Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Νάνσυ Παπαλεξανδρή,
Δημήτριος Μπουραντάς

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 528
Κωδικός ISBN: 960-824-924-4
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3606

Category:

Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Και αυτό γιατί κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζομένων, ο ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα της δίκαιας μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους στους κοινούς στόχους, όλα διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, το επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών, τη φήμη και την εικόνα που αυτή προβάλλει και τέλος την επιβίωσή της. Γι' αυτό και η Διοίκηση ή Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο και χρήσιμο να αντιμετωπίζεται η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σαν μια λειτουργία που αποτελεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευθύνη όλων όσων ασκούν διοίκηση ενώ ενδιαφέρει άμεσα όλους όσους εργάζονται σε μια επιχείρηση. Βεβαίως οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνουν το κυριότερο μερίδιο ευθύνης στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποτελεσματικές μέθοδοι διαχείρισης προσωπικού. Όμως για να επιτύχουν στο ρόλο τους χρειάζεται να συνεργαστούν αρμονικά με τα στελέχη των υπολοίπων τμημάτων. Τι ’ αυτό είναι απαραίτητο όλα τα στελέχη να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο, ιδίως αφού στις μικρότερες επιχειρήσεις τα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων αναλαμβάνουν παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους την εφαρμογή μεθόδων ή πρακτικών που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού στην επιχείρηση.

Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα έκδοση απευθύνεται:

α. Στους σπουδαστές Διοίκησης Επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που αποτελούν και τα μελλοντικά στελέχη στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

β. Στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων που καλούνται να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης προσωπικού

γ. Στα στελέχη επιχειρήσεων, ασχέτως ειδικότητας, που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση θέματα διοίκησης και σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό και

δ. Σε όλους όσους παρακολουθούν σπουδές σε διάφορες ειδικότητες και πρόκειται να απασχοληθούν ή ακόμα και να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τον τρόπο και τις μεθόδους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με στόχο την κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, πιστεύουμε ότι το παρόν βιβλίο θα καλύψει τις βασικές ανάγκες γνώσης και πληροφόρησης όλων των ομάδων αναγνωστικού κοινού που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την τόσο σημαντική αυτή λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης.

Τέλος οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν την κα Ελεάννα Γαλανάκη υποψήφια διδάκτορα του Ο.Π.Α για την συμβολή της στην προετοιμασία του περιεχομένου και την κα Αθηνά Σκοπελίτη για την βοήθειά της στην επεξεργασία του κειμένου.

