχέσεων Εξουσίας 164
5.4.1 Σχέσεις εξουσίας 164
5.4.2 Bασικές αρχές – λειτουργική εξουσία 165
5.4.3 Γραμμική – επιτελική σχέση 168
5.4.4 Συγκέντρωση – αποκέντρωση εξουσίας 170
5.4.5 Aνάθεση καθηκόντων και μεταβίβαση εξουσίας 173
5.5 Συντονισμός – Ολοκλήρωση της Οργάνωσης 174
5.5.1 Aναγκαιότητα συντονισμού – ολοκλήρωσης 174
5.5.2 Mηχανισμοί συντονισμού – ολοκλήρωσης 175
5.6 Tυπικότητα της Οργάνωσης 177
5.6.1 Έννοια 177
5.6.2 Οργανόγραμμα 177
5.6.3 Περιγραφή θέσεων εργασίας 180
5.7 Κριτήρια Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας της Οργάνωσης 181
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 187
6.1 Έννοια και Περιεχόμενο της Ανάλυσης Θέσης Εργασίας 187
6.2 Στόχοι της Ανάλυσης των Θέσεων Εργασίας 188
6.3 Τα στάδια στην Ανάλυση της Θέσης Εργασίας 190
6.3.1 Προσδιορισμός αντικειμενικού σκοπού της ανάλυσης της θέσης εργασίας 191
6.3.2 Μέθοδοι ανάλυσης της θέσης εργασίας 191
6.3.3 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εργασία 196
6.3.4 Αξιολόγηση των μεθόδων ανάλυσης της θέσης εργασίας 202
6.4 Περιγραφή της Θέσης Εργασίας (Job Description) 204
6.4.1 Στόχοι της περιγραφής θέσης εργασίας 205
6.4.2 Περιεχόμενο της περιγραφής θέσης εργασίας 206
6.4.3 Συντάσσοντας μια περιγραφή θέσης εργασίας 208
6.4.4 Προδιαγραφές θέσης ή ατόμου 210
6.4.5 Συνήθη προβλήματα και λάθη στις περιγραφές θέσεων εργασίας 210
6.5 Παραδείγματα Περιγραφών Θέσης Εργασίας 211
6.5.1 Διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού 211
6.5.2 Προϊστάμενος τμήματος οικονομικού Προγραμματισμού 212
6.5.3 Προϊστάμενος τμήματος λογιστηρίου 214
6.5.4 Διευθυντής πώλησης: περιγραφή θέσης 215
6.5.5 Στέλεχος πωλήσεων: περιγραφή και προδιαγραφές θέσης 216
6.5.6 Γραμματέας διεύθυνσης: περιγραφή και Προδιαγραφές θέσης 218
6.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 6 219
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 221
7.1 Ορισμός-Στόχοι 222
7.2 Διαδικασία Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού 223
7.2.1 Μελέτη εξωτερικής αγοράς εργασίας 225
7.2.2 Μελέτη εσωτερικής αγοράς εργασίας 227
7.2.3 Επιχειρηματικά σχέδια 229
7.2.4 Πρόβλεψη μεταβολών 230
7.2.5 Προσδιορισμός αναγκών 232
7.2.6 Προϋπολογισμός οικονομικών μέσων 233
7.2.7 Σχεδιασμός προγράμματος 233
7.2.8 Εφαρμογή του προγράμματος 239
7.2.9 Αξιολόγηση προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού 240
7.3 Τεχνικές Προγραμματισμού Ανθρωπίνων Πόρων 240
7.4 Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης 247
7.4.1 Κυριότερες μορφές ευελιξίας 248
7.4.2 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα 250
7.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 7 252
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 253
8.1 Ορισμός & Διαδικασία Προσέλκυσης 254
8.2 Στόχοι & Φιλοσοφία της Προσέλκυσης 256
8.3 Προσδιορισμός του Προφίλ του Ιδανικού Ατόμου για Πλήρωση μιας Θέσης Εργασίας 258
8.4 Πηγές Προσέλκυσης 259
8.4.1 Εσωτερική προσέλκυση 259
8.4.2 Εξωτερική προσέλκυση 263
8.5 Πληροφοριακό Σύστημα Προσέγγισης 267
8.6 Μέθοδοι Προσέλκυσης Υποψηφίων 267
8.6.1 Ανεπίσημες μέθοδοι προσέλκυσης 267
8.6.2 Επίσημες μέθοδοι προσέλκυσης 268
8.6.3 Προσέλκυση από συγκεκριμένες ομάδες 272
