Μικροοικονομική Θεωρία
(Τόμος A΄)

Παλαιολόγος Γιάννης
Πολέμης Μιχάλης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 880
Κωδικός ISBN: 978-960-359-142-6
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695249

Φιλοδοξία του τόμου αυτού και του επόμενου που ακολουθεί, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές των Πανεπιστημιακών Οικονομικών Σχολών με τις απαραίτητες γνώσεις και τα οικονομικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση και την εισχώρηση εις βάθος στη μικροοικονομική θεωρία και γενικά στη μελέτη της άριστης συμπεριφοράς των ατομικών οικονομικών μονάδων.

Για το σκοπό αυτό, γίνεται χρήση τόσο της διαγραμματικής όσο και της μαθηματικής ανάλυσης, γεγονός που εξασφαλίζει στους φοιτητές την ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφόρων οικονομικών προβλημάτων στον μικρόκοσμο της οικονομίας. Έτσι, οι φοιτητές θα αντιληφθούν ότι τα μαθηματικά δεν είναι σωστό να θεωρούνται σαν μια άλλη διαφορετική επιστήμη, αλλά σαν μια επιστήμη «εργαλείο» που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο στο σύνθετο κόσμο της επιστήμης που σπουδάζουν, δηλαδή της οικονομικής επιστήμης. Η μικροοικονομική θεωρία συνθέτει μια ανάλυση «από κάτω προς τα πάνω», ώστε με αυτό τον τρόπο να δείξει πως οι μεμονωμένες οικονομικές οντότητες καθορίζουν συλλογικά με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι της οικονομίας, οι οποίοι πράγματι βρίσκονται σε ανεπάρκεια.

Προσπαθήσαμε να καινοτομήσουμε και στους δύο τόμους. Το καινοτόμο στοιχείο του πρώτου τόμου είναι ότι περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ανάλυση του δυίκού προβλήματος στη θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή και τη θεωρία συμπεριφοράς των παραγωγικών μονάδων, (συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η χρησιμότητα της δυικής θεωρίας στην εμπειρική ανάλυση της ζήτησης με την παράθεση σχετικών οικονομετρικών υποδειγμάτων, AIDS, Rotterdam, Translog, Multi Level Demand), όπως επίσης, ο τόμος αυτός έχει εμπλουτιστεί με μεγάλο αριθμό λυμένων ασκήσεων, ώστε ο φοιτητής, με τη βοήθεια αυτών των ασκήσεων να εμπεδώσει πληρέστερα τα θέματα της Μικροοικονομικής Θεωρίας που έχουν ήδη προηγηθεί και να διαπιστώσει το βαθμό γνώσης και κατανόησης αυτών.

Η καινοτομία του δεύτερου τόμου είναι ότι γίνεται αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών της πολιτικής ανταγωνισμού (εξέταση ex-post προβλημάτων σχετικών με την ομαλή λειτουργία αγορών με ολιγοπωλιακή δομή) και της ρυθμιστικής πολιτικής (ex-ante αντιμετώπιση αγορών που υπάρχει μονοπώλιο, ή τουλάχιστον μια επιχείρηση που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά), όπως επίσης και ένας μεγάλος αριθμός λυμένων ασκήσεων αναφερόμενων στα θέματα που παρουσιάζονται στον δεύτερο τόμο. Το σκεπτικό μας να συμπεριλάβουμε στον τόμο αυτό θέματα που αναφέρονται στις πολιτικές ανταγωνισμού και της ρύθμισης είναι ότι βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεωρίας και της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης παρέχουν τις βάσεις των πολιτικών αυτών.

Είναι βέβαια περιττό να αναφερθεί ότι το βιβλίο αυτό είναι αδύνατο να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, χωρίς την εκ μέρους των φοιτητών παρακολούθηση της διδασκαλίας του μαθήματος και των φροντιστηριακών μαθημάτων.

Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους φοιτητές του τμήματος μας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών παραδόσεων, μας ενθάρρυναν να προχωρήσουμε στην έκδοση του παρόντος βιβλίου που να περιλαμβάνει και λυμένες ασκήσεις απαραίτητες για την κατανόηση των πολύπλοκων θεμάτων του μικρόκοσμου της οικονομίας. Επίσης, ευχαριστούμε τις εκδόσεις Ευγενία Μπένου και τον Σωτήρη Μπένο ειδικότερα, για την επιμελημένη έκδοση του παρόντος βιβλίου και για την αρμονική συνεργασία μας σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας του.

