Επιχειρησιακή Οικονομική (Μanagerial Economics)
(Τόμος Α΄)

Edwin Mansfield

Μπήτρος Γεώργιος

(Επιμέλεια-Μετάφραση)

 

Γ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 736
Κωδικός ISBN: 960-359-057-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694960

Category:

Το εγχειρίδιο του καθηγητή Edwin Mansfield "Managerial Economics: Theory, Applications and Cases" είναι και αναγνωρίζεται από τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα ως κλασσικό στο είδος του για τρεις τουλάχιστον λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχει καταφέρει να γίνει και να παραμείνει για πολλά χρόνια το πιο δημοφιλές εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της επιχειρησιακής οικονομικής. Έτσι, σήμερα, σπάνια θα συναντήσει κανένας διευθυντικά στελέχη στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα τα οποία, σε κάποια φάση της εκπαίδευσής τους, να μην το διδάχθηκαν ή να μην άκουσαν άλλους να εκθειάζουν τα πλεονεκτήματά του.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι συνδυάζει σε άριστο βαθμό την οικονομική θεωρία με τις εφαρμογές της και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που ανακύπτουν σε όλες της εκφάνσεις της δραστηριότητάς τους. Από το πλήθος των φοιτητών που εισάγονται στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης η μεγάλη πλειοψηφία, μετά από δύο-τρία εξάμηνα σπουδών, καταλαμβάνεται από μελαγχολία γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν πως μια επιστήμη με τόσο αφηρημένες έννοιες και προφανή έλλειψη πειραματικών μεδόδων μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Αλλά όταν εκτίθενται στο εγχειρίδιο του καθηγητή Mansfield ξαφνιάζονται ευχάριστα γιατί βλέπουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες την οικονομική θεωρία στη διάσταση της καθημερινής ζωής των επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως συνέπεια να πείθονται για τη μεγάλη χρησιμότητα των σπουδών τους και φυσικά να αγκαλιάζουν το εγχειρίδιο ως ένα εργαλείο το οποίο τους συνοδεύει μετέπειτα σε όλη την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τέλος, ο τρίτος λόγος είναι το συγγραφικό ταλέντο του καθηγητή Mansfield. Με διατύπωση απέριτη αλλά περιεκτική, χωρίς να καταφεύγει σε εξεζητημένες μαθηματικές αποδείξεις, και με μια σπάνια ικανότητα να ακριβολογεί χωρίς να γίνεται δυσνόητος, έχει το χάρισμα να μετατρέπει την οικονομική θεωρία σε γλώσσα επικοινωνίας με ακροατήρια από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Έτσι, σπουδαστές από τα οικονομικά, την πληροφορική, την στατιστική, τις μηχανικές επιστήμες, κλπ. μπορούν να καθίσουν στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας, να ενσκήψουν στις σελίδες του εγχειριδίου με σχετική άνεση, και να επωφεληθούν εξίσου σημαντικά από το τελικό αποτέλεσμα.

Στην ελληνική έκδοση αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Ένα προέκυψε από τη δυσκολία να αποδώσουμε κομψά οικονομικούς όρους που έχουν καθιερωθεί στα Αγγλικά. Αναγκαστικά, σε πολλές περιπτώσεις καταφύγαμε σε περιφραστικές προσεγγίσεις με τις οποίες κάποιοι μπορεί να διαφωνούν. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η τάση του μεγέθους της έκδοσης να ξεφύγει από τα καθιερωμένα όρια, δεδομένου ότι η μετάφραση από τα Αγγλικά είναι γνωστό ότι αυξάνει σημαντικά τις σελίδες του πρωτότυπου*. Τέλος, αλλά όχι τελευταίο, ήταν το πρόβλημα ότι το εγχειρίδιο έπρεπε να είναι έτοιμο για το εαρινό εξάμηνο του 1999 το οποίο αρχίζει σε δύο περίπου μήνες. Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση, και από την άποψη της μεταφραστικής και τυπογραφικής τελειότητας που την χαρακτηρίζει, η έκδοση πρέπει να θεωρηθεί ως μια προχωρημένη αλλά προκαταρτική εκδοχή, και προσβλέπω στη σταδιακή της βελτίωση μέσα από την κριτική των φοιτητών και την βοήθεια των συναδέλφων μου.