8.7 Εκτίμηση και Benchmarking της Προσέλκυσης 279
8.7.1 Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των πηγών προσέλκυσης 280
8.7.2 Διαφορές στην ποιότητα των πηγών προσέλκυσης 280
8.8 Εναλλακτικές της Παραδοσιακής Προσέλκυσης 282
8.9 Ηθική στην Προσέλκυση Εργαζομένων 285
8.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 8 286
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 289
9.1 Στόχοι και Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Επιλογής 290
9.1.1 Ρεαλιστική περιγραφή εργασίας 291
9.2 Βήματα στη Διαδικασία Επιλογής 293
9.3 Μέθοδοι Επιλογής 293
9.3.1 Αίτηση πρόσληψης 293
9.3.2 Συστάσεις 295
9.3.3 Συνέντευξη 296
9.4 Tests Επιλογής Προσωπικού 301
9.4.1 Είδη τεστ 301
9.4.2 Σημαντικά χαρακτηριστικά χρήσης των τεστ 302
9.5 Βιογραφικά Σημειώματα 304
9.6 Πρακτική Άσκηση 305
9.7 Κέντρα Αξιολόγησης 305
9.8 Γραφολογική Ανάλυση 307
9.9 Η Διαδικασία Επιλογής από την Πλευρά του Υποψηφίου 308
9.9.1 Αναζήτηση εργασίας 308
9.9.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργασίας 308
9.10 Αποτελεσματική Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας 312
9.10.1 Γνωρίζοντας τον εαυτό μου 313
9.10.2 Γνωρίζοντας την αγορά εργασίας 313
9.10.3 Βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή 314
9.11 Διαδικασία Επιλογής & Τεστ 321
9.12 Σύνοψη Κεφαλαίου 9 323
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 324
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 333
10.1 Έννοια και Περιεχόμενο 334
101.1 Ορισμοί 334
10.1.2 Στόχοι και τομείς εκπαίδευσης προσωπικού 335
10.1.3 Σημασία και πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης προσωπικού 338
10.1.4 Η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης προσωπικού 340
10.2 Αρχές Αποτελεσματικής Μάθησης 341
10.2.1 Το μοντέλο μάθησης του Kolb 341
10.2.2 Οι πρακτικές αρχές αποτελεσματικής μάθησης 344
10.3 Η Οργάνωση της Εκπαίδευσης Προσωπικού 346
10.3.1 Ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 348
10.3.2 Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης 353
10.3.3 Επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης 354
10.3.4 Εφαρμογή της εκπαίδευσης 369
10.3.5 Αξιολόγηση της εκπαίδευσης 371
10.4 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Στελεχών 374
10.4.1 Ορισμοί-περιεχόμενο της ανάπτυξης στελεχών 374
10.4.2 Στόχοι ανάπτυξης στελεχών 376
10.4.3 Αρχές ανάπτυξης στελεχών 376
10.4.4 Στάδια στην ανάπτυξη στελεχών 378
10.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 10 379
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ
(TALENT MANAGEMENT)
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 381
11.1 Ανάπτυξη Ηγετών 383
11.1.1 H εξίσωση της ανάπτυξης του ηγέτη 383
11.1.2 Διάθεση για άσκηση ηγεσίας και ηγετικές ικανότητες 383
11.1.3 Ανάπτυξη διάθεσης και ικανοτήτων ηγεσίας 385
11.1.4 Ανάπτυξη ηγετών μέσω εμπειρίας 386
11.1.5 Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας 388
11.1.6 Η ηγεσία ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό 390
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 391
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 393
12.1 Ορισμός 394
12.2 Σημασία και Χρήσεις της Αξιολόγησης Εργαζομένων 394
