Ασκήσεις και Λύσεις Πολιτικής Οικονομίας

Γεώργιος Κώττης,
Αθηνά Πετράκη – Κώττη

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 560
Κωδικός ISBN: 960-824-945-7
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 3587

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της κατανόησης της βασικής ύλης της οικονομικής επιστήμης και την ανάπτυξη της δυνατότητας εφαρμογής της σε πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών μονάδων ή ολόκληρης της οικονομίας και των επιμέρους τομέων της.

Στο σημερινό επίπεδο ανάπτυξής της η Οικονομική έχει γίνει ιδιαίτερα τεχνική επιστήμη. Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει τη δυνατότητα αξιοποίησής της για την ερμηνεία οικονομικών φαινομένων ή την επίλυση θεμάτων της οικονομικής ζωής και έχει καταστήσει αναγκαία την επέκταση της ύλης των σχετικών μαθημάτων με τη συμπερίληψη ασκήσεων και εφαρμογών της θεωρίας. Αυτό έχει συντελέσει, στη σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για την οικονομική επιστήμη.

Η εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης έχει παράλληλα αυξήσει και την περιπλοκότητα του αντικειμένου της. Η σε τεχνικό κυρίως επίπεδο εξέταση πολύπλοκων και ορισμένες φορές μερικώς προσδιορισμένων ή αβέβαιων σχέσεων μεταξύ οικονομικών μεγεθών δημιουργεί ενίοτε δυσκολίες για την πλήρη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης των οικονομικών συγγραμμάτων από φοιτητές που βρίσκονται στα αρχικά στάδια των οικονομικών σπουδών τους. Η μακρά μας πείρα ως καθηγητών των Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά μας έχει διδάξει ότι, η δυνατότητα εφαρμογής τη; οικονομικής θεωρίας σε πρακτικά θέματα με ασκήσεις και ερωτήσεις συμβάλλει όχι μόνον στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των φοιτητών αλλά και να του; δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις οικονομικές σχέσεις και να υπερβούν τις δυσκολίες που δημιουργούνται από την περιπλοκότητα και την τεχνική φύση του αντικειμένου της οικονομικής επιστήμης. Παρατηρούμε δε ότι για τους λόγους αυτούς έχει επικρατήσει και διεθνώς κατά τις τελευταίες δεκαετίες όλα τα αξιόλογα συγγράμματα Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής να συνοδεύονται και από βιβλία ερωτήσεων και ασκήσεων, με τις απαντήσεις τους. Η μελέτη των βοηθημάτων αυτών δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρμόζουν την ύλη και με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνουν καλύτερη εμπέδωση των γνώσεών τους.

Το παρόν βιβλίο "Ασκήσεις και Λύσεις Πολιτικής Οικονομίας" γράφτηκε για να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα σε συνδυασμό με τα συγγράμματά μας "Σύγχρονη Μικροοικονομική" και "Σύγχρονη Μακροοικονομική" (και τα δύο είναι από τις εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα, 2000), μπορεί όμως να αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμα για τη μελέτη και άλλων συγγραμμάτων πολιτικής οικονομίας. Το βιβλίο καλύπτει διεξοδικά και τις δύο μεγάλες ενότητες της πολιτικής οικονομίας με μεγάλο πλούτο ερωτήσεων και ασκήσεων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρακτικά θέματα και με τις σχετικές απαντήσεις. Για να δοθεί καλύτερα η πρακτική πλευρά της θεωρίας, στο βιβλίο έχουν συμπεριληφθεί και πολλές ασκήσεις από το χώρο του Managerial Economics.

Ο τρόπος χρήσης του βιβλίου εξηγείται στην Εισαγωγή. Το βιβλίο αντικαθιστά προηγούμενο βιβλίο μας με ερωτήσεις και ασκήσεις με τον τίτλο Οδηγός Μελέτης Πολιτικής Οικονομίας που επί σειράν ετών και με μεγάλη επιτυχία αποτέλεσε εξαιρετικά χρήσιμο συμπλήρωμα των συγγραμμάτων μας Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μικροοικονομική και Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μακροοικονομική τα οποία αντικατέστησαν πρόσφατα τα νέα συγγράμματά μας Σύγχρονη Μικροοικονομική και Σύγχρονη Μακροοικονομική.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΚΩΤΤΗΣ,
ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ-ΚΩΤΤΗ