Το γεγονός ότι καταφέραμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να φθάσουμε στο διαπιστούμενο αποτέλεσμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους συνεργάτες μου. Ο I. Λαντούρης έκανε την πρώτη προσέγγιση στην μετάφραση και είχε επίσης την καλοσύνη να δακτυλογραφήσει το κείμενο. Ο Σ. Σκούρας ασχολήθηκε με τη μεταφορά των πινάκων και των διαγραμμάτων από το πρωτότυπο, μετέφρασε κάποια συμπληρωματικά τμήματα του εγχειριδίου, και επιμελήθηκε των δύο πρώτων διορθώσεων. Ο Σ. Μπήτρος μορφοποίησε τις σελίδες με τη βοήθεια του Pagemaker 6.5. Και όλοι τους γενικά ανέχθηκαν με καρτερικότητα την πίεση που ήμουν υποχρεωμένος να τους ασκώ λόγω των περιορισμένων χρονικών ορίων που είχαμε στη διάθεσή μας. Σε όλους τους είμαι υποχρεωμένος και τους ευχαριστώ θερμά.

Φυσικά για όσα λάθη εξακολουθούν να υπάρχουν καθώς και για όλες τις επιλογές που έγιναν σε δέματα ύλης, απόδοσης, και παρουσίασης είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος.

 

Γεώργιος Κ. Μπήτρος

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ XIX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ XXI
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1
Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση #1: Άνοδοι και Πτώσεις της Walt Disney Company 2 Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση #2: Η Harley- Davidson Εναντίον των Ιαπώνων Γιγάντων 3
Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση #3: Πώς η Heinz θα Έπρεπε να Διανέμει το Κέτσαπ της; 4
Σχέσεις της Επιχειρησιακής Οικονομικής με Άλλους Επιστημονικούς Κλάδους 6
Η Βασική Διαδικασία της Λήψης Αποφάσεων 8
Η Θεωρία της Επιχείρησης 10
Ο Ρόλος των Περιορισμών 12
Πώς ορίζουμε τα κέρδη 13
Λόγοι για την Ύπαρξη του Κέρδους 14
Οργανικοί Παράγοντες και «Ικανοποίηση» 16
Τα Συμφέροντα της Διοίκησης και το Πρόβλημα Εντολέα-Εντολοδόχου 17
Πώς η Disney Αντιμετώπισε το Πρόβλημα Εντολέα-Εντολοδόχου 18
Ζήτηση και Προσφορά: Μια Πρώτη Ματιά 19
Η Πλευρά της Ζήτησης 20
Η Πλευρά της Προσφοράς 21
Τιμή Ισορροπίας 23
Η Πραγματική Τιμή 25
Τι θα Συμβεί αν Μετατοπισθεί η Καμπύλη Ζήτησης; 26
Τι θα Συμβεί αν Μετατοπισθεί η Καμπύλη Προσφοράς; 27
Πώς η Ρωσία Κατέκλυσε την Αγορά με Αλουμίνιο: Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση 28 Πού Οφειλόταν η Άνοδος της Τιμής του Καφέ το 1994; 30
Περίληψη 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 33
Οριακή Ανάλυση 35
Σχέση συνολικών, οριακών και μέσων τιμών 37
Η Έννοια της Παραγώγου 41
Πώς δα Βρείτε μια Παράγωγο 44
Χρησιμοποιώντας Παραγώγους για να Λύσετε
Προβλήματα Μεγιστοποίησης και Ελαχιστοποίησης 53
Ο Κανόνας Ισότητας του Οριακού Κόστους με το Οριακό Έσοδο και οι Μέθοδοι Αριστοποίησης 57
Μια Φημολογούμενη Απροσεξία στο Σχέδιο του Βομβαρδιστικού Stealth:
Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση 60
Μερικές Παράγωγοι και η Μεγιστοποίηση Πολυμεταβλητών Συναρτήσεων 61
Αριστοποίηση υπό Περιορισμούς 63
Οι Πολλαπλασιαστές Lagrange 66
Συγκρίνοντας τα Επιπρόσθετα Στοιχεία Κόστους με τα Επιπρόσθετα Εσοδα 69
Περίληψη 71