Νάνου Παπαλεξανδρή,
Δήτρης Μπουραντάς

Περιεχόμενα

Προλογος 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Εισαγωγή 17
1,1 Ορισμός 17
1.2 Σημασία της ΔΑΠ για τις Σύγχρονες Επιχειρήσεις 19
1.3 Περιεχόμενο της ΔΑΠ 20
1.4 Διοίκηση Προσωπικού και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 26
1.5 Αλλαγές και Εξελίξεις στο Περιβάλλον της Επιχείρησης πουν Επηρεάζουν τη ΔΑΠ 29
1.5.1 Αλλαγές Συνθηκών στο Εξωτερικό Περιβάλλον 30
1.5.2 Αλλαγές στο Οργανωσιακό Περιβάλλον 34
1.6 Σχέση της ΔΑΠ με τις Διάφορες Ομάδες Ενδιαφέροντος 41
1.7 Οργάνωση της ΔΑΠ 45
1.7.1 Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε Μικρές και Μεγάλες Επιχειρήσεις 45
1.7.2 Συνεργασία ΔΑΠ με τα Στελέχη Γραμμής (line managers) 46
1.7.3 Αξιολόγηση της Συμβολής της Λειτουργίας Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην επιχείρηση 50
1.8 Σύνοψη Κεφαλαίου 1 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Εισαγωγή 55
2.1 Εξελίξεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ο Ρόλος του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων 55
2.1.1 Κοινωνικός Μεταρρυθμιστής 56
2.1.2 Στέλεχος Πρόνοιας 57
2.1.3 Γραφειοκράτης-Ανθρωπιστής 58
2.1.4 Διαπραγματευτής-Μεσολαβητής 60
2.1.5 Οργανωτικός Τεχνοκράτης 61
2.1.6 Αναλυτής-Προγραμματιστής Ανθρωπίνων Πόρων 63
2.1.7 Σύμβουλος Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 63
2.2 Πρακτική της ΔΑΠ σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση 66
2.2.1 Μεθοδολογία Έρευνας 66
2.2.2 Αποτελέσματα από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 68
2.2.3 Σύγκριση των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την Ε.Ε 71
2.2.4 Συμπεράσματα για την ΔΑΠ στην Ελλάδα 74
2.3 Προβλέψεις για το Ρόλο της ΔΑΠ 76
2.4 Σύνοψη Κεφαλαίου 2 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΕΓΙΣΠ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Εισαγωγή 83
3.1 Η Προσέγγιση του Πανεπιστημίου του Harvard 84
3.2 Η Προσέγγιση της ΔΑΠ κατά τον Storey 87
3.3 Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 89
3.3.1 Επιχειρησιακή Στρατηγική και ΔΑΠ 89
3.3.2 Ορισμός και Αρχές της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 90
3.3.3 Η Προσέγγιση της ΣΔΑΠ στα πρότυπα της ανάλυσης του Porter. 97
3.3.4 Ανταγωνιστικές στρατηγικές των Miles και Snow 100
3.3.5 Έλεγχος και Αφοσίωση από τον Walton 102
3.3.6 Η Προσέγγιση της ΔΑΠ από τους Brewster and Larsen 104
3.3.7 Οι ρόλοι της ΔΑΠ κατά τον Ulrich 106
3.3.8 Πλεονεκτήματα της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 107
3.4 Σύνοψη Κεφαλαίου 3 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εισαγωγή 111
4.1 Έννοια και Περιεχόμενο της Ανάλυσης Θέσης Εργασίας 111
4.2 Στόχοι της Ανάλυσης Θέσης Εργασίας 112
4.3 Τα Στάδια στην Ανάλυση της Θέσης Εργασίας 115
4.3.1 Προσδιορισμός Αντικειμενικού Σκοπού της Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας 115