Αθήνα,
Γιάννης Μ. Παλαιολόγος,
Μιχάλης Λ. Πολέμης

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
Εισαγωγή
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ 17
2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 19
Κεφάλαιο 1
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 27
1.2 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 28
1.2.1 Συνολική Χρησιμότητα – Μέση Χρησιμότητα – Οριακή Χρησιμότητα 28
1.2.2 Υποθέσεις – Αξιώματα της Θεωρίας της Απόλυτης Χρησιμότητας 32
1.2.3 Διαγραμματική και Αλγεβρική Παρουσίαση της Ισορροπίας του Καταναλωτή 33
1.2.4 Εξαγωγή της Καμπύλης Ζήτησης του Καταναλωτή 38
1.2.5 Εφαρμογές της Θεωρίας της Απόλυτης Χρησιμότητας 39
1.2.6 Κριτική της Θεωρίας της Απόλυτης Χρησιμότητας 44
1.3 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 45
1.3.1 Υποθέσεις – Αξιώματα 45
1.3.2 Καμπύλες Αδιαφορίας και Οριακός Λόγος Υποκατάστασης Μεταξύ Δύο Αγαθών 47
1.3.3 Ισορροπία του Καταναλωτή (Διαγραμματική Παρουσίαση) 60
1.3.4 Μαθηματική Παρουσίαση της Ισορροπίας του Καταναλωτή 69
1.3.5 Μεταβολή του Ονομαστικού Εισοδήματος του Καταναλωτή 74
1.3.6 Καμπύλες Engel 77
1.4 ΔΥΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 80
1.4.1 Εισαγωγή 80
1.4.2 Η Διαδικασία Επίλυσης του Αρχικού Προβλήματος 81
1.4.3 Η Διαδικασία Επίλυσης του Δυίκού Προβλήματος 83
1.4.4 Εφαρμογές της Δυικής Θεωρίας στην Εμπειρική Ανάλυση της Ζήτησης 85
1.5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 59
Κεφάλαιο 2
ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 127
2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 129
2.3 Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ X 130
2.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 131
2.5 OI ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 148
2.6 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 151
2.7 Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ 152
2.8 ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 155
Κεφάλαιο 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3.1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ MARSHALL) 159
3.2 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ x ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ y 170
3.3 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ HICKS 172
3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ SLUTSKY 179
3.5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 182
3.6 ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ HICKS (ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ) 185
3.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ 192
3.8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 198
Κεφάλαιο 4
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 217
4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 224
4.3 ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 229
4.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ 232
4.4.1 Προσδιορισμός της Τιμής Ισορροπίας 232
4.4.2 Επιδράσεις της Μεταβολής της Ζήτησης και της Προσφοράς στην Ισορροπία της Αγοράς 235
4.4.3 Κρατική Παρέμβαση στην Αγορά Αγαθών και Έλεγχοι Τιμών 243
4.4.4 Κρατική Παρέμβαση στην Αγορά Αγροτικών Προϊόντων 246
4.4.5 Γωνιακή ή Ακραία Ισορροπία 250
4.5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ 252
4.6 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ) ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 254
4.7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΟΥ 258
4.8 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 268
4.8.1 Μαθηματική Παρουσίαση 269
4.8.2 Διαγραμματική Παρουσίαση – Το Θεώρημα του Ιστού της Αράχνης 271
4.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ – ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 277
4.10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 286
Κεφάλαιο 5
ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ
5.1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ 306
5.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 319
5.3 ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΙΜΗΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 321
5.4 ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 325
5.4.1 Συνάρτηση Συνολικής Προσόδου 325
5.4.2 Γεωμετρική Εξαγωγή των Καμπυλών Μέσης και Οριακής Προσόδου 328
5.4.3 Ιδιότητες Καμπυλών AR και MR 330
5.4.4 Σχέση Μέσης, Οριακής Προσόδου και Ελαστικότητας Ζήτησης 334
5.5 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 336
5.6 ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 339
5.7 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 342
5.8 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 343
5.9 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 344
5.10 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ) 348
5.11 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 350
Κεφάλαιο 6
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 363
6.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 365
6.3 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΙΣΡΟΗ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ MARSHALL) 366
6.4 ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ (ΦΑΣΕΙΣ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ 371
6.5 Η ΚΑΤΑ MARSHALL ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 377
6.6 Η ΚΑΤΑ HICKS ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ – ΔΥΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 378
6.7 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 390
6.8 ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 392
6.9 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 397
6.10 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 406
6.11 Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 415
6.12 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ COBB-DOUGLAS 420
6.13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 426
Κεφάλαιο 7
ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 433
7.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 434
7.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 456