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΌΒΛΕΨΉ!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 73
Η Καμπύλη Αγοραίας Ζήτησης 73
Οι Συναρτήσεις Ζήτησης της Επιχείρησης και του Κλάδου 77
Η Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή 80
Ελαστικότητα Σημείου και Τόξου 81
Είναι Κανείς για Τένις; 82
Χρησιμοποιώντας την Συνάρτηση Ζήτησης για τον Υπολογισμό της Ελαστικότητας Ζήτησης ως προς την Τιμή 85
Ελαστικότητα ως προς την Τιμή και Συνολική Χρηματική Δαπάνη 87
Η Ζήτηση του Δημοσιογραφικού Χάρτου 89
Συνολικό Έσοδο, Οριακό Έσοδο και Ελαστικότητα ως προς την Τιμή 90
Παράγοντες που Προσδιορίζουν την Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή 93
Χρήσεις της Ελαστικότητας Ζήτησης ως προς την Τιμή 95
Ελαστικότητα ως προς την Τιμή και Τιμολογιακή Πολιτική 97
Η Εισοδηματική Ελαστικότητα της Ζήτησης 98
Χρησιμοποιώντας την Συνάρτηση Ζήτησης για τον Υπολογισμό της Εισοδηματικής Ελαστικότητας Ζήτησης 100
Υπολογίζοντας την Ζητούμενη Ποσότητα Φρέσκου Σολομού Εξαιρετικής Ποιότητας 101
Σταυροειδείς Ελαστικότητες Ζήτησης 102
Η Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Διαφημιστική Δαπάνη 104
Η Συνάρτηση Ζήτησης Σταθερής Ελαστικότητας 105
Μείωση της Τιμής των London Times 106
Περίληψη 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Καμπύλες Αδιαφορίας 111
Ο Οριακός Λόγος Υποκατάστασης 113
Η Έννοια της Χρησιμότητας 116
Ο Εισοδηματικός Περιορισμός 117
Το ‘Άριστο Καλάθι Αγοραίων Αγαθών 120
Μεγιστοποιώντας την Χρησιμότητα: Μια Προσεκτική Ματιά 121
Η Επίδραση ενός Χρονικού Περιορισμού στην Συμπεριφορά του Καταναλωτή 122
Ακραίες Δύσεις 124
Περιγράφοντας την Διαδικασία Ορθολογικής Επιλογής 126
Εξάγοντας την Ατομική Καμπύλη Ζήτησης 127
Εξάγοντας την Αγοραία Καμπύλη Ζήτησης 129
Το Εκκρεμές μεταξύ Κινδύνου και Απόδοσης 130
Περίληψη 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Το Πρόβλημα της Ταυτοποίησης 133
Συνεντεύξεις Καταναλωτών 137
Πειράματα Αγοράς 138
L’ Eggs: Ένα Πείραμα Αγοράς 138
Ανάλυση Παλινδρόμησης 139
Απλό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης 140
Γραμμή Παλινδρόμησης στο Δείγμα 143
Η Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 145
Ο Συντελεστής Προσδιορισμού 148
Πολυμεταβλητή Παλινδρόμηση 150
Πώς οι Ιάπωνες Κατασκευαστές Μηχανών Χρησιμοποίησαν τον Συντελεστή Προσδιορισμού 151
Τιμή και Μερίδιο Αγοράς για μια Καινούργια Ηλεκτρική Γεννήτρια 153
Ισορροπία των Χρωμάτων και Διάρκεια Παραμονής στο Ράφι για το Φιλμ της Polaroid 155 Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπώσεις Οθόνης 157
Ερμηνεύοντας την Εκτύπωση Οθόνης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 159
Πόσο Καλές Είναι οι Προβλέψεις της Ward για την Παραγωγή Αυτοκινήτων; 160 Πολυσυγραμμικότητα 166
Αυτοσυσχέτιση 167
Περαιτέρω Ανάλυση των Καταλοίπων 169
Πώς οι Ομοσπονδιακοί Οικονομολόγοι Προέβλεψαν την Παραγόμενη Ποσότητα Αυτοκινήτων 172
Η Συνάρτηση Ζήτησης για Τσιγάρα: Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση 173
Περίληψη 176
