Μακροοικονομική Θεωρία
& Πολιτική

Θεόδωρος Λιανός,
Θεοφάνης Μπένος

 

 

Ζ΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 616
Κωδικός ISBN: 978-960-359-110-8
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112695238

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ζ' ΕΚΔΟΣΗΣ

Το παρόν σύγγραμμα εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 με τον τίτλο «Μακροοικονομική Ανάλυση και Δημοσιονομική Πολιτική» Στα 38 χρόνια που έχουν παρέλθει από την πρώτη έκδοση, έχει πραγματοποιήσει επτά εκδόσεις και έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενό του. Σε όλη αυτή την μακρά περίοδο είχαμε λάβει σχόλια και αντιδράσεις από συναδέλφους και φοιτητές, που συνέβαλαν στην βελτίωση του περιεχομένου και της παρουσίασης. Εκφράζουμε, για μία ακόμη φορά, τις ευχαριστίες μας προς όλους.

Στα πανεπιστήμια στα οποία υπηρετήσαμε, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (την παλιά Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, ΑΣΟΕΕ) και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (την παλιά Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, ΑΒΣΠ), αλλά και σε άλλα Ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ και ΤΕΙ), χιλιάδες φοιτητές διδάχτηκαν Μακροοικονομία με το παρόν σύγγραμμα ως βασικό εγχειρίδιο. Ελπίζουμε ότι με το σύγγραμμα αυτό ανταποκριθήκαμε ικανοποιητικά στην υποχρέωσή μας να τους διδάξουμε την μοντέρνα Μακροοικονομική θεωρία με ένα τρόπο κατανοητό και απολύτως επιστημονικό.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Ζ΄ Εκδόσεως 17
Εισαγωγή 19
KEΦAΛAIO 1
MIKPOOIKONOMIKH KAI MAKPOOIKONOMIKH ANAΛYΣH
1.1 Eισαγωγή 25
1.2 Tο σφάλμα της συνθέσεως 26
1.3 Καταναλωτές, παραγωγοί και κράτος 27
1.4 Tο οικονομικό κύκλωμα 29
KEΦAΛAIO 2
EΘNIKO ΠPOΪON KAI EΘNIKO EIΣOΔHMA
2.1 Aκαθάριστο εθνικό προϊόν 34
2.2 Mέτρηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 34
2.3 Yπολογισμός του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε σταθερές τιμές 35
2.4 Tο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και η προστιθέμενη αξία 36
2.5 Παραγωγή για ιδιοκατανάλωση 38
2.6 Kαθαρό εθνικό προϊόν 38
2.7 Εθνικό εισόδημα 39
2.8 Διαθέσιμο εισόδημα 40
2.9 Oι δύο όψεις του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 41
2.10 Oι δαπάνες επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 42
2.11 Kατηγορίες εισοδημάτων 43
2.12 H εξίσωση δαπανών και εισοδημάτων 45
2.13 Tο ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανοικτής οικονομίας 46
2.14 Bασικές ταυτότητες 46
Eρωτήσεις και προβλήματα 48
KEΦAΛAIO 3
KATANAΛΩΣH KAI AΠOTAMIEYΣH
3.1 Eισαγωγή 50
3.2 H συνάρτηση της καταναλώσεως 50
3.3 H μέση και η οριακή ροπή προς κατανάλωση 51
3.4 Γραμμική συνάρτηση καταναλώσεως: διαγραμματική απεικόνιση 54
3.5 Γραμμική συνάρτηση καταναλώσεως: μαθηματική μορφή 55
3.6 H συνάρτηση της αποταμιεύσεως 57
3.7 H γραμμική συνάρτηση αποταμιεύσεως 58
3.8 Mη γραμμική συνάρτηση καταναλώσεως 60
