ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Αρχές, Στρατηγικές, Εξελίξεις & Νέα Δεδομένα

Ασπασία Χ. Βλάχβεη

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 628
Κωδικός ISBN: 978-960-359-156-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695240

Category:

Οι βασικοί στόχοι του βιβλίου αυτού είναι, πρώτον να εξοικειώσει το αναγνωστικό κοινό με τις θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν τις στρατηγικές του μάρκετινγκ και δεύτερον να βοηθήσει στην κατανόηση και στήριξη του αναγνωστικού κοινού μέσα από μια ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βελτίωση της στρατηγικής του μάρκετινγκ στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με αυτή του την προσέγγιση το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα του Μάρκετιγκ καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της διαφήμισης, του ψηφιακού επιχειρείν και αναζητούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής και σχεδιασμού μάρκετινγκ ώστε να πετύχουν πιο αποτελεσματικά τους στόχους τους.

Τα θέματα που θα μελετηθούν στο σύγγραμμα αυτό κατανέμονται σε 15 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται η έννοια και η φιλοσοφία του μάρκετινγκ δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, ενώ αναπτύσσονται οι κριτικές σχετικά με το μίγμα μάρκετινγκ και τα κύρια στοιχεία του σχεσιακού μάρκετινγκ. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία του σχεδιασμού μάρκετινγκ, ξεκινώντας από τις έννοιες της αποστολής και των αξιών της επιχείρησης, των στόχων της επιχείρησης και των κύριων στοιχείων της στρατηγικής μάρκετινγκ. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τους τρόπους εφαρμογής και ελέγχου του σχεδιασμού μάρκετινγκ και τα οφέλη της ύπαρξης σχεδίου μάρκετινγκ. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι έννοιες του Μίκρο και Μάκρο περιβάλλοντος μάρκετινγκ και η επίδραση του οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού, τεχνολογικού, νομικού, φυσικού περιβάλλοντος στις αποφάσεις του μάρκετινγκ. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή, όπως οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τη διαδικασία με την οποία οι καταναλωτές λαμβάνουν αγοραστικές αποφάσεις ενώ δίνεται έμφαση στην κατανόηση και αξιολόγηση των υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται το σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ, οι διαφορές μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, οι πηγές δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων και συζητούνται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εναλλακτικών μεθόδων μάρκετινγκ. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της τμηματοποίησης αγοράς και των στρατηγικών στοχευμένου μάρκετινγκ, οι μέθοδοι τμηματοποίησης της βιομηχανικής και καταναλωτικής αγοράς, καθώς και η έννοια της τοποθέτησης και των παραγόντων που οδηγούν σε επιτυχημένη τοποθέτηση.

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται οι στρατηγικές διαχείρισης και αξιολόγησης προιόντων και αγοράς, ενώ στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες του προιόντος και των επιπέδων του προϊόντος, ενώ δίνεται έμφαση στη δημιουργία επωνυμίας, ταυτότητας, προσωπικότητας και εικόνας επωνυμίας και στις εναλλακτικές πολιτικές και στρατηγικές επωνυμίας. Στο ίδιο κεφάλαιο περιγράφονται και οι έννοιες της συναισθηματικής επωνυμίας και του μάρκετινγκ εμπειριών. Σε συνέχεια του προηγούμενου κεφαλαίου το ένατο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στις έννοιες των καινοτόμων προϊόντων, τα είδη καινοτομίας και τα στάδια ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στα επόμενα τρία κεφάλαια παρουσιάζονται τα άλλα τρία στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, δηλαδή η διανομή, η τιμολόγηση και η ολοκληρωμένη επικοινωνία. Το δέκατο κεφάλαιο πραγματεύεται θέματα δικτύων διανομής, επίπεδα, στρατηγική και διαχείριση καναλιών διανομής, αποφάσεις φυσικής διανομής και θέματα μάρκετινγκ λιανεμπορίου, ενώ στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες και οι στρατηγικές τιμολόγησης και στο δωδέκατο τα στοιχεία που απαρτίζουν το μίγμα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ και οι στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση ώστε να δοθεί ένα σαφές, πειστικό και συνεπές μήνυμα για την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ, ενώ στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και δίνεται έμφαση στην ανάλυση των ανταγωνιστών και την ανάλυση αλυσίδας αξίας. Τέλος στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο εξηγείται το περιεχόμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ, τα εργαλεία της ψηφιακής επικοινωνίας και δίνεται έμφαση στο μάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθενται ένας μικρός αριθμός Μελετών Περίπτωσης (case studies), που έχουν στόχο την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γνώσεις που θα αποκτηθούν στο βιβλίο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη.