Παράρτημα: Ο Συντελεστής Προσδιορισμού και η Έννοια της Ερμηνευόμενης Μεταβλητικότητας 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Τεχνικές Διεξαγωγής Ερευνών Ποιοτικής Ανάλυσης 183
Αναλύοντας Χρονολογικές Σειρές 185
Πώς θα Εκτιμήσετε μια Γραμμική Τάση 188
Πώς θα Εκτιμήσετε μια Μη Γραμμική Τάση 190
Εποχική Μεταβλητικότητα 192
Υπολογισμός της Εποχικής Μεταβλητικότητας 193
Κυκλική Μεταβλητικότητα 196
Προβλέποντας την Ζήτηση για Έλεγχο Αίματος 197
Στοιχειώδεις Τεχνικές Πρόβλεψης 200
Πώς Χρησιμοποιούνται οι Προπορευόμενοι Δείκτες 203
Πώς Χρησιμοποιούνται τα Οικονομετρικά Υποδείγματα 205
Αποφασίζοντας αν θα Πρέπει να Χρηματοδοτήσουμε την Αγορά ενός Κοιτάσματος Πετρελαίου 206
John Hancock και οι Εκτάσεις Δασικής Ξυλείας: Μελετώντας Μια Αληθινή Περίπτωση 207
Η Purvere Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 207
Προβλέποντας τα Φορτία Τσιμέντου της CEMCO 208
‘Μελέτησε τα Κατάλοιπά σου” 211
Περίληψη 213
Παράρτημα Εκθετική Εξομάλυνση και Προβλέψεις 215
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Η Συνάρτηση Παραγωγής με Μια Μεταβλητή Εισροή Ο Νόμος των Φθινουσών Οριακών Αποδόσεων 226
Το ‘Άριστο Επίπεδο Χρησιμοποίησης μιας Εισροής 226
Η Rondo Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 228
Η Συνάρτηση Παραγωγής με Δυο Μεταβλητές Εισροές 229
Πώς να Προσδιορίσετε την Άριστη Ιπποδύναμη για Έναν Αγωγό Πετρελαίου 233
Καμπύλες Ισοπαραγωγής 233
Πώς η Nucor Παραμένει πάνω στην Συνάρτηση Παραγωγής της 234
Ο Οριακός Λόγος Τεχνικής Υποκατάστασης 236
Ο Άριστος Συνδυασμός των Εισροών 239
Η Beiswanger Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 242
Η Miller Company: Ένα Ακόμη Αριθμητικό Παράδειγμα 244
Το ‘Άριστο Μέγεθος Παρτίδας 245
Τι Δίδαξε η Toyota στον Κόσμο 249
Πλεονεκτήματα της Παραγωγής «Ακριβώς την Κατάλληλη Στιγμή» 252
Αποδόσεις Κλίμακας 254
Η Ελαστικότητα της Παραγωγής 255
Επιλέγοντας το Μέγεθος Ενός Πετρελαιοφόρου 256
Πώς οι Επιχειρήσεις Αποκτούν Πληροφορίες σε Σχέση με την Συνάρτηση Παραγωγής τους: Ανταγωνιστικό Σημείο Αναφοράς για την Xerox 257
Μέτρηση των Συναρτήσεων Παραγωγής 259
Τρεις Τύποι Στατιστικής Ανάλυσης 261
Ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών στον Καναδά: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 263
Παραγωγή Πουλερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες: Μελετώντας Μια Ακόμη Αληθινή Περίπτωση Περίληψη 266
Παράρτημα: Πολλαπλασιαστές Lagrange και ‘Άριστοι Συνδυασμοί Εισροών 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τεχνολογική Πρόοδος 273
Η Παραγωγικότητα της Εργασίας 275
Συνολική Παραγωγικότητα των Συντελεστών Παραγωγής 276
Χρησιμοποιώντας την Συνολική Παραγωγικότητα των Συντελεστών για την Ανίχνευση της Απόδοσης του Εργοστασίου 278
Έρευνα κι Ανάπτυξη: Μια Διαδικασία Εκμάθησης 280
Παράλληλες Προσπάθειες Ανάπτυξης 281
Τι Εξασφαλίζει την Επιτυχία; 283
Παράλληλες Προσπάθειες Ανάπτυξης στην IBM 284
Επιλογή Ερευνητικών Προγραμμάτων 285
Καινοτομία 287
Το Εκκρεμές μεταξύ Κόστους και Χρόνου 287
Συνάρτηση Εκκρεμούς Κόστους-Χρόνου για τα Επιβατηγό Αεροσκάφη 289