4.3.2 Μέθοδοι Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας 116
4.3.3 Συλλογή και Επεξεργασία Στοιχείων για την Εργασία 121
4.3.4 Αξιολόγηση των Μεθόδων Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας 127
4.4 Περιγραφή της Θέσης Εργασίας 129
4.4.1 Στόχοι της Περιγραφής Θέσης Εργασίας 130
4.4.2 Περιεχόμενο της Περιγραφής Θέσης Εργασίας 132
4.4.3 Συντάσσοντας μια Περιγραφή Θέσης Εργασίας 133
4.4.4 Προδιαγραφές Θέσης ή Ατόμου 135
4.4.5 Συνήθη Προβλήματα και Λάθη στις Περιγραφές Θέσεων Εργασίας 125
4.5 Παραδείγματα Περιγραφών Θέσης Εργασίας 136
4.5.1 Διευθυντής Προσωπικού 136
4.5.2 Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού 137
4.5.3 Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου 139
4.5.4 Εμπορικός Διευθυντής: Περιγραφή Θέσης 140
4.5.5 Στέλεχος Πωλήσεων: Περιγραφή και Προδιαγραφές Θέσης 141
4.5.6 Γραμματέας Διεύθυνσης: Περιγραφή και Προδιαγραφές Θέσης 143
4.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 4 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εισαγωγή 147
5.1 Ορισμός- Στόχοι 147
5.2 Διαδικασία Προγραμματισμού Ανθρωπίνου Δυναμικού 148
5.2.1 Μελέτη Εξωτερικής Αγοράς Εργασίας 151
5.2.2 Μελέτη Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας 152
5.2.3 Επιχειρηματικά Σχέδια 155
5.2.4 Πρόβλεψη Μεταβολών 166
5.2.5 Προσδιορισμός Αναγκών 159
5.2.6 Προϋπολογισμός Οικονομικών Μέσων 159
5.2.7 Σχεδιασμός Προγράμματος 160
5.2.8 Εφαρμογή του Προγράμματος 166
5.2.9 Αξιολόγηση Προγραμματισμού Ανθρωπίνου Δυναμικού 167
5.3 Τεχνικές Προγραμματισμού Ανθρωπίνων Πόρων 168
5.4 Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης 173
5.4.1 Κυριότερες Μορφές Ευελιξίας 176
5.4.2 Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης στην Ελλάδα 178
5.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 5 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή 181
6.1 Ορισμός & Διαδικασία Προσέλκυσης 182
6.2 Στόχοι & Φιλοσοφία της Προσέλκυσης 184
6.3 Προσδιορισμός του Προφίλ του Ιδανικού Ατόμου για Πλήρωση μιας Θέσης Εργασίας 186
6.4 Πηγές Προσέλκυσης 187
6.4.1 Εσωτερική Προσέλκυση 188
6.4.2 Εξωτερική Προσέλκυση 192
6.5 Πληροφοριακό Σύστημα Προσέγγισης 196
6.6 Μέθοδοι Προσέλκυσης Υποψηφίων 196
6.6.1 Ανεπίσημες Μέθοδοι Προσέλκυσης 196
6.6.2 Επίσημες Μέθοδοι Προσέλκυσης 198
6.6.3 Προσέλκυση από Συγκεκριμένες Ομάδες 202
6.7 Εκτίμηση και Benchmarking της Προσέλκυσης 209
6.7.1 Κριτήρια που Χρησιμοποιούνται για την Εκτίμηση των Πηγών Προσέλκυσης 210
6.7.2 Διαφορές στην Ποιότητα των Πηγών Προσέλκυσης 211
6.8 Εναλλακτικές της Παραδοσιακής Προσέλκυσης 213
6.9 Ηθική στην Προσέλκυση Εργαζομένων 216
6.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 6 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εισαγωγή 219
7.1 Στόχοι και Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Επιλογής 219
7.1.1 Ρεαλιστική Περιγραφή Εργασίας 221
7.2 Βήματα στη Διαδικασία Επιλογής 223
7.3 Μέθοδοι Επιλογής 225