Κλείνοντας , θέλω να ευχαριστήσω όλους του φοιτητές μου προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς , που τα τελευταία χρόνια δουλέψαμε και συζητήσαμε μαζί πολλές από τις μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό, και βοήθησαν με τις παρατηρήσεις τους, τα σχόλιά τους και το ενδιαφέρον τους στον εμπλουτισμό και τη βελτίωση του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια σας. Τα όποια λάθη και παραλείψεις υπάρχουν, βαρύνουν φυσικά τη συγγραφέα.

καλή ανάγνωση,
Ασπασία Βλάχβεη

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ XVII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ορισμός και Φιλοσοφία του Μάρκετινγκ –
Μίγμα Μάρκετινγκ 1
Τι είναι το Μάρκετινγκ; 2
Προσανατολισμοί της Επιχείρησης 5
Αξία και Ικανοποίηση Πελατών 8
Μίγμα Μάρκετινγκ 11
Διεύρυνση του Μίγματος Μάρκετινγκ 13
Η Κριτική στο Μίγμα Μάρκετινγκ 15
Μάρκετινγκ Σχέσεων 17
Μάρκετινγκ Καταναλωτικών Προϊόντων, Υπηρεσιών και
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ 18
Μάρκετινγκ και Κοινωνία 20
Μελέτες περίπτωσης 22
Περίπτωση 1.1 Μίγμα Μάρκετινγκ της Ryanair 22
Λέξεις Κλειδιά 27
Βιβλιογραφία 29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ 31
Η Διαδικασία Σχεδιασμού Μάρκετινγκ 32
Αποστολή της εταιρίας 32
Απογραφή Μάρκετινγκ (Marketing Audit) – Ανάλυση
της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης 38
Στρατηγική Μάρκετινγκ 42
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 43
Αποφάσεις Μίγματος Μάρκετινγκ 44
Εφαρμογή και Έλεγχος Μάρκετινγκ 45
Σχέδιο Μάρκετινγκ 46
Μελέτες Περίπτωσης 47
Περίπτωση 2.1 Γαία 47
Περίπτωση 2.2 Όραμα και Στόχοι της Vodafone 49
Περίπτωση 2.3 Οι Αξίες Mετράνε; 50
Λέξεις Κλειδιά 51
Βιβλιογραφία 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Περιβάλλον του Μάρκετινγκ 55
Περιβάλλον Μάρκετινγκ 56
Μάκρο-Περιβάλλον Μάρκετινγκ της Επιχείρησης 56
Οικονομικό Περιβάλλον 56
Κοινωνικό Περιβάλλον 59
Πολιτικό Περιβάλλον 62
Νομικό Περιβάλλον 63
Φυσικό Περιβάλλον 66
Τεχνολογικό Περιβάλλον 70
Μίκρο-Περιβάλλον Μάρκετινγκ της Επιχείρησης 72
Οι Πελάτες 72
Ο Ανταγωνισμός 72
Οι Προμηθευτές 73
Οι Μεσάζοντες / Ενδιάμεσοι 73
Οι Ομάδες Κοινού 74
Μελέτες Περίπτωσης 75
Περίπτωση 3.1 Φυσικό Περιβάλλον και Μάρκετινγκ:
ΕΤΑΙΡΙΑ GAEA 75
Περίπτωση 3.2 Νομικό Περιβάλλον και Μάρκετινγκ.