Χρόνος και Κόστος Ανάπτυξης Καινοτομιών: Ιαπωνία εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών 291
Η Καμπύλη Εκμάθησης 293 Εφαρμογές της Καμπύλης Εκμάθησης 295
To Model Τ της Henry Ford και το DC-9 της Douglas Aireraft 296
Υποδείγματα Διάχυσης 297
Προβλέποντας τον Ρυθμό Διάχυσης των Αριθμητικά Ελεγχόμενων Εργαλειομηχανών 300
Η Εξάπλωση των Βιομηχανικών Ρομπότ στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 302
Περίληψη 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Το Κόστος Ευκαιρίας 307
Συναρτήσεις Βραχυχρόνιου Κόστους 308
Πώς η Harley-Davidson Έχει Μειώσει το Κόστος της Μέσο και Οριακό Κόστος 312
Η Επίδραση της Παραγόμενης Ποσότητας στο Κόστος Παραγωγής Αεροσκαφών 316 Συναρτήσεις Μακροχρόνιου Κόστους 318
The Crosby Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα Οικονομίες Κλίμακας για τις Ιδιωτικές Κλινικές: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 324
Μέτρηση των Συναρτήσεων Βραχυχρόνιου Κόστους: Η Επιλογή της Μαθηματικής Μορφής 325
Η Φύση και τα Όρια των Διαθέσιμων Στοιχείων 328
Ουσιώδη Βήματα στην Διαδικασία Εκτίμησης 330
Οι Συναρτήσεις Βραχυχρόνιου Κόστους ενός Πλεκτήριου Καλτσών 332
Οι Συναρτήσεις Βραχυχρόνιου Κόστους μιας Επιχείρησης Οδικών Συγκοινωνιών 334 Στατιστική Εκτίμηση του Μακροχρόνιου Κόστους 336
Η Συνάρτηση Μακροχρόνιου Μέσου Κόστους για Ηλεκτρική Ενέργεια: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 339
Η Τεχνική της Επιβιώσασας Κατηγορίας 340
Η Σπουδαιότητα της Ελαστικότητας 341
Οικονομίες Εύρους των Δραστηριοτήτων 343
Οικονομίες Εύρους των Δραστηριοτήτων στα Διαφημιστικά Γραφεία 344
Ανάλυση Νεκρού Σημείου 346
Αλγεβρική Ανάλυση Νεκρού Σημείου 348
Ανάλυση Συνεισφοράς στα Κέρδη 349
Περίληψη 350
Παράρτημα: Ανάλυση Νεκρού Σημείου και Λειτουργική Μόχλευση 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τι Είναι ο Γραμμικός Προγραμματισμός 357
Σχεδιασμός Παραγωγής: Ένα Προϊόν 358
Πώς να Πάρουμε μια Γραφική Λύση 364
Η Περίπτωση των Απεριόριστων Πόρων 366
Σχεδιασμός Παραγωγής: Πολλά Προϊόντα 369
Πώς ο Γραμμικός Προγραμματισμός Βελτιώνει τις Αεροπορικές Δραστηριότητες 372
Ακραία Σημεία και η Μέθοδος Simplex 375
Το Δυαδικό Πρόβλημα και οι Σκιώδεις Τιμές 376
Χρησιμοποιώντας Γραμμικό Προγραμματισμό για να Επιλέξουμε Έργα Έρευνας (Ε) και Ανάπτυξης (Α) 377
Σχέση Μεταξύ Πρωταρχικού
και Δυαδικού Προβλήματος 378
Μεταφέροντας Άμμο στο Αεροδρόμιο του Brisbane 379
Χαλαρές Μεταβλητές (Slack Variables) 381
Αλγεβρική Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού 382
Ελαχιστοποίηση του Ακτοπλοϊκού Κόστους Μεταφοράς στην Essex Corporation 385
Πως η Η. J. Heinz Ελαχιστοποίησε το Ακτοπλοϊκό Κόστος Μεταφοράς 386
Τι Είπε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στις Τράπεζες 391
Εκπονώντας την Οργάνωση ενός προγράμματος Ακτοπλοϊκής Μεταφοράς 393
Περίληψη 393
Το Έργο Ανάπτυξης των Lisa-Maicntosh της Apple 395
Παράρτημα: Ένα Λογισμικό Πακέτο για να Λύσουμε ία Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού 398
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΤΕΛΕΙΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 401