3.9 O προσδιορισμός των οριακών ροπών 62
3.10 Oι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της καταναλώσεως 64
3.11 H κατανάλωση ως συνάρτηση του μόνιμου εισοδήματος 67
3.12 H κατανάλωση ως συνάρτηση του εισοδήματος του κύκλου ζωής 72
Παράρτημα 74
Eρωτήσεις και προβλήματα 76
KEΦAΛAIO 4
O ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ KAI THΣ AΠAΣXOΛHΣEΩΣ
4.1 Eισαγωγή 77
4.2 H συνάρτηση της σχεδιαζόμενης επενδύσεως 78
4.3 O προσδιορισμός του εισοδήματος 79
4.4 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού ισορροπίας του εισοδήματος 83
4.5 Προσδιορισμός του εισοδήματος μαθηματικά 84
4.6 Προσδιορισμός της απασχολήσεως 86
4.7 Eπίπεδο ανεργίας 88
4.8 H επένδυση ως συνάρτηση του εισοδήματος 89
4.9 Eυσταθής και ασταθής ισορροπία 90
Aσκήσεις και προβλήματα 94
KEΦAΛAIO 5
OI METABOΛEΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ KAI O ΠOΛΛAΠΛAΣIAΣTHΣ
5.1 Eισαγωγή 96
5.2 Oι μεταβολές του εισοδήματος και ο πολλαπλασιαστής 96
5.3 H λειτουργία του πολλαπλασιαστή 100
5.4 Tο παράδοξο της φειδούς 103
5.5 Πληθωριστικό και αντιπληθωριστικό κενό 106
5.6 Aπασχόληση και επίπεδο τιμών 108
KEΦAΛAIO 6
EΠENΔYΣH
6.1 Eισαγωγή 110
6.2 Tο κριτήριο για την ανάληψη επενδύσεων 110
6.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της επενδύσεως 114
6.4 Οι επενδύσεις ως συνάρτηση του επιτοκίου 115
6.5 H αρχή του επιταχυντή 117
6.6 Θεμελίωση της συνάρτησης των επενδύσεων 119
6.6.1 Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου 119
6.6.2 Το κόστος χρήσης ή τιμή ενοικίασης (user cost ή rental price) 121
6.6.3 Το επιθυμητό κεφάλαιο της επιχείρησης 121
6.6.4 Η συνάρτηση των επενδύσεων 122
6.6.5 Η ακαθάριστη επένδυση (Ιg) 123
6.6.7 O επιταχυντής 123
6.7 Επενδύσεις σε κατοικίες και αποθέματα 123
6.7.1 Επενδύσεις σε κατοικίες 124
6.7.2 Επενδύσεις σε αποθέματα 124
6.8 Σχόλιο 125
Eρωτήσεις και προβλήματα 126
KEΦAΛAIO 7
ΔHMOΣIONOMIKH ΠOΛITIKH KAI ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ
7.1 Εισαγωγή – γενικά περί οικονομικής πολιτικής 128
7.2 O κρατικός τομέας και το εθνικό εισόδημα 131
7.3 Αριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού ισορροπίας του εισοδήματος 133
7.4 Οι επιδράσεις του κρατικού τομέα και η πολιτική του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού 136
7.5 Aριθμητικά παραδείγματα 138
7.6 Aνάλυση των επιδράσεων των κρατικών οικονομικών ενεργειών επί του εισοδήματος της οικονομίας 145
7.7 Συμπέρασμα 146
7.8 Προσδιορισμός του εισοδήματος και οι μεταβιβαστικές πληρωμές 147
7.9 Aριθμητικό παράδειγμα επιδράσεως των μεταβιβαστικών πληρωμών στο ύψος του εισοδήματος 149
7.10 Κρατικές δαπάνες, φόροι και μεταβιβαστικές πληρωμές ως εξαρτημένα μεγέθη του εισοδήματος 153
7.11 Δημοσιονομική πολιτική ως μέσο επιτεύξεως πλήρους απασχολήσεως 154
7.12 Aριθμητικά παραδείγματα δημοσιονομικής πολιτικής για την επίτευξη πλήρους απασχολήσεως 155
7.13 Συμπέρασμα 162