12.2.1 Καθορισμός των στόχων απόδοσης και ανάπτυξη των εργαζομένων 395
12.2.2 Καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 396
12.2.3 Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση των εργαζομένων 396
12.2.4 Ανατροφοδότηση-επαναπληροφόρηση εργαζομένων (Feedback) 397
12.2.5 Βελτίωση του συστήματος προσέλκυσης και επιλογής 397
12.2.6 Παραδοσιακή και σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση 398
12.3 Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Αξιολόγησης στην Πράξη 399
12.3.1 Σύστημα αξιολόγησης 400
12.3.2 Ικανότητες αξιολόγησης 401
12.3.3 Κουλτούρα και κλίμα αξιολόγησης 401
12.3.4 Σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης με τα υπόλοιπα συστήματα ΔΑΔ 402
12.4 Σχεδιασμός ενός Συστήματος Αξιολόγησης 402
12.4.1 Φιλοσοφία-στόχοι της αξιολόγησης 402
12.4.2 Προσδιορισμός τομέων επίδοσης-κριτηρίων Αξιολόγησης 403
12.4.3 Μέτρηση της επίτευξης των στόχων-αποτελεσμάτων 405
12.4.4 Σχεδιασμός της διαδικασίας αξιολόγησης 408
12.5 Στρατηγική Ευθυγράμμιση του Συστήματος Αξιολόγησης 410
12.6 Μέθοδοι Αξιολόγησης 412
12.6.1 Αντικειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης 412
12.6.2. Υποκειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης 414
12.7 Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 423
12.7.1 Αυτοαξιολόγηση 423
12.7.2 Αξιολόγηση από συναδέλφους 424
12.7.3 Αξιολόγηση από υφισταμένους 425
12.7.4 Αξιολόγηση από πελάτες 425
12.7.5 Αξιολόγηση 360ο μοιρών 426
12.8 Χαρακτηριστικά Αποτελεσματικής Αξιολόγησης Εργαζομένων 428
12.8.1 Εγκυρότητα (Validity) 428
12.8.2 Αξιοπιστία (Reliability) 429
12.8.3 Αντικειμενικότητα – αμεροληψία (Objectivity) 430
12.8.4 Συγκρισιμότητα (Comparability) 430
12.8.5 Συνάφεια (Relevance) με τη θέση 430
12.9 Προβλήματα κατά την Αξιολόγηση των Εργαζομένων 431
12.9.1 Δυσκολίες αξιολόγησης 431
12.9.2 Λάθη αξιολόγησης 432
12.9.3 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιολόγησης της Απόδοσης 435
12.10 Συνέντευξη Αξιολόγησης 436
12.10.1 Αντικειμενικοί στόχοι συνέντευξης αξιολόγησης 437
12.10.2 Τύποι συνεντεύξεων αξιολόγησης 438
12.10.3 Ο ρόλος του προϊσταμένου στη συνέντευξη αξιολόγησης 440
12.10.4 Προβλήματα κατά τη συνέντευξη αξιολόγησης 443
12.11 Από την Αξιολόγηση στη Διοίκηση Απόδοσης 444
12.12 Σύνοψη Κεφαλαίου 12 446
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 447
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 453
13.1 Στόχοι και Χρησιμότητα των Συστημάτων Αμοιβών 454
13.1.1 Παρακίνηση, υπευθυνότητα, δέσμευση για εργαζομένους 454
13.1.2 Προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων και στελεχών 455
13.1.3 Αύξηση της παραγωγικότητας 456
13.1.4 Εξοικονόμηση κόστους εργασίας 456
13.1.5 Υλοποίηση στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 457
13.1.6 Διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας 457
13.1.7 Εργασιακές σχέσεις 458
13.2 Περιεχόμενο των Συστημάτων Αμοιβών 459
13.2.1 Είδη συστημάτων σταθερών αμοιβών 460
13.2.2 Κύρια ζητήματα – αποφάσεις αμοιβών 461
13.3 Θεωρητικό Υπόβαθρο του Συστήματος Αμοιβών 462
13.3.1 Θεωρίες οργανωσιακής συμπεριφοράς 462
13.3.2 Η έννοια του δίκαιου μισθού 464
13.4 Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Αμοιβών 465