Διάρθρωση της Αγοράς 401
Αγοραία Τιμή στον Τέλειο Ανταγωνισμό 404
Μετατοπίσεις των Καμπύλών Προσφοράς και Ζήτησης 406
Η Απόφαση μιας Τέλεια Ανταγωνιστικής Επιχείρησης σε Σχέση με το Επίπεδο Παραγωγής της 407
Θέτοντας το Οριακό Κόστος Ισο με την Τιμή 410
Μακροχρόνια Ισορροπία της Επιχείρησης 413
Η Διαδικασία Μακροχρόνιας Προσαρμογής: Ένας Κλάδος Σταθερού Κόστους 416
Η Διαδικασία Μακροχρόνιας Προσαρμογής:Ένας Κλάδος Αυξανόμενου Κόστους 418
Πώς μια Τέλεια Ανταγωνιστική Οικονομία Κατανέμει τους Πόρους 420
Αποφάσεις σε Σχέση με την Τιμή και την Παραγωγή στο Μονοπώλιο 422
Ο Κλάδος Εφημερίδων του Detroit 426
Η Αντίδραση της Xerox στο Φωτοτυπικό Savin 750 427
Η Raleigh Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 429
Πάγια και Μεταβλητή Χρέωση 430
Πακετάρισμα Πωλήσεων 431
Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός 434
Αποφάσεις σε Σχέση με την Τιμή και την Παραγωγή στον Μονοπωλιακό Ανταγωνισμό 435 Δαπάνες Διαφήμισης: Ένας Απλός Κανόνας 437
Χρησιμοποιώντας Διαγράμματα για την Διευκόλυνση του Προσδιορισμού της Διαφημιστικής Δαπάνης 440
Διαφημίζοντας τα Θεματικά Πάρκα της Disney 441
Διαφήμιση, Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την Τιμή και Αφοσίωση των Καταναλωτών σε Ένα Εμπορικό Σήμα: Η Περίπτωση της Αγοράς Λιανικής Πώλησης Καφέ 442
Περίληψη 444
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η Εμφάνιση των Ολιγοπωλιακών Κλάδων 448
Ωριμότητα και Παρακμή των Ολιγοπωλιακών Κλάδων 449
Συμφωνίες Συνεργασίας 451
Η Κατάρρευση των Συμφωνιών Συνεργασίας 453
Προστριβές στον OPEC 454
Ηγεσία Τιμής 455
Ajax, Inc.: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 456
Αντιπροσωπεύοντας το Ολιγοπώλιο με ένα Παίγνιο 458
Ισορροπία κατά Nash 459
Carpenter Company και Hanover Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 461
Το Δίλημμα του Φυλακισμένου 465
Αποδίδει η Εξαπάτηση; 466
Μια Περισσότερο Σύνθετη Ανάλυση 468
Η Ρήτρα της Ίσης Αντιμετώπισης με τον Πιο Ευνοημένο Πελάτη 469
Δράση και Αντίδραση στον Ολιγοπωλιακό Ανταγωνισμό 471
Η Σπουδαιότητα της Δέσμευσης 473
Πότε μια Απειλή είναι Αξιόπιστη; 474
Procter and Gamble: Μια Κυρίαρχη Δύναμη στην Αγορά Παιδικής Πάνας 476
Η Σπουδαιότητα της Εισόδου 478
Αποθάρρυνση Εισόδου 478
Η Προσπάθεια της Du Pont να Αποθαρρύνει την Είσοδο στον Κλάδο Διοξειδίου του Τιτανίου 480
Διαφημίζοντας ότι θα Αντισταθείς σε μια Είσοδο: Η Maxwell House εναντίον της Folgers 481
Στρατηγικές Επιθέσεων Αποδυνάμωσης του Αντιπάλου: Η Περίπτωση των Καταστημάτων Wal-Mart 482
Ποιες Στρατηγικές Φαίνεται να Αποδίδουν Καλύτερα; 483
Περίληψη 484
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 487
Τιμολόγηση Βάσει της Προσαύξησης του Κόστους 488
Τιμολόγηση Βάσει της Προσαύξησης του Κόστους από την Computron, Inc.: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 490
Τιμολόγηση Βάσει της Προσαύξησης του Κόστους από την General Motors: Μελετώντας μια Ακόμη Αληθινή Περίπτωση 490
Μεγιστοποιεί τα Κέρδη η Τιμολόγηση Βάσει της Προσαύξησης του Κόστους; 492
Η Clawson Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 494