Περιεχόμενα

Πρόλογος 11
Εισαγωγή 13
ΜΕΡΟΣ Α’
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Οικονομική επιστήμη και οικονομικό σύστημα 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Οι παραγωγικές δυνατότητες της κοινωνίας 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Λήψη οικονομικών αποφάσεων και διαδικασία αριστοποίησης 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Οι αγορές προϊόντων: Ζήτηση και προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Ζήτηση προϊόντων και καταναλωτική συμπεριφορά 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Η θεωρία της παραγωγής 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Η θεωρία του κόστους παραγωγής 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Μορφές αγοράς 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον πλήρη ανταγωνισμό 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI: Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο καθαρό μονοπώλιο 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII: Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII: Η συμπεριφορά των ολιγοπωλιακών Επιχειρήσεων 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV: Η ζήτηση για παραγωγικούς συντελεστές 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XV: Προσδιορισμός της αμοιβής και του επιπέδου απασχόλησης της εργασίας 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI: Αμοιβές και απασχόληση της γης, του κεφαλαίου και της επιχειρηματικότητας 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII: Επίλογος στον προσδιορισμό των τιμών των προϊόντων και των συντελεστών παραγωγής 225
ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Αντικείμενο και εξέλιξη της μακροοικονομικής 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Η μέτρηση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Εισαγωγή στη θεωρία προσδιορισμού του προϊόντος και του εισοδήματος σε μια οικονομία 259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ο πολλαπλασιαστής δαπάνης 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Κατανάλωση και αποταμίευση 276
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Η επένδυση και παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Ο ρόλος του δημόσιου τομέα στον προσδιορισμό του εισοδήματος 294
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Το χρήμα και οι τράπεζες 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Προσδιορισμός του επιπέδου των τιμών και του προϊόντος από τη συνολική ζήτηση και τη συνολική προσφορά 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Πληθωρισμός και ανεργία 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI: Οι διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII: Ισορροπία σε ανοικτή οικονομία 355
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII: Η οικονομία στο μακροχρόνιο διάστημα 368
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV: Επίλογος: Θέσεις και αντιθέσεις για την άσκηση σταθεροποιητικής πολιτικής 371
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Οικονομική επιστήμη και οικονομικό σύστημα 377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Οι παραγωγικές δυνατότητες της κοινωνίας 377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Λήψη οικονομικών αποφάσεων και διαδικασία αριστοποίησης 378
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Οι αγορές προϊόντων: Ζήτηση και προσφορά 384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς 388
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Ζήτηση προϊόντων και καταναλωτική συμπεριφορά 395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Η θεωρία της παραγωγής 399
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Η θεωρία του κόστους 410
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Μορφές αγοράς 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον πλήρη ανταγωνισμό 418
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI: Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο καθαρό μονοπώλιο 427
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII: Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό 446
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII: Η συμπεριφορά των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων 461
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV: Η ζήτηση για παραγωγικούς συντελεστές 467
ΚΕΦΑΧΑΙΟ XV: Προσδιορισμός της αμοιβής και του επιπέδου απασχόλησης της εργασίας 473
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI: Αμοιβές και απασχόληση της γης, του κεφαλαίου και της επιχειρηματικότητας 475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII: Επίλογος στον προσδιορισμό των τιμών των προϊόντων και των συντελεστών παραγωγής 477
ΜΕΡΟΣ Β’: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Αντικείμενο και εξέλιξη της μακροοικονομικής 479
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Η μέτρηση των βασικών μακροοικονομικών Μεγεθών 480
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Εισαγωγή στη θεωρία προσδιορισμού του προϊόντος και του εισοδήματος σε μια οικονομία 490
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ο πολλαπλασιαστής δαπάνης 493
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Κατανάλωση και αποταμίευση 495
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Η επένδυση και παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της 498
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Ο ρόλος του δημόσιου τομέα στον προσδιορισμό του εισοδήματος 503
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Το χρήμα και οι τράπεζες 515
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Προσδιορισμός του επιπέδου των τιμών και του προϊόντος από τη συνολική ζήτηση και τη συνολική προσφορά 520
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: Πληθωρισμός και ανεργία 523
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI: Οι διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας 530
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII: Ισορροπία σε ανοικτή οικονομία 530
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII: Η οικονομία στο μακροχρόνιο διάστημα 542
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV: Επίλογος: Θέσεις και αντιθέσεις για την άσκηση σταθεροποιητικής πολιτικής 544
Κυριότερες επιστημονικές εργασίες του καθηγητή Γεωργίου Χριστ. Κώττη 547
Κυριότερες επιστημονικές εργασίες της καθηγήτριας Αθηνάς Πετράκη-Κώττη 553