13.4.1 Συμφωνία με εργοδότη 465
13.4.2 Αμοιβή βάσει της αξίας της εργασίας 466
13.4.3 Αμοιβή για απόδοση 467
13.4.4 Νέα γενιά στα συστήματα αμοιβών 468
13.5 Ανάπτυξη Συστήματος Σταθερών Αμοιβών με Βάση τη Θέση Εργασίας 470
13.5.1 Αξιολόγηση των θέσεων εργασίας 471
13.5.2 Διαμόρφωση μισθολογικού εύρους-κλιμακίων 478
13.5.3 Μισθολογική εξέλιξη του εργαζομένου 480
13.5.4 Προσαρμογή υφιστάμενων αμοιβών σε νέο σύστημα 480
13.6 Είδη Μεταβλητών Αμοιβών βάσει Απόδοσης (Performance Related Pay) 481
13.6.1 Ατομικά κίνητρα σύνδεσης αμοιβής με παραγωγικότητα 481
13.6.2 Αμοιβή βάσει επαγγελματικών δεξιοτήτων 484
13.6.3 Ομαδικά κίνητρα 487
13.7 Εμπόδια στην Επιτυχία της Αμοιβής Βάσει Απόδοσης 491
13.8 Ο Ρόλος των Παροχών στα Συστήματα Αμοιβών 493
13.8.1 Είδη παροχών 494
13.8.2 Ευέλικτα προγράμματα επιλογής επιδομάτων (cafeteria benefits) 496
13.8.3 Προγράμματα παροχών και επικοινωνία 497
13.8.4 Ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής (Work-life balance) 498
13.9 Αμοιβές Διοικητικών Στελεχών 499
13.9.1 Οι στόχοι της αμοιβής του διοικητικού στελέχους 499
13.9.2 Τα προγράμματα παροχών των διοικητικών στελεχών 500
13.9.3 Μακροπρόθεσμα κίνητρα 501
13.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 13 501
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 503
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 505
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΔ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 511
14.1 Ο Ρόλος της ΔΑΔ στην Οργανωσιακή Αλλαγή 512
14.2 Γνώση και Τεχνογνωσία Διοίκησης Αλλαγών 513
14.3 Έννοια και Είδη Οργανωσιακών Αλλαγών 514
14.4 Στάσεις και Αντιστάσεις στις Αλλαγές 515
14.5 Μέθοδοι Αντιμετώπισης των Αντιστάσεων στις Αλλαγές 517
14.6 Θεωρητικά Μοντέλα Εισαγωγής Αλλαγών 519
14.7 Οργανωσιακή Ανάπτυξη (Organizational Development) 523
14.8 Τομείς Εφαρμογής της Οργανωσιακής Ανάπτυξης 526
14.9 Τεχνικές Οργανωσιακής Ανάπτυξης 528
14.10 Βασικές Προϋποθέσεις Επιτυχίας των Αλλαγών 529
14.11 Ρόλοι-Φορείς Αλλαγών 530
14.12 Ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διοίκησης Συνολικής Αλλαγής 531
14.13 Ανάπτυξη της Ικανότητας Αλλαγών και Συνεχούς Επαναπροσδιορισμού της Επιχείρησης 533
14.14 Σύνοψη Κεφαλαίου 14 536
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 537
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 539
15.1 Τι Είναι Εταιρική Κουλτούρα 541
15.2 Η Κουλτούρα Αποτελεί Πηγή Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων ή Μειονεκτημάτων 543
15.3 Η Εταιρική Κουλτούρα Εξασφαλίζει τις Κατάλληλες Στάσεις και Συμπεριφορές των Ανθρώπων 547
15.4 Πώς η Εταιρική Κουλτούρα Γίνεται Χειροπιαστή 552
15.5 Τύποι Οργανωσιακής Κουλτούρας 553
15.6 Πώς η Εταιρική Κουλτούρα Αποτυπώνεται – Μετράται 558
15.7 Η Κατάλληλη Εταιρική Κουλτούρα 560
15.8 Πώς Διαμορφώνεται η Εταιρική Κουλτούρα 561
15.9 Σχεδιασμένη Διαμόρφωση-Αλλαγή της Εταιρικής Κουλτούρας 563
15.10 Διαδικασία Ανάπτυξης –Αλλαγής της Εταιρικής Κουλτούρας 572
15.11 Σύνοψη Κεφαλαίου 15 577
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 578
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16 579
16.1 Εννοιολογικός Προσδιορισμός 579
16.2 Αποστολή και Στόχοι της Εσωτερικής Επικοινωνίας 580