Η Πολυπαραγωγική Επιχείρηση: Αλληλεξαρτήσεις της Ζήτησης 495
Τιμολόγηση Αλληλένδετων Προϊόντων: Σταθερές Αναλογίες 496
Η Avtech Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 499
Παραγωγή Αλληλένδετων Προϊόντων: Μεταβλητές Αναλογίες 501
Διαφορισμός Τιμών 503
Αεροπορικά Ταξίδια: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 506
Διαφορισμός Τιμών: Ένα Παράδειγμα από την Φαρμακοβιομηχανία 506
Αλλες Μορφές Διαφορισμού Τιμών 509
Διαφορισμός Τιμών με την Χρησιμοποίηση Κουπονιών 510
Συνδεδεμένες Πωλήσεις 511
Τιμολογώντας την Ηλεκτρική Ενέργεια Ανάλογα με την Ώρα Κατανάλωσης 512
Τιμές Εσωτερικής Μεταβίβασης (Transfer Pricing) 514
Τιμή Μεταβίβασης: Μια Τέλεια Ανταγωνιστική Αγορά για το Μεταβιβαζόμενο Προϊόν 517
Τιμή Εσωτερικής Μεταβίβασης στις Emhart, Α.Ο. Smith και Ford 518
Η Orion Corporation: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 519
Περίληψη 521
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κίνδυνος και Πιθανότητα 524
Κατανομές Πιθανοτήτων και Αναμενόμενες Τιμές 525
Συγκρίσεις των Αναμενόμενων Κερδών 526
Πώς θα Κατασκευάσετε ένα Δέντρο Αποφάσεως 527
Θα Πρέπει η Tomco Oil Corporation να Ανοίξει ένα Πηγάδι; 530
Η Αναμενόμενη Αξία της Πλήρους Πληροφόρησης 532
Αξιολογώντας μια Επένδυση σε ένα Νέο Εργοστάσιο Χημικών: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 534
Αποτιμώντας την Στάση Απέναντι στον Κίνδυνο: Η Προσέγγιση της Χρησιμότητας 535
Έπρεπε η Maxwell House να Αυξήσει την Τιμή της; 536
Διατυπώνοντας μια Συνάρτηση Χρησιμότητας 538
Χρησιμοποιώντας μια Συνάρτηση Χρησιμότητας 541
Στάσεις Απέναντι στον Κίνδυνο: Τρεις Μορφές 542
Η Τυπική Απόκλιση και ο Συντελεστής Μεταβλητικότητας: Μέτρηση του Κινδύνου 544
Προσαρμόζοντας το Υπόδειγμα Αποτίμησης Ώστε να Λαμβάνει Υπόψη του τον Κίνδυνο 547
Η Χρησιμοποίηση των Προσαρμοσμένων ως προς τον Κίνδυνο Επιτοκίων Προεξόφλησης 549
Τεχνικές Προσομοίωσης 551
Χρησιμοποιώντας Τεχνικές Προσομοίωσης στον Κλάδο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 554 Η Κατάρα του Πλειοδότη 555
Εφαρμογή του Κανόνα Maximin 557
Περίληψη 559
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 561
Ένα Απλό Υπόδειγμα Προγραμματισμού Επενδύσεων 561
Η Διαδικασία Πρόκρισης Επενδυτικών Σχεδίων 563
Πώς να Εκτιμήσετε τις Ταμιακές Ροές 565
To “Super Project” της General Foods1 568
Αξιολογώντας Επενδυτικά Σχέδια: Η Τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας 569
Καθαρή Παρούσα Αξία και Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 570
Η Hartman Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα 571
Κόστος Κεφαλαίου: Δανειακά Κεφάλαια 573
Ξανασχεδιάζοντας την Γραμμή Προϊόντων της Black and Decker 574
ν Παρακρατηθέντων Κερδών 576
Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων 578
Το Κόστος του Μετοχικού Κεφαλαίου από την Έκδοση Νέων Κοινών Μετοχών 581
Σταθμικό Κόστος του Κεφαλαίου 582
Ο Έλεγχος Έπειτα από την Ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου: Φύση και Σημασία 583
Παγίδες που Παρουσιάζονται Συχνά και θα Πρέπει να τις Αποφεύγετε 585