7.3.1 Αίτηση Πρόσληψης 225
7.3.2 Συστάσεις 226
7.3.3 Συνέντευξη 227
7.4 Tests Επιλογής Προσωπικού 232
7.4.1 Είδη Τεστ 232
7.4.2 Σημαντικά Χαρακτηριστικά Χρήσης των Τεστ 233
7.5 Βιογραφικά Σημειώματα 235
7.6 Πρακτική Άσκηση 236
7.7 Κέντρα Αξιολόγησης 236
7.8 Γραφολογική Ανάλυση 239
7.9 Η Διαδικασία Επιλογής από την Πλευρά του Υποψηφίου 239
7.9.1 Αναζήτηση Εργασίας 239
7.9.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργασίας 240
7.10 Αποτελεσματική Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας 244
7.10.1 Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου 244
7.10.2 Γνωρίζοντας την Αγορά Εργασίας 245
7.10.3 Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή 246
7.11 Διαδικασία Επιλογής & Τεστ 253
7.12 Σύνοψη Κεφαλαίου 7. 256
Παράρτημα Κεφαλαίου 7 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εισαγωγή 265
8.1 Έννοια και Περιεχόμενο 266
8.1.1 Ορισμοί 266
8.1.2 Στόχοι και Τομείς Εκπαίδευσης Προσωπικού 267
8.1.3 Σημασία και Πλεονεκτήματα της Εκπαίδευσης Προσωπικού 270
8.1.4 Η Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης Προσωπικού 272
8.2 Αρχές Αποτελεσματικής Μάθησης 273
8.2.1 Το μοντέλο του Kolb 274
8.2.2 Οι Πρακτικές Αρχές Αποτελεσματικής Μάθησης 276
8.3 Η Οργάνωση της Εκπαίδευσης Προσωπικού 279
8.3.1 Ο Εντοπισμός των Εκπαιδευτικών Αναγκών 280
8.3.2 Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης 286
8.3.3 Επιλογή των Μεθόδων Εκπαίδευσης 287
8.3.4 Εφαρμογή της Εκπαίδευσης 304
8.3.5 Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης 304
8.4 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Στελεχών 309
8.4.1 Ορισμοί-Περιεχόμενο της Ανάπτυξης Στελεχών 309
8.4.2 Στόχοι Ανάπτυξης Στελεχών 311
8.4.3 Αρχές Ανάπτυξης Στελεχών 312
8.4.4 Στάδια στην Ανάπτυξη Στελεχών : 313
5.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 8 314
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγή 315
9.1 Ορισμός 315
9.2 Σημασία και Χρήσεις της Αξιολόγησης Εργαζομένων 316
9.2.1 Καθορισμός των Στόχων Απόδοσης και Ανάπτυξη τον Εργαζομένου 317
9.2.2 Καθορισμός των Εκπαιδευτικών Αναγκών 317
9.2.3 Σύνδεση Αμοιβής με την Απόδοση τον Εργαζομένου 318
9.2.4 Ανατροφοδότηση-Επαναπληροφόρηση εργαζομένου (Feedback) 319
9.2.5 Βελτίωση του Συστήματος Προσέλκυσης και Επιλογής 319
9.2.6 Παραδοσιακή και Σύγχρονη Αντίληψη για την Αξιολόγηση 320
9.3 Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Αξιολόγησης στην Πράξη 320
9.3.1 Σύστημα Αξιολόγησης 322
9.3.2 Ικανότητες Αξιολόγησης 323
9.3.3 Κουλτούρα και Κλίμα Αξιολόγησης 323
9.3.4 Σύνδεση τον συστήματος αξιολόγησης με τα υπόλοιπα συστήματα ΔΑΠ 324
9.4 Σχεδιασμός ενός Συστήματος Αξιολόγησης 324
9.4.1 Φιλοσοφία της Αξιολόγησης 325
9.4.2 Προσδιορισμός Τομέων Επίδοσης-Κριτηρίων Αξιολόγησης 326
9.4.3 Μέτρηση της Επίτευξης των Στόχων-Αποτελεσμάτων 328
9.4.4 Σχεδιασμός της Διαδικασίας Αξιολόγησης 330
9.5 Στρατηγική Ευθυγράμμιση του Συστήματος Αξιολόγησης 332