16.3 Βασικά Zητήματα Εσωτερικής Επικοινωνίας 581
16.4 Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Επικοινωνίας 582
16.5 Βασικά Kανάλια/(ή Eνέργειες) Εσωτερικής Επικοινωνίας 582
16.6 Περιεχόμενο Εσωτερικής Επικοινωνίας 585
16.7 Σπουδαιότητα και Mέθοδοι της “από κάτω προς τα πάνω επικοινωνίας” 587
16.8 Βασικές Προϋποθέσεις Eπιτυχίας της Eσωτερικής Eπικοινωνίας 591
16.9 Υπευθυνότητες της Εσωτερικής Επικοινωνίας και ο Pόλος της ΔΑΔ 592
16.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 16 592
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 593
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 595
17.1 Επιχειρησιακή Ηθική 595
17.2 Επιχειρησιακή Ηθική και ΔΑΔ 598
17.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 600
17.4 Βιώσιμη ΔΑΔ (Sustainable HR) 603
17.5 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δ.Α.Δ 606
17.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 17 609
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 609
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 18 611
18.1 Ορισμός 612
18.2 Επιμέρους Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος 615
18.3 Επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος για τη ΔΑΔ-Οι Σημαντικότερες Παράμετροι 617
18.4 Χρήση του HRIS στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 623
18.4.1 Ανάλυση θέσης εργασίας 624
18.4.2 Πρόσληψη προσωπικού 624
18.4.3 Επιλογή προσωπικού 625
18.4.4 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιασμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας 627
18.4.5 Αξιολόγηση απόδοσης 628
18.4.6 Αμοιβές & πρόσθετες εργατικές παροχές 629
18.4.7 Υγιεινή & ασφάλεια 631
18.4.8 Νέες και μελλοντικές εφαρμογές 631
18.5 Η Ηθική Διάσταση του Ζητήματος: Προσωπικό Απόρρητο και Ακρίβεια Δεδομένων 633
18.6 BIG DATA: Μία Νέα Πρόκληση για το HR 635
18.7 Μικρό Λεξικό Όρων στα HRIS 638
18.8 Σύνοψη Κεφαλαίου 18 639
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 18 641
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 19 651
19.1 Μορφές Διακρίσεων 652
19.2 Πολιτικές Ίσων Ευκαιριών 653
19.3 Διαχείρηση Διαφορετικότητας / Ποικιλομορφίας 656
19.4 Διαστάσεις της Διαφορετικότητας 659
19.5 Ο ρόλος της ΔΑΔ 663
19.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 19 666
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 667
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (KPIs)
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 20 669
20.1 Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων 669
20.2 Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 670
20.3 Δείκτες Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας των Προσλήψεων 671
20.4 Δείκτες Μέτρησης Χρόνου Εργασίας 671
20.5 Δείκτες Μέτρησης Οικονομικής Αποδοτικότητας του Εργασιακού Κόστους 672
20.6 Δείκτες Δέσμευσης και Ικανοποίησης Εργαζόμενων και Στελεχών 672
20.7 Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων και Ανάπτυξης των Εργαζόμενων 673
20.8 Δείκτες Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας της ΔΑΔ 674
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 674
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 675