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1169/2011 για
την υποχρεωτική σήμανση των τροφίμων 77
Περίπτωση 3.3 Τεχνολογικό Περιβάλλον και
Μάρκετινγκ: Coming “Day made of glass” 79
Λέξεις Κλειδιά 83
Βιβλιογραφία 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συμπεριφορά Καταναλωτή 85
Συμπεριφορά Καταναλωτή 86
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Συμπεριφορά του Καταναλωτή 87
Πολιτιστικοί Παράγοντες 87
Κοινωνικοί Παράγοντες 89
Προσωπικοί Παράγοντες 90
Ψυχολογικοί Παράγοντες 91
Τα Βασικά Χαρακτηριστικά της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή 98
Διαφοροποίηση της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή 103
Ρόλοι και Συμπεριφορά του Καταναλωτή 103
Εξωγενείς Παράγοντες και Συμπεριφορά του Καταναλωτή 105
Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων Καταναλωτή –
Φιλοσοφικό Υπόβαθρο 105
Τύποι Λήψης Αποφάσεων Καταναλωτή 107
Υποδείγματα Συμπεριφοράς Καταναλωτή 109
Μελέτες Περίπτωσης 114
Περίπτωση 4.1 Το Διατροφικό Προφίλ του Έλληνα
Καταναλωτή σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης 114
Περίπτωση 4.2 Sharing Economy 115
Λέξεις Κλειδιά 116
Βιβλιογραφία 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το Σύστημα Πληροφοριών Μάρκετινγκ 121
Σύστημα Πληροφοριών Μάρκετινγκ 122
Έρευνα Μάρκετινγκ 124
Η Διαδικασία της Έρευνας Μάρκετινγκ 125
Μελέτες Περίπτωσης 143
Περίπτωση 5.1 Tune In Hook Up 143
Περίπτωση 5.2 Ερωτηματολόγιο για Έρευνα αγοράς
για νέο προϊόν 143
Περίπτωση 5.4 Έρευνα αγοράς της Lego 145
Περίπτωση 5.5 Έρευνα μάρκετινγκ της McDonald’s 146
Λέξεις Κλειδιά 147
Βιβλιογραφία 148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Τμηματοποίηση της Αγοράς – Στόχευση –
Τοποθέτηση 151
Τμηματοποίηση 152
Συμπεριφορική Τμηματοποίηση 156
Ψυχογραφική Τμηματοποίηση 160
Τα Φυσικά Χαρακτηριστικά- Γεωγραφική και Δημογραφική
Τμηματοποίηση 161
Οφέλη από την Τμηματοποίηση της Αγοράς των Καταναλωτών 165
Η Τμηματοποίηση της Βιομηχανικής Αγοράς –
Τμηματοποίηση των Επιχειρήσεων 167
Στόχευση 168
Στρατηγικές Μάρκετινγκ Ανάλογα με τη Στόχευση 171
Τοποθέτηση Προϊόντος 173
Σχεδιασμός Στρατηγικής Τοποθέτησης 174
Επικίνδυνες Τοποθετήσεις 180
Μελέτες Περίπτωσης 181
Περίπτωση 6.1 Red Bull 181
Περίπτωση 6.2 ΒΜW 182
Περίπτωση 6.3 Breitling 183
Περίπτωση 6.4 Airbnb 185
Λέξεις Κλειδιά 187
Βιβλιογραφία 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Διαχείριση Προϊόντων: Κύκλος Ζωής Προϊόντος, Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου και
Στρατηγικές Ανάπτυξης 195
Κύκλος Ζωής Προϊόντος 196
Μήτρα της ΒΟ8ΪΟΠ Consulting Group (BCG) 203
Το Υπόδειγμα General Electric 207
Μήτρα Ansoff 211
Ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και
Απειλών (Ανάλυση SWOT) 217
Μελέτες Περίπτωσης 220