Περίληψη 586
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ : ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 589
Ανταγωνισμός εναντίον Μονοπωλίου 589
Ρύθμιση του Μονοπωλίου 590
Η Trenton Gas Company: Ένα Αριθμητικό Παράδειγμα Η Lone Star Gas Company: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση 596
Συνέπειες της Ρύθμισης στην Αποτελεσματικότητα
Η Συγκέντρωση της Οικονομικής Δύναμης 597
Δύο Προσεγγίσεις σε Σχέση με την Αντιμονοπωλιακή Πολιτική 598
Οι Χρωστικές Ουσίες Διοξειδίου του Τιτανίου της Du Pont: Μελετώντας μια Αληθινή Περίπτωση Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 602
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Ρυθμός Καινοτομιών Κρατική Παρέμβαση και Μόλυνση του Περιβάλλοντος Εξωτερικές Οικονομίες και Αντιοικονομίες 606
Η Γενεσιουργός Αιτία του Προβλήματος της Μόλυνσης του Περιβάλλοντος 607
Το ‘Άριστο Επίπεδο Περιορισμού της Ρύπανσης Μορφές Κρατικής Παρέμβασης 611
Αγοράζοντας και Πουλώντας το Δικαίωμα Εκπομπής Οξειδίων του Αζώτου 612
Συνέπειες της Αύξησης του Κόστους, Λόγω της Κρατικής Παρέμβασης, στην Τιμή και το Επίπεδο Παραγωγής Δημόσια Αγαθά 616
Περίληψη 617
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Εξωτερικό Εμπόριο 619
Συγκριτικό Πλεονέκτημα 621
Αλλαγές στο Συγκριτικό Πλεονέκτημα 623
Χρησιμοποιώντας τις Καμπύλες Ζήτησης και Προσφοράς για να Καθορίσουμε Ποία Χώρα θα Εξάγει Ένα Προϊόν 625
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 627
Παράγοντες Καθορισμού των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 631
Δασμοί και Ποσοστώσεις 633
Οι Συνέπειες των Ποσοστώσεων: Η Περίπτωση του Προϊόντος Wilton 634
Γιατί η Bridgestone Πλήρωσε 2,6 Δισεκατομμύρια Δολάρια για την Firestone 635
Η Πρόσφατη Απότομη Αύξηση του Προστατευτισμού Πολιτικές Στρατηγικής στο Εμπόριο 638
Airbus Εναντίον Boeing: Εφαρμογή Πολιτικών Στρατηγικής στο Εμπόριο 638
Διεθνείς Εμπορικές Διαμάχες 640
Κάνοντας Άμεσες Επενδύσεις στο Εξωτερικό 641
Παίζει η Airbus Σύμφωνα με τους Κανόνες; 642
Ιδρύοντας Ένα Βιομηχανικό Συγκρότημα στο Εξωτερικό: Εκκρεμές Χρόνου – Κόστους 644
Η Seagram Παράγει Βότκα στην Ουκρανία 645
Κανάλια Διεθνούς Μεταφοράς Τεχνολογίας 646
Επιλογή Μέσου Μεταφοράς Τεχνολογίας 648
Αναδιοργανώνοντας τα Παγκόσμια Δίκτυα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) μιας Εταιρίας 649
Στρατηγικές συμμαχίες 650 Περίληψη 651
Η Βορειοαμερικανική Συμφωνία για το Ελεύθερο Εμπόριο και η Πτώση του Πέσο 655
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Προεξόφληση και Παρούσες Αξίες Α-1
Παρούσα Αξία μιας Σειράς Πληρωμών Α-3
Χρησιμοποίηση Διαφορετικών Χρονικών Περιόδων από το Έτος Α-5
Προσδιορίζοντας τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης Α-6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Πίνακες Συντελεστών Προεξόφλησης και Τυπικών Κατανομών Πιθανοτήτων Β-1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Ευρετήριον Θεμάτων Γ-1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Ευρετήριον Ονομάτων Συγγραφέων, Επιχειρήσεων, και Οργανισμών Δ-1