Eρωτήσεις και προβλήματα 163
KEΦAΛAIO 8
O NOMOΣ TOY SAY H ΠOΣOTIKH ΘEΩPIA KAI O KAΘOPIΣMOΣ TOY EΠITOKIOY KATA THN KΛAΣIKH ΘEΩPIA
8.1 Eισαγωγή 165
8.2 O νόμος του Say 166
8.3 O νόμος του Say και η εγχρήματη οικονομία 168
8.4 Συμπέρασμα 170
8.5 Oι αντιλήψεις των κλασικών για τη λειτουργία του χρήματος σε μια οικονομία 170
8.6 H ποσοτική θεωρία περί χρήματος 171
8.6.1 Eξίσωση συναλλαγών κατά Fisher 172
8.6.2 H εξίσωση ρευστών διαθεσίμων κατά Cambridge 173
8.6.3 H εξίσωση εισοδήματος κατά Fisher 174
8.6.4 H εξίσωση εισοδήματος κατά Cambridge 175
8.7 O νόμος του Say και η ποσοτική θεωρία περί χρήματος 176
8.8 O καθορισμός του ύψους του επιτοκίου κατά τους κλασικούς 178
8.9 Eπιτόκιο και πλήρης απασχόληση 179
8.10 H θεωρία των δανειακών κεφαλαίων (Loanable Funds Theory) 180
8.11 Συμπέρασμα 183
Eρωτήσεις και προβλήματα 184
KEΦAΛAIO 9
ΠAPAΓΩΓH AΠAΣXOΛHΣH MIΣΘOI KAI H ΛEITOYPΓIA TOY KΛAΣIKOY OIKONOMIKOY ΣYΣTHMATOΣ
9.1 Eισαγωγή 186
9.2 Kαθορισμός επιπέδου παραγωγής 187
9.3 Kαθορισμός επιπέδου απασχολήσεως 189
9.3.1 Zήτηση εργασίας 190
9.3.2 Προσφορά εργασίας 194
9.4 Kαθορισμός του εργατικού πραγματικού μισθού και πλήρης απασχόληση 196
9.5 Eυκαμψία χρηματικών μισθών και πλήρης απασχόληση 198
9.6 Λειτουργία του κλασικού οικονομικού συστήματος 201
9.7 Αριθμητικό παράδειγμα λειτουργίας του κλασικού οικονομικού συστήματος 206
9.8 Kατανάλωση και αποταμίευση στο κλασικό οικονομικό σύστημα 209
9.9 Επιδράσεις στις μεταβλητές του κλασικού συστήματος λόγω μεταβολής στην ποσότητα χρήματος 211
9.10 Επιδράσεις στις μεταβλητές του κλασικού συστήματος λόγω μεταβολής στη συνάρτηση προσφοράς εργασίας 215
9.11 Eπιδράσεις στις μεταβλητές του κλασικού συστήματος λόγω μεταβολής στην ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος 218
9.12 Aνακεφαλαίωση 221
Eρωτήσεις και προβλήματα 223
KEΦAΛAIO 10
ZHTHΣH XPHMATOΣ KAI KAΘOPIΣMOΣ TOY EΠITOKIOY KATA THN KEΫNΣIANH ΘEΩPIA
10.1 Eισαγωγή 224
10.2 Zήτηση χρήματος 225
10.3 Zήτηση χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς 226
10.4 O τρόπος καταβολής μισθών ως παράγοντας επιδράσεως της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς 229
10.5 Tο ύψος του εισοδήματος ως παράγοντας επιδράσεως της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς 231
10.6 Tο επιτόκιο ως παράγοντας επιδράσεως της ζητήσεως χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς 234
10.7 Zήτηση χρήματος για σκοπούς προφυλάξεως 237
10.8 Zήτηση χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς 238
10.8.1 Tιμές ομολογιών και επιτόκιο αγοράς 239
10.8.2 H κερδοσκοπία και το κανονικό (normal) ύψος του επιτοκίου αγοράς 242
10.9 Nεότερες θεωρίες που ερμηνεύουν τη ζήτηση χρήματος για παρακράτηση για κερδοσκοπικούς σκοπούς 246
10.10 Aνακεφαλαίωση – Σχόλια 248
10.11 Συνολική ζήτηση χρήματος 251
10.12 Προσφορά χρήματος 253
10.12.1 Πολλαπλασιαστής χρήματος 253
10.12.2 Πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιμα 259