7.4 ΔΥΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 459
7.4.1 Εισαγωγή 459
7.4.2 Η διαδικασία επίλυσης του αρχικού προβλήματος 460
7.4.3 Η διαδικασία επίλυσης του δυίκού προβλήματος 461
7.5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 464
Κεφάλαιο 8
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
8.1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 491
8.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 492
8.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 496
8.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΗΣ (TFP) 497
8.5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (GROWTH ACCOUNTING) 498
8.6 ΔΕΙΚΤΕΣ (INDEXES) ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ 500
8.6.1 Η Λογιστική Μέθοδος Μέτρησης της Παραγωγικότητος 502
8.6.2 Η Παραμετρική Μέθοδος Μέτρησης της Παραγωγικότητος 506
8.6.3 Η Χρήση της Συναρτήσεως Παραγωγής 507
8.7 ΔΥΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ 516
8.7.1 Η Υπερβατική Λογαριθμική (translog) Συνάρτηση Κόστους 518
8.7.2 Το Εμπειρικό Υπόδειγμα 521
Κεφάλαιο 9
ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 527
9.2 BPAXYXPONIO KAI MAKPOXPONIO ΚΟΣΤΟΣ 529
9.2.1 Βραχυχρόνια Καμπύλη Κόστους 529
9.2.2 Το Μέσο Σταθερό Κόστος, το Μέσο Μεταβλητό Κόστος και το Οριακό Κόστος στη Βραχυχρόνια Περίοδο 534
9.2.3 Σχέσεις Καμπυλών Προϊόντος και Κόστους 544
9.2.4 Η Συνάρτηση του Μακροχρόνιου Κόστους Παραγωγής 545
9.2.5 Μέσο και Οριακό Κόστος στη Μακροχρόνια Περίοδο 550
9.2.6 Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιου και Μακροχρόνιου Συνολικού Κόστους 552
9.2.7 Μακροχρόνιες Συναρτήσεις Κόστους και Απόδοση Κλίμακας της Παραγωγής 558
9.2.8 Σχέση των Βραχυχρόνιων και Μακροχρόνιων Καμπυλών Μέσου και Οριακού Κόστους 564
9.3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 569
Κεφάλαιο 10
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 583
10.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 584
10.3 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 595
10.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 600
10.5 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 603
10.6 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 607
10.7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩ¬ΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 613
10.8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 615
Κεφάλαιο 11
ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 627
11.2 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ 629
11.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 637
11.4 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 639
11.5 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 641
11.6 ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 643
11.7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 646
11.8 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 652
11.9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 656
11.10 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ (Ή ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) 659
11.11 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 667
11.12 ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 670
11.13 ΔΙΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 671
11.14 ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 675
11.15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ 679
11.16 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 685
11.17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 686
Κεφάλαιο 12
ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ Ή ΑΤΕΛΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 713
12.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 714
12.3 BPAXYXPONIA ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 718
12.3.1 Ισορροπία με Ανταγωνισμό Τιμών 718
12.4 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 720
12.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 728
12.6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 731
12.7 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 732
Κεφάλαιο 13
ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
13.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟΥ 735
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 738
13.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ COURNOT (COURNOT’S MODEL) 738
13.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 741
13.4 ΔΥΟΠΩΛΙΑΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ BERTRAND 755
13.5 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ EDGEWORTH 764
13.6 ΤΟ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ CHAMBERLIN (Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) 766
13.7 ΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ VON STACKELBERG 768
13.8 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ P. SWEEZY) 775
13.9 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΛ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΔΥΟΠΩΛΙΟ)
ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 785
13.10 ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ J. BAIN 790
13.10.1 Το Αρχικό Υπόδειγμα 790
13.10.2 Υπόδειγμα με Σταθερή την Τιμή Ρ στο πριν την Είσοδο Επίπεδο 796
13.10.3 Υπόδειγμα με Σταθερή την Ποσότητα X στο πριν την Είσοδο Επίπεδο 800
13.11 ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ (ΛΗΣΤΡΙΚΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 802
13.12 ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ LERNER 803
13.13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 805
Κεφάλαιο 14
Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΙΓΟΠΩΑΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 831
14.2 ΠΑΙΓΝΙΟ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 835
14.3 ΠΑΙΓΝΙΟ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 841
14.4 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 843
14.5 ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 846
14.6 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 854
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