Περίπτωση 7.1 Ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών,
Ευκαιριών και Απειλών για την εταιρία SONY 220
Περίπτωση 7.2 Ανάλυση Δυνάμεων, Αδυναμιών,
Ευκαιριών και Απειλών για το FACEBOOK 223
Λέξεις Κλειδιά 225
Βιβλιογραφία 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Προϊόν και Διαχείριση Επωνυμίας 227
Προϊόν 228
Προϊόντα και Επωνυμίες 230
Είδη Επωνυμιών 231
Ταυτότητα Επωνυμίας 232
Εικόνα Επωνυμίας 236
Προσωπικότητα Επωνυμίας 237
Πως οι Εταιρείες Κτίζουν την Εικόνα της Επωνυμίας 239
Πολιτικές για τις Επωνυμίες 241
Στρατηγικές για τις Επωνυμίες 243
Τοποθέτηση Επωνυμίας 249
Εσωτερικοί Λόγοι Αποτυχίας Στρατηγικών Τοποθέτησης Επωνυμίας . 252
Η Περιουσιακή Αξία της Επωνυμίας 252
Συναισθηματική Επωνυμία – Emotional Branding 256
Η Συναισθηματική Έννοια της Επωνυμίας 258
Η Σχέση της Συναισθηματικής Επωνυμίας με τις Αισθήσεις 259
Βιωματικό Μάρκετινγκ – Experiential Marketing 264
Μελέτες Περίπτωσης 273
Περίπτωση 8.1 Lacta Case Study 273
Περίπτωση 8.2 Kit Kat 275
Περίπτωση 8.3 Coca-Cola 275
Περίπτωση 8.4 Harley-Davidson Case Study 277
Περίπτωση 8.5 “The Governor” 278
Λέξεις Κλειδιά 279
Βιβλιογραφία 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Δημιουργία Νέων Προϊόντων / Υπηρεσιών – Καινοτομία 287
Δημιουργία Νέων Προϊόντων 288
Είδη Καινοτομίας Ανάλογα με το Αντικείμενο της Καινοτομίας 290
Είδη Καινοτομίας Ανάλογα με την Πρωτοτυπία των Αποτελεσμάτων 292
Κλειστό και Ανοικτό Μοντέλο Καινοτομίας 293
Παράγοντες που Εμποδίζουν την Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 294
Λόγοι Αποτυχίας Νέων Προϊόντων 295
Διαδικασία Ανάπτυξης Προϊόντος 296
Δείκτες Μέτρησης Καινοτομίας 306
Εμπειρικές Έρευνες για τη Σημασία της Καινοτομίας στην
Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων 308
Μελέτες Περίπτωσης 310
Περίπτωση 9.1 ΙΚΕΑ 311
Περίπτωση 9.2 Εικονική Πραγματικότητα 312
Περίπτωση 9.3 Το κοινό συναυλίας της Coca-Cola «φόρτιζε»
τα όργανα 313
Περίπτωση 9.4 Η Wearable τεχνολογία 313
Περίπτωση 9.5 My Starbucks Idea – Αναζήτηση ιδεών
από τους πελάτες 314
Περίπτωση 9.6 Icehotel 316
Λέξεις Κλειδιά 317
Βιβλιογραφία 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Δίκτυα Διανομής 323
Δίκτυα Διανομής 324
Επίπεδα Δικτύων Διανομής 326
Στάδια Σχεδιασμού Δικτύου Διανομής 328
Στρατηγική Διανομής 329
Διαχείριση Καναλιών Διανομής 334
Φυσική Διανομή – Logistics 338
Διανομή Μέσω Λιανοπωλητών- Retailing 343
Εξελίξεις στο Λιανεμπόριο 345
Μελέτες Περίπτωσης 346
Περίπτωση 10.1 Nespresso 346
Περίπτωση 10.2 Όμιλος Inditex 348
Λέξεις Κλειδιά 349
Βιβλιογραφία 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Τιμολόγηση – Έννοιες και Στρατηγικές 353
Έννοιες που Σχετίζονται με την Τιμή 354
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Στρατηγική της Τιμολόγησης 355
Παράγοντες που Αφορούν την Επιχείρηση 355