9.6 Μέθοδοι Αξιολόγησης 334
9.6.1 Αντικειμενικές Μέθοδοι Αξιολόγησης 335
9.6.2 Υποκειμενικές Μέθοδοι Αξιολόγησης 337
9.7 Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 346
9.7.1 Αυτοαξιολόγηση 347
9.7.2 Αξιολόγηση από Συναδέλφους 347
9.7.3 Αξιολόγηση από Υφισταμένους 348
9.7.4 Αξιολόγηση από Πελάτες 349
9.7.5 Αξιολόγηση 360ο Μοιρών 350
9.8 Χαρακτηριστικά Αποτελεσματικής Αξιολόγησης Εργαζομένων 351
9.8.1 Εγκυρότητα (Validity) 352
9.8.2 Αξιοπιστία (Reliability) 352
9.8.3 Αντικειμενικότητα – Αμεροληψία (Objectivity) 353
9.8.4 Σνγκρισιμότητα (Comparability) 354
9.8.5 Συνάφεια (Relevance) με τη Θέση 354
9.9 Προβλήματα κατά την Αξιολόγηση των Εργαζομένων 355
9.9.1 Δυσκολίες Αξιολόγησης 355
9.9.2 Λάθη Αξιολόγησης 356
9.9.3 Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Αξιολόγησης και Απόδοσης 360
9.10 Συνέντευξη Αξιολόγησης 361
9.10.1 Αντικειμενικοί Στόχοι Συνέντευξης Αξιολόγησης 361
9.10.2 Τύποι Συνεντεύξεων Αξιολόγησης 362
9.10.3 Ο Ρόλος του Προϊσταμένου στη Συνέντευξη Αξιολόγησης 364
9.10.4 Προβλήματα κατά τη Συνέντευξη Αξιολόγησης 368
9.11 Από την Αξιολόγηση στη Διοίκηση Απόδοσης 369
9.12 Σύνοψη Κεφαλαίου 9 371
Παράρτημα Κεφαλαίου 9 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Εισαγωγή 377
10.1 Στόχοι και Χρησιμότητα των Συστημάτων Αμοιβών 377
10.1.1 Παρακίνηση, Υπευθυνότητα, Δέσμευση για Εργαζομένου 378
10.1.2 Προσέλκυση και Διατήρηση Εργαζομένων και Στελεχών 379
10.1.3 Αύξηση της Παραγωγικότητας 380
10.1.4 Εξοικονόμηση Κόστους Εργασίας 380
10.1.5 Υλοποίηση Στρατηγικών Στόχων της Επιχείρησης 381
10.1.6 Διαμόρφωση Εταιρικής Κουλτούρας 381
10.1.7 Εργασιακές Σχέσεις 382
10.2 Περιεχόμενο των Συστημάτων Αμοιβών 382
10.2.1 Είδη Συστημάτων Σταθερών Αμοιβών 383
10.2.2 Κύρια Ζητήματα – Αποφάσεις Αμοιβών 386
10.3 Θεωρητικό Υπόβαθρο του Συστήματος Αμοιβών 387
10.3.1 Θεωρίες Οργανωσιακής Συμπεριφοράς 387
10.3.2 Η έννοια του Δίκαιου Μισθού 389
10.4 Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Αμοιβών 390
10.4.1 Συμφωνία με Εργοδότη 390
10.4.2 Αμοιβή Βάσει της Αξίας της Εργασίας 391
10.4.3 Αμοιβή για Απόδοση 392
10.4.4 Νέα Γενιά στα Συστήματα Αμοιβών 397
10.5 Ανάπτυξη Συστήματος Σταθερών Αμοιβών με Βάση τη Θέση Εργασίας 394
10.5.1 Αξιολόγηση των Θέσεων Εργασίας 496
10.5.2 Διαμόρφωση Μισθολογικού Εύρους-Κλιμακίων 404
10.5.3 Μισθολογική Εξέλιξη του Εργαζομένου 407
10.5.4 Προσαρμογή Υφιστάμενων Αμοιβών σε Νέο Σύστημα 407
10.6 Είδη Μεταβλητών Αμοιβών βάσει Απόδοσης (Performance Related Pay) 408
10.6.1 Ατομικά Κίνητρα Σύνδεσης Αμοιβής με Παραγωγικότητα 408
10.6.2 Αμοιβή Βάσει Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 412
10.6.3 Ομαδικά Κίνητρα 414
10.7 Εμπόδια στην Επιτυχία της Αμοιβής Βάσει Απόδοσης 419
10.8 Ο Ρόλος των Παροχών στα Συστήματα Αμοιβών 422
10.8.1 Είδη Παροχών 423
10.8.2 Ευέλικτα Προγράμματα Επιλογής Επιδομάτων (cafeteria benefits) 425
10.8.3 Προγράμματα Παροχών και Επικοινωνία 425