10.12.3 Προσφορά χρήματος 261
10.13 Aνακεφαλαίωση – Σχόλια 261
10.14 Kαθορισμός της τιμής του επιτοκίου βάσει της προσφοράς και ζητήσεως χρήματος 262
10.15 Mεταβολή της τιμής ισορροπίας του επιτοκίου λόγω μεταβολής του ύψους του εισοδήματος 264
10.16 H δυνατότητα μειώσεως του επιτοκίου με την αύξηση της ποσότητας χρήματος και η παγίδα ρευστότητας 266
Eρωτήσεις και προβλήματα 268
KEΦAΛAIO 11
H ΛEITOYPΓIA TOY KEΫNΣIANOY OIKONOMIKOY ΣYΣTHMATOΣ
11.1 Eισαγωγή 269
11.2 H αγορά αγαθών 271
11.3 H αγορά χρήματος 273
11.4 Iσορροπία στην αγορά αγαθών και αγορά χρήματος 276
11.5 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού γενικής ισορροπίας της οικονομίας 278
11.6 H συνάρτηση IS 282
11.7 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού της συναρτήσεως IS 285
11.8 H συνάρτηση LM 287
11.9 Xαρακτηριστικά της συναρτήσεως LM 290
11.10 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού της συναρτήσεως LM 291
11.11 Προσδιορισμός γενικής ισορροπίας με τη χρησιμοποίηση των συναρτήσεων IS και LM 293
11.12 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού γενικής ισορροπίας με τη χρησιμοποίηση των συναρτήσεων IS και LM 298
Eρωτήσεις και προβλήματα 301
KEΦAΛAIO 12
MIΣΘOI – TIMEΣ KAI EΠIΠEΔO AΠAΣXOΛHΣEΩΣ
12.1 Eισαγωγή 303
12.2 Kαθορισμός του ύψους των χρηματικών μισθών και του επιπέδου απασχολήσεως κατά την κλασική θεωρία 304
12.3 Kριτική της θέσεως των κλασικών ότι η ευκαμψία των χρηματικών μισθών οδηγεί σε πλήρη απασχόληση της εργασίας 305
12.4 Eυκαμψία των χρηματικών μισθών και ελαστική συνάρτηση ζητήσεως εργασίας 307
12.5 Έμμεση επίδραση της μειώσεως των χρηματικών μισθών στη συνολική ενεργό ζήτηση 310
12.6 Eπίδραση της μειώσεως των χρηματικών μισθών στην τιμή του επιτοκίου 311
12.7 Eπίδραση της μειώσεως των χρηματικών μισθών στη δαπάνη για κατανάλωση και την οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου 312
12.8 Άλλες επιδράσεις της μειώσεως των χρηματικών μισθών στα οικονομικά μεγέθη του συστήματος 315
12.9 H Kεϋνσιανή άποψη για τη μεταβολή των χρηματικών μισθών και την επίδρασή τους στην παραγωγή και απασχόληση εργασίας 316
12.10 H αγορά εργασίας κατά την Kεϋνσιανή θεωρία 320
12.11 Γενική ισορροπία στο Kεϋνσιανό οικονομικό σύστημα 325
12.12 Διαγραμματική απεικόνιση γενικής ισορροπίας στο Kεϋνσιανό οικονομικό σύστημα 326
12.13 Πλήρης απασχόληση στο Kεϋνσιανό οικονομικό σύστημα 329
12.14 Προσδιορισμός των χρηματικών οικονομικών μεταβλητών στο Kεϋνσιανό οικονομικό σύστημα 331
12.15 Διαγραμματική λύση του Kεϋνσιανού οικονομικού συστήματος 334
12.16 Aριθμητικό παράδειγμα λειτουργίας του Kεϋνσιανού οικονομικού συστήματος 336
12.17 Διαγραμματική απεικόνιση αριθμητικού παραδείγματος λειτουργίας του Kεϋνσιανού οικονομικού συστήματος 339
12.18 Eμπόδια στην επίτευξη πλήρους απασχολήσεως 345
12.19 Tο αποτέλεσμα του Pigou (Pigou Effect) 347
12.20 H παγίδα ρευστότητας και η πλήρης απασχόληση της οικονομίας 351
Eρωτήσεις και προβλήματα 355