Παράγοντες που Αφορούν τους Ανταγωνιστές και το
Οικονομικό Περιβάλλον 358
Παράγοντες που Αφορούν τη Συμπεριφορά των Καταναλωτών 359
Τιμολογιακή Πολιτική 361
Τιμολόγηση με Βάση το Κόστος 361
Τιμολόγηση με Βάση την Αξία 362
Τιμολογιακή Πολιτική και Ανταγωνισμός 364
Τιμολόγηση με Βάση τον Κύκλο Ζωής 365
Τιμολόγηση με Στόχο την Προώθηση των Πωλήσεων 366
Τιμολόγηση με Βάση τη Ζήτηση 369
Γεωγραφική Τιμολόγηση 373
Μεροληπτική Τιμολόγηση 373
Δυναμική Τιμολόγηση 374
Εκπτωτικές Πολιτικές 377
Μελέτες Περίπτωσης 379
Περίπτωση 11.1 Harry Poter 379
Περίπτωση 11.2 Λάδι «Λάμδα» 380
Λέξεις Κλειδιά 381
Βιβλιογραφία 383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 385
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ – Έννοια 386
Μίγμα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ 391
Στρατηγικές του Μίγματος Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας 391
Προώθηση Πωλήσεων 391
Προσωπική Πώληση 394
Άμεσο Μάρκετινγκ 396
Δημόσιες Σχέσεις 400
Διαφήμιση 404
Είδη Μηνυμάτων 410
Μέσα Επικοινωνίας Μάρκετινγκ 414
Θέματα Δεοντολογίας στη Διαφήμιση 425
Μελέτες Περίπτωσης 429
Περίπτωση 12.1 Παραδείγματα επιτυχημένων διαφημίσεων
βασισμένες στο Emotional Marketing 429
Περίπτωση 12.2 Παραδείγματα αποτυχημένων διαφημίσεων 430
Περίπτωση 12.3 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
Nike: «Μπορείς να το κάνεις» 432
Περίπτωση 12.4 Η κρίση της πετρελαιοκηλίδας της BP 432
Παράρτημα: Κώδικας Δεοντολογίας για Διαφημίσεις
που απευθύνονται σε παιδιά 435
Λέξεις Κλειδιά 436
Βιβλιογραφία 438
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Το Μάρκετινγκ στις Διεθνείς Αγορές 441
Διεθνές Μάρκετινγκ 442
Το Διεθνές Περιβάλλον Μάρκετινγκ 443
Το Οικονομικό Περιβάλλον 443
Το Πολιτισμικό και Κοινωνικό Περιβάλλον 444
Το Πολιτικό Περιβάλλον 447
Το Νομικό Περιβάλλον 448
Το Τεχνολογικό Περιβάλλον 449
Ανάλυση Διεθνών Ευκαιριών Μάρκετινγκ 449
Διεθνής Έρευνα Μάρκετινγκ 449
Διεθνής Στρατηγική Μάρκετινγκ 453
Διεθνής Τμηματοποίηση, Στόχευση και Τοποθέτηση 453
Στρατηγικές Εισόδου στις Διεθνείς Αγορές 454
Πολιτική Προϊόντος στις Διεθνείς Αγορές 461
Τιμολογιακή Πολιτική στις Διεθνείς Αγορές 463
Μίγμα Επικοινωνίας στις Διεθνείς αγορές 464
Πολιτική Διανομής στις Διεθνείς Αγορές 467
Μελέτες Περίπτωσης 470
Περίπτωση 13.1 Η McDonald’s στην Ινδία 470
Περίπτωση 13.2 Η Διείσδυση της Folli Follie στην
παγκόσμια αγορά 473
Περίπτωση 13.3 Η Alfa Romeo στο Χονγκ Κονγκ 479
Περίπτωση 13.4 Στρατηγική Συμμαχία ΔΕΛΤΑ – DANONE 480
Περίπτωση 13.5 Η διείσδυση της ALUMIL στον κόσμο 482
Περίπτωση 13.6 Η Kellogg’s στην Ινδία 483
Λέξεις Κλειδιά 486
Βιβλιογραφία 487
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Ανάλυση των Ανταγωνιστών και Δημιουργία
Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 489