10.8.4 Ισορροπία Εργασίας και Οικογένειας 427
10.9 Αμοιβές Διοικητικών Στελεχών 427
10.9.1 Οι Στόχοι της Αμοιβής του Διοικητικού Στελέχους 428
10.9.2 Τα Προγράμματα Παροχών των Διοικητικών Στελεχών 429
10.9.3 Μακροπρόθεσμα Κίνητρα 429
10.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 10 430
Παράρτημα Κεφαλαίου 10 433
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠ
Εισαγωγή 339
11.1 Ο Ρόλος της ΔΑΠ στην οργανωσιακή αλλαγή 440
11.2 Γνώση και Τεχνογνωσία Διοίκησης Αλλαγών 441
11.3 Έννοια και Είδη Οργανωσιακών Αλλαγών 442
11.4 Στάσεις και αντιστάσεις στις αλλαγές 443
11.5 Μέθοδοι αντιμετώπισης των αντιστάσεων στις αλλαγές 446
11.6 Θεωρητικά μοντέλα εισαγωγής αλλαγών 447
11.7 Οργανωσιακή Ανάπτυξη (Organizational Development) 452
11.8 Τομείς εφαρμογής της οργανωτικής ανάπτυξης 455
11.9 Τεχνικές Οργανωσιακής Ανάπτυξης 457
11.10 Βασικές Προϋποθέσεις Επιτυχίας των Αλλαγών 458
11.11 Ρόλοι-Φορείς Αλλαγών 459
11.12 Ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διοίκησης Συνολικής Αλλαγής 460
11.13 Ορισμός της οργανωσιακής κουλτούρας 462
11.14 Αλλαγή της Κουλτούρας 464
11.15 Ανάπτυξη της ικανότητας αλλαγών και συνεχούς επαναπροσδιορισμού της επιχείρησης 466
11.16 Σύνοψη Κεφαλαίου 11 470
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εισαγωγή 471
12.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός 471
12.2 Αποστολή και στόχοι της Εσωτερικής Επικοινωνίας 472
12.3 Βασικά ζητήματα Εσωτερικής Επικοινωνίας 473
12.4 Ειδικοί στόχοι Εσωτερικής Επικοινωνίας 474
12.5 Βασικά κανάλια ενέργειες Εσωτερικής Επικοινωνίας 474
12.6 Περιεχόμενο Εσωτερικής Επικοινωνίας 476
12.7 Σπουδαιότητα και μέθοδοι της “από κάτω προς τα πάνω επικοινωνίας’’ 479
12.8 Βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας της εσωτερικής επικοινωνίας 484
12.9 Υπευθυνότητες της Εσωτερικής Επικοινωνίας και ο ρόλος της ΔΑΠ 484
12.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 12 485
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εισαγωγή 487
13.1 Ορισμός 487
13.2 Επιμέρους Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος 489
13.3 Επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος για τη ΔΑΠ- Οι Σημαντικότερες Παράμετροι 492
13.4 Χρήση του HRIS στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 497
13.4.1 Ανάλυση Θέσης Εργασίας 499
13.4.2 Πρόσληψη Προσωπικού 499
13.4.3 Επιλογή Προσωπικού 500
13.4.4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Σχεδιασμός Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας 502
13.4.5 Αξιολόγηση Απόδοσης 503
13.4.6 Αμοιβές & Πρόσθετες Εργατικές Παροχές 505
13.4.7 Υγιεινή & Ασφάλεια 506
13.4.8 Νέες και Μελλοντικές Εφαρμογές 507
13.5 Η ηθική διάσταση τον ζητήματος: Προσωπικό Απόρρητο και Ακρίβεια Δεδομένων 509
13.6 Μικρό Λεξικό Όρων στα HRIS 511
13.7 Σύνοψη Κεφαλαίου 13 513
Παράρτημα Κεφαλαίου 13 515
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 524