Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση:
Αριθμητικά Παραδείγματα & Εφαρμογές

Κωνσταντίνος Βελέντζας

 

B΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 432
Κωδικός ISBN: 978-960-359-099-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694694

Σκοπός της δεύτερης έκδοσης αυτού του βιβλίου ήταν η κάλυψη κάποιων κενών που υπήρχαν στην ύλη καθώς και η συμπλήρωση της υπάρχουσας ύλης σε κάποια σημεία, τα οποία υποδείχθηκαν από συναδέλφους και από φοιτητές, που χρησιμοποίησαν το βιβλίο αυτό.

Συγκεκριμένα, για την κάλυψη των κενών προστέθηκαν τρία νέα κεφάλαια, που είναι το κεφάλαιο 4 (Επιλογές και Ισορροπία του Καταναλωτή), το κεφάλαιο 14 (Το Υπόδειγμα IS-LM) και το κεφάλαιο 15 (Συναλλαγματικές Ισοτιμίες). Επιπλέον, προστέθηκαν σε όλα τα υπάρχοντα κεφάλαια νέες ασκήσεις και νέα ερωτήματα. Έτσι, στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται περισσότερες από εκατόν πενήντα ασκήσεις και ερωτήσεις, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός νέων ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται στο τέλος του βιβλίου.

Ελπίζω και αυτή η έκδοση να φανεί χρήσιμη στους φοιτητές, βοηθώντας τους να κατανοήσουν ευκολότερα και καλύτερα βασικές οικονομικές έννοιες καθώς και τη λειτουργία βασικών οικονομικών υποδειγμάτων.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και όλους τους φοιτητές που χρησιμοποίησαν την πρώτη έκδοση του βιβλίου και μου έκαναν σχόλια και προτάσεις με σκοπό τη βελτίωσή του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος B΄Eκδόσεως 7
Πρόλογος A΄Eκδόσεως 8
Μέρος Ι
Βασικές Οικονομικές Έννοιες
Κεφάλαιο 1
Εισαγωγικές Έννοιες – Μεθοδολογικά 11
Κεφάλαιο 2
Η Καμπύλη των Παραγωγικών Δυνατοτήτων 21
Μέρος ΙΙ
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ανάλυση
Κεφάλαιο 3
Ζήτηση και Προσφορά 53
Κεφάλαιο 4
Eπιλογές και Iσορροπία του Kαταναλωτή 89
Κεφάλαιο 5
Η Λειτουργία της Αγοράς 123
Κεφάλαιο 6
Παραγωγή και Κόστος Παραγωγής 155
Κεφάλαιο 7
Μορφές Αγοράς 187
Μέρος ΙΙΙ
Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση
Κεφάλαιο 8
Υπολογισμός Βασικών Μακροοικονομικών
Μεγεθών και Δείκτες Τιμών 231
Κεφάλαιο 9
Κατανάλωση, Αποταμίευση και Επένδυση 255
Κεφάλαιο 10
Προσδιορισμός Εισοδήματος Κλειστής Οικονομίας χωρίς Δημόσιο Τομέα και Πολλαπλασιαστής 283
Κεφάλαιο 11
Προσδιορισμός Εισοδήματος Κλειστής Οικονομίας με Δημόσιο Τομέα και Πολλαπλασιαστές 309
Κεφάλαιο 12
Προσδιορισμός Εισοδήματος Ανοικτής Οικονομίας και Πολλαπλασιαστές 333
Κεφάλαιο 13
Προσφορά και Ζήτηση Χρήματος 355
Κεφάλαιο 14
Tο Yπόδειγμα IS-LM 371
Κεφάλαιο 15
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 395
Μέρος IV
Απαντήσεις στα Προβλήματα και τις Ερωτήσεις
Απαντήσεις στα Επιλεγμένα Προβλήματα και τις Ερωτήσεις 421
Βιβλιογραφία 429