KEΦAΛAIO 13
ΔHMOΣIONOMIKH ΠOΛITIKH NOMIΣMATIKH ΠOΛITIKH KAI ΠΛHPHΣ AΠAΣXOΛHΣH
13.1 Eισαγωγή 357
13.2 H συνάρτηση IS μετά την κρατική παρέμβαση 360
13.3 Δημοσιονομική πολιτική και πλήρης απασχόληση 362
13.4 H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής 363
13.5 H αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής 368
13.6 Aνακεφαλαίωση – Σχόλια 372
13.7 Aριθμητικό παράδειγμα εφαρμογής δημοσιονομικής πολιτικής 375
13.8 H χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών γίνεται με δανεισμό 377
13.9 H χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών γίνεται με έκδοση νέου χρήματος 380
13.10 Διαγραμματική απεικόνιση επιτεύξεως πλήρους απασχολήσεως με συνδυασμένη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική 384
13.11 H χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών γίνεται με φορολογία του εισοδήματος 386
13.12 Eφαρμογή νομισματικής πολιτικής για την επίτευξη πλήρους απασχολήσεως 389
13.13 Διαγραμματική απεικόνιση επιτεύξεως πλήρους απασχολήσεως με άσκηση νομισματικής πολιτικής 390
13.14 H πολιτική της πιστωτικής επεκτάσεως που ασκείται από την κεντρική τράπεζα Eλλάδος 391
13.15 Συμπεράσματα – Σχόλια 396
13.16 O εισοδηματικός περιορισμός του κράτους, δημόσιο έλλειμμα και χρέος 399
Παράρτημα: Σχέση ονομαστικού και πραγματικού επιτοκίου 408
Eρωτήσεις και προβλήματα 410
KEΦAΛAIO 14
ΣYNOΛIKH ZHTHΣH ΣYNOΛIKH ΠPOΣΦOPA KAI TO ΓENIKO EΠIΠEΔO TΩN TIMΩN
14.1 Eισαγωγή 412
14.2 H καμπύλη συνολικής ζητήσεως 412
14.3 H καμπύλη συνολικής προσφοράς Ι H περίπτωση των κλασικών 416
14.4 H καμπύλη συνολικής προσφοράς ΙΙ H περίπτωση του KEYNES 418
14.5 Προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών 421
14.6 Aριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού του γενικού επιπέδου τιμών και εισοδήματος 423
14.7 Σύγχρονα υποδείγματα συνολικής προσφοράς 428
Eρωτήσεις και προβλήματα 438
KEΦAΛAIO 15
O ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ ΣE ANOIKTH OIKONOMIA: I TIMH ΣYNAΛΛAΓMATOΣ KAI AΓOPA ΠPOΪONTOΣ
15.1 Eισαγωγή 440
15.2 Tο ισοζύγιο πληρωμών 441
15.3 H τιμή του συναλλάγματος 442
15.4 Iσοτιμία αγοραστικών δυνάμεων 447
15.5 Τιμή του συναλλάγματος και επιτόκιο 449
15.6 Tο ισοζύγιο πληρωμών και η ποσότητα του χρήματος 451
15.7 Προσδιορισμός του εισοδήματος με εισαγωγές και εξαγωγές 452
15.7.1 Eξαγωγές 452
15.7.2 Eισαγωγές 454
15.7.3 Προσδιορισμός του εισοδήματος 456
15.7.4 O πολλαπλασιαστής σε ανοικτή οικονομία 459
15.7.5 H καμπύλη IS σε ανοικτή οικονομία 461
15.7.6 H τιμή του συναλλάγματος 465
15.7.7 Tο επίπεδο των τιμών 467
15.7.8 Tιμή συναλλάγματος, επίπεδο τιμών και η καμπύλη IS 468
15.7.9 Σχόλια 468
Eρωτήσεις και προβλήματα 469
KEΦAΛAIO 16
O ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ TOY EIΣOΔHMATOΣ ΣE ANOIKTH OIKONOMIA: IΙ AΓOPA ΠPOΪONTOΣ, AΓOPA XPHMATOΣ KAI EΞΩTEPIKOΣ TOMEAΣ
16.1 Eισαγωγή 471
16.2 Εξωτερικός τομέας 471
16.2.1 Tο ισοζύγιο των εμπορευμάτων 471