Ανάλυση της Βιομηχανίας 490
Ελκυστικότητα Βιομηχανίας – 5 Δυνάμεις του PORTER 490
Ανάλυση Ανταγωνιστών 498
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα – Στρατηγικές 501
Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 509
Μελέτες Περίπτωσης 512
Περίπτωση 14.1 H στρατηγική ηγεσίας κόστους της Ryanair 512
Περίπτωση 14.2 Οι 5 δυνάμεις του Porter στην Apple 513
Λέξεις Κλειδιά 516
Βιβλιογραφία 516
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Social Media 519
Ψηφιακό Μάρκετινγκ 520
E-mail Marketing 522
Mobile Marketing 524
QR Code (Quick Response Code) Marketing 530
Μάρκετινγκ Μέσω Μηχανών Αναζήτησης 531
Viral Marketing 534
Affiliate Marketing 538
Κοινωνικά Μέσα-Social Media Marketing 538
Κατηγορίες των Social Media 541
Μέτρηση αποτελεσματικότητας των Social Media (Social Media ROI) 557
Μελέτες Περίπτωσης 587
Περίπτωση 15.1 «I’m an Αθenian too» 587
Περίπτωση 15.2 Η Social Media καμπάνια Lacta 588
Περίπτωση 15.3 Η Social Media καμπάνια Ford Fiesta 589
Περίπτωση 15.4 Η Social Media καμπάνια της Cosmote 590
Περίπτωση 15.5 Η Social Media καμπάνια της SUZUKI 591
Περίπτωση 15.6 General Electric -Twitter and Vine 592
Περίπτωση 15.7 LEGO 593
Περίπτωση 15.8 The Famous Grouse 594
Περίπτωση 15.9 Lay’s case study 595
Περίπτωση 15.10 Smell like a man, man OLD SPICE 596
Περίπτωση 15.11 Heineken – Crack the US Open 597
Περίπτωση 15.12 Dove case study 598
Λέξεις Κλειδιά 599
Βιβλιογραφία 601
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
Σχήμα 1. 1 Φιλοσοφία Μάρκετινγκ 4
Σχήμα 1. 2 Προσανατολισμός στην Παραγωγή 7
Σχήμα 1. 3 Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ 7
Σχήμα 1. 4 Προσανατολισμός στην Κοινωνική Ευημερία 8
Σχήμα 1. 5 Δημιουργώντας Αξία Πελάτη 10
Σχήμα 1. 6 Η θεωρία των 4Cs 16
Σχήμα 2. 1 Η διαδικασία του σχεδιασμού μάρκετινγκ 34
Σχήμα 2. 2 Περιεχόμενα Απογραφής Μάρκετινγκ 39
Σχήμα 3. 1 Το Μάκρο-Περιβάλλον μάρκετινγκ 57
Σχήμα 4. 1 Η Πυραμίδα αναγκών του Maslow 95
Σχήμα 4. 2 Παράγοντες επιρροής της συμπεριφοράς του καταναλωτή 97
Σχήμα 4. 3 Αγοραστική Διαδικασία (Kotler, 2003) 102
Σχήμα 4. 4 Γενικό Γνωστικό Υπόδειγμα Συμπεριφοράς Καταναλωτή 107
Σχήμα 4. 5 Υπόδειγμα Nicosia 111
Σχήμα 4. 6 Υπόδειγμα Συμπεριφοράς Καταναλωτή Howard-Sheth 112
Σχήμα 4. 7 Υπόδειγμα Ερεθίσματος – Ανταπόκρισης 113
Σχήμα 5. 1 Η διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ 125
Σχήμα 6. 1 Τμηματοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτηση 169
Σχήμα 6. 2 Στρατηγικές Μάρκετινγκ ανάλογα με τη στόχευση 172
Σχήμα 6. 3 Σχεδιασμός Στρατηγικής Τοποθέτησης 176
Σχήμα 6. 4 Μελέτη τοποθέτησης επώνυμων προϊόντων 178
Σχήμα 6. 5 Χαρακτηριστικά πετυχημένης στρατηγικής τοποθέτησης 179
Σχήμα 7. 1 Υπόδειγμα Κύκλου Ζωής Προϊόντος 197
Σχήμα 7. 2 Μήτρα BCG 204