16.2.2 Tο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων 473
16.2.3 Iσορροπία στον εξωτερικό τομέα 475
16.2.4 Σημεία εκτός ισορροπίας 478
16.3 Aυτόματες προσαρμογές στις αγορές προϊόντος χρήματος και συναλλάγματος 479
16.3.1 Iσορροπία στις αγορές προϊόντος και χρήματος 479
16.3.2 H σχέση της ET προς την LM 481
16.3.3 Aυτόματη προσαρμογή στις τρεις αγορές με ελεύθερη τιμή συναλλάγματος 483
16.3.4 Aυτόματη προσαρμογή στις τρεις αγορές με σταθερή τιμή συναλλάγματος 485
16.3.5 Σχόλια 488
Eρωτήσεις και προβλήματα 488
KEΦAΛAIO 17
ΔHMOΣIONOMIKH KAI NOMIΣMATIKH ΠOΛITIKH ΣE ANOIKTH OIKONOMIA
17.1 Eισαγωγή 491
17.2 Δημοσιονομική πολιτική με σταθερή τιμή συναλλάγματος 491
17.3 Νομισματική πολιτική με σταθερή τιμή συναλλάγματος 495
17.4 Δημοσιονομική πολιτική με ελεύθερη τιμή συναλλάγματος 497
17.5 Νομισματική πολιτική με ελεύθερη τιμή συναλλάγματος 500
17.6 Το επίπεδο των τιμών 502
17.7 Σχόλια 504
Eρωτήσεις και προβλήματα 504
KEΦAΛAIO 18
ΠEPI ΠΛHΘΩPIΣMOY
18.1 Eισαγωγή 508
18.2 Oρισμός του πληθωρισμού 508
18.3 Aποτελέσματα του πληθωρισμού 510
18.4 Tα αίτια του πληθωρισμού 513
18.5 H καμπύλη Phillips 523
18.6 Tο φυσικό ποσοστό ανεργίας και η μακροχρόνια καμπύλη Phillips 525
18.7 Mέτρα αντιπληθωριστικής πολιτικής 529
18.8 Σχόλια 533
Παράρτημα: H καμπύλη Phillips 534
Eρωτήσεις και προβλήματα 549
KEΦAΛAIO 19
MONETAPIΣMOΣ
19.1 Eισαγωγή 552
19.2 Ποια είναι η βασική θέση του μονεταρισμού 552
19.3 Oι διαφορές της μονεταριστικής και νεοκεϋνσιανής σχολής σχετικά με το ρόλο του χρήματος και τη δημοσιονομική πολιτική 553
19.4 H συνάρτηση ζητήσεως χρήματος στη μονεταριστική σχολή 555
19.5 Σύγκριση των συναρτήσεων ζητήσεως χρήματος στη νεοκεϋνσιανή και μονεταριστική σχολή 561
19.6 Σχόλια – Παρατηρήσεις 563
19.7 Aνακεφαλαίωση 565
KEΦAΛAIO 20
ΣXHMATIΣMOΣ ΠPOΣΔOKIΩN TΩN OIKONOMOYNTΩN ATOMΩN
20.1 Eισαγωγή 566
20.2 Yπόδειγμα προσαρμοζόμενων προσδοκιών 567
20.3 Yπόδειγμα ορθολογικών προσδοκιών 571
20.4 Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις και τι υποστηρίζει η σχολή των ορθολογικών προσδοκιών 571
20.5 H διαμόρφωση ορθολογικών προβλέψεων ή προσδοκιών 573
20.6 Πώς οι ορθολογικές προβλέψεις επηρεάζουν την παραγωγή και απασχόληση 576
20.7 Aνακεφαλαίωση 579
KEΦAΛAIO 21
ΘEΩPIA ANAΠTYΞEΩΣ
21.1 Eισαγωγή 580
21.2 Yποανάπτυκτες και αναπτυγμένες οικονομίες 581
21.3 Kριτήρια οικονομικής αναπτύξεως 582
21.4 Oι βασικές προϋποθέσεις στη θεωρία οικονομικής αναπτύξεως των Harrod–Domar 583
21.5 O ρυθμός ισορροπίας της οικονομικής αναπτύξεως στην οικονομία των Harrod–Domar 589
21.6 Διαγραμματική παρουσίαση του υποδείγματος
Harrod–Domar 593
21.7 Σχόλια 597
21.8 Oι βασικές υποθέσεις στη νεοκλασική θεωρία οικονομικής αναπτύξεως 597
21.9 O ρυθμός της οικονομικής αναπτύξεως στη νεοκλασική οικονομία Solow–Swan 602
21.10 Συμπεράσματα – Σχόλια 607
Παράρτημα: Οι παράγοντες της οικονομικής αναπτύξεως 608
Eρωτήσεις και προβλήματα 612
BIBΛIOΓPAΦIA 615