Σχήμα 7. 3 Το υπόδειγμα McKinsey και General Electric 208
Σχήμα 7. 4 Ανάλυση του υποδείγματος McKinsey και General Electric 209
Σχήμα 7. 5 Μήτρα Διεύρυνσης προϊόντων / αγοράς – Ansoff 212
Σχήμα 8. 1 Το Συνολικό Προϊόν 229
Σχήμα 8. 2 Οι ιδιότητες μιας ισχυρής επωνυμίας 235
Σχήμα 8. 3 Σημαντικότερες Επωνυμίες Παγκοσμίως 251
Σχήμα 8. 4 Οι top 40 Επωνυμίες το 2015 σύμφωνα με την Interbrand 257
Σχήμα 8. 5 Οδηγός χρωμάτων 261
Σχήμα 9. 1 Οφέλη της καινοτομίας στην επιχείρηση 289
Σχήμα 9. 2 Κλειστό και ανοικτό μοντέλο καινοτομίας 294
Σχήμα 10. 1 Άμεση διανομή και Διανομή με Ενδιάμεσο 325
Σχήμα 10. 2 Δίκτυα διανομής καταναλωτικών αγαθών 327
Σχήμα 10. 3 Αποφάσεις στρατηγικής διανομής 330
Σχήμα 10. 4 Διαχείριση καναλιών διανομής 335
Σχήμα 10. 5 Σύστημα φυσικής διανομής 339
Σχήμα 11. 1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική της τιμολόγησης 356
Σχήμα 11. 2 Τιμολόγηση Βάση Κόστους – Αξίας 363
Σχήμα 12. 1 Γραμμικό Υπόδειγμα επικοινωνίας 389
Σχήμα 12. 2 Πολύ-επίπεδο Υπόδειγμα Επικοινωνίας 390
Σχήμα 12. 3 Στοιχεία της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ 392
Σχήμα 12. 4 Υπόδειγμα AIDA (Attention-Interest-Desire-Action / Προσοχή-Επιθυμία -Ενδιαφέρον-Δράση) 406
Σχήμα 12. 5 Ενημερωτική, Πειστική και Υπομνηστική Διαφήμιση 409
Σχήμα 14. 1 Υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter 491
Σχήμα 14. 2 Ανταγωνιστικές Στρατηγικές Ηγεσίας Κόστους, Ηγεσίας Διαφοροποίησης και Εστίασης Κόστους και Διαφοροποίησης 502
Σχήμα 14. 3 Δραστηριότητες και Αλυσίδα αξίας 511
Σχήμα 15. 1 Είδη ψηφιακού μάρκετινγκ 523
Σχήμα 15. 2 Κατηγοριοποίηση κατά Bard 544
Σχήμα 15. 3 Κατηγοριοποίηση 2011 545
Σχήμα 15. 4 Κατηγοριοποίηση κατά Frederic Cavazza, 2015 546
Σχήμα 15. 5 Η δύναμη του περιεχομένου στα Social Media 555
Σχήμα 15. 6 Χρήστες LinkedIn, 2016 575
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1. 1 Μίγμα Μάρκετινγκ 17
Πίνακας 2. 1 Δηλώσεις Οράματος και Αποστολής 37
Πίνακας 5. 1 Σύγκριση Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας 128
Πίνακας 5. 2 Έρευνα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 145
Πίνακας 7. 1 Στρατηγικές και στόχοι μάρκετινγκ στη διάρκεια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος 201
Πίνακας 7. 2 Ενδεικτικές Δυνάμεις-Αδυναμίες-Ευκαιρίες και Απειλές 219
Πίνακας 8. 1 Διαστάσεις Προσωπικότητας Επωνυμίας και παραδείγματα 238
Πίνακας 9. 1 Δείκτες Μέτρησης Καινοτομίας 307
Πίνακας 11. 1 Ανταγωνισμός και τιμολόγηση 365
Πίνακας 12. 1 Μορφές υπαίθριας διαφήμισης 420
Πίνακας 15. 1 Κάποιες μέθοδοι mobile μάρκετινγκ 526
Πίνακας 15. 2 Γιατί ενδιαφέρουν οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης; 550
Πίνακας 15. 3 Κατανοώντας τη χρήση των Social Media ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησης (BCCP) 560