Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Nάνσυ Παπαλεξανδρή,
Δημήτρης Mπουραντάς

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 696
Κωδικός ISBN: 978-960-359-124-5
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694581

Category:

Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Και αυτό γιατί κάτω από τις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζομένων, ο ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα της δίκαιας μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους στους κοινούς στόχους, όλα διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, το επίπεδο της εξυπηρέτησης πελατών, τη φήμη και την εικόνα που αυτή προβάλλει και τέλος την επιβίωσή της. Γι' αυτό και η Διοίκηση ή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί ένα πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τη διοίκηση επιχειρήσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο και χρήσιμο να αντιμετωπίζεται η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σαν μια λειτουργία που αποτελεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευθύνη όλων όσων ασκούν διοίκηση ενώ ενδιαφέρει άμεσα όλους όσους εργάζονται σε μια επιχείρηση. Βεβαίως οι επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνουν το κυριότερο μερίδιο ευθύνης στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οι αποτελεσματικές μέθοδοι διαχείρισης προσωπικού. Όμως για να επιτύχουν στο ρόλο τους χρειάζεται να συνεργαστούν αρμονικά με τα στελέχη των υπολοίπων τμημάτων. Γι' αυτό είναι απαραίτητο όλα τα στελέχη να γνωρίζουν και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο, ιδίως αφού στις μικρότερες επιχειρήσεις τα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων αναλαμβάνουν παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους την εφαρμογή μεθόδων ή πρακτικών που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού στην επιχείρηση.

Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα έκδοση απευθύνεται:

α. Στους σπουδαστές Διοίκησης Επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που αποτελούν και τα μελλοντικά στελέχη στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

β. Στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού που καλούνται να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης προσωπικού

γ. Στα στελέχη επιχειρήσεων, ασχέτως ειδικότητας, που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση θέματα διοίκησης και σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό και

δ. Σε όλους όσους παρακολουθούν σπουδές σε διάφορες ειδικότητες και πρόκειται να απασχοληθούν ή ακόμα και να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς είναι χρήσιμο να γνωρίζουν τον τρόπο και τις μεθόδους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με στόχο την κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστεύουμε ότι το παρόν βιβλίο θα καλύψει τις βασικές ανάγκες γνώσης και πληροφόρησης όλων των ομάδων αναγνωστικού κοινού που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για την τόσο σημαντική αυτή λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 19
1.1 Ορισμός 20
1.2 Σημασία της ΔΑΔ στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις 22
1.3 Περιεχόμενο της ΔΑΔ 23
1.4 Διοίκηση Προσωπικού και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 30
1.5 Αλλαγές και Εξελίξεις στο Περιβάλλον της Επιχείρησης που Επηρεάζουν τη ΔΑΔ 34
1.5.1 Αλλαγές συνθηκών στο εξωτερικό περιβάλλον 34
1.5.2 Αλλαγές στο οργανωσιακό περιβάλλον 39
1.6 Σχέση της ΔΑΔ με τις Διάφορες Ομάδες Ενδιαφέροντος 48
1.7 Οργάνωση της ΔΑΔ 51
1.7.1 Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις 52
1.7.2 Συνεργασία ΔΑΔ με τα στελέχη γραμμής (line managers) 53
1.7.3 Αξιολόγηση της συμβολής της λειτουργίας διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση 59
1.8 Σύνοψη Κεφαλαίου 1 63
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 65
2.1 Εξελίξεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ο Ρόλος του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού 66
2.1.1 Κοινωνικός μεταρρυθμιστής (19ος αιώνας) 67
2.1.2 Στέλεχος πρόνοιας (τέλη 19ου, αρχές 20ού αιώνα) 67
2.1.3 Γραφειοκράτης – ανθρωπιστής (μετά το 1920)69
2.1.4 Διαπραγματευτής – μεσολαβητής (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) 70
2.1.5 Οργανωτικός τεχνοκράτης (τέλη 1960) 72
2.1.6 Αναλυτής/προγραμματιστής ανθρώπινου δυναμικού(1980 1990) 73
2.1.7 Σύμβουλος στρατηγικής / ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (1990) 74
2.2 Πρακτική της ΔΑΔ σε Ελλάδα και Ευρώπη 76
2.2.1 Μεθοδολογία έρευνας 77
2.2.2 Αποτελέσματα από τις ελληνικές επιχειρήσεις του 2015 78
2.2.3 Συμπεράσματα από τη σύγκριση της Ελλάδας με χώρες της Ευρώπης το 2009 (πριν από την κρίση) 81
2.3 Προβλέψεις για το Ρόλο της ΔΑΔ 85
2.4 Σύνοψη Κεφαλαίου 289
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 91
3.1 Η Προσέγγιση του Πανεπιστημίου του Harvard (The Harvard Model) (1984) 92
3.2 Η Προσέγγιση της ΔΑΔ Κατά τον Storey (The Storey Model) (Έμφαση στις Διαφορές ΔΑΔ και ΔΠ) 95
3.3 Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ)97
3.3.1. Επιχειρησιακή στρατηγική και ΔΑΔ 97
3.3.2 Ορισμός και αρχές της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 98
3.3.3 Η προσέγγιση της ΣΔΑΔ στα πρότυπα της ανάλυσης του Porter 106
3.3.4 Ανταγωνιστικές στρατηγικές των Miles και Snow (1984) 109
3.3.5 Έλεγχος και σφοσίωση από τον Walton (1985) 112
3.3.6 Η προσέγγιση της ΔΑΔ από τους Brewster & Larsen (1992) 113
3.3.7 Οι ρόλοι της ΔΑΔ κατά τον Ulrich (1997) 115
3.3.8 Πλεονεκτήματα στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 117
3.4 Σύνοψη Κεφαλαίου 3 118
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 121
4.1 Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας 122
4.1.1 Διαίρεση εργασίας – εξειδίκευση 122
4.1.2 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα εξειδίκευσης 124
4.1.3 Eναλλαγή θέσεων εργασίας 126
4.1.4 Eμπλουτισμός εργασίας 127
4.1.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού θέσεων εργασίας 130
4.2 Eύρος Ελέγχου και Ιεραρχικά Επίπεδα 131
4.2.1 Έννοια της σχέσης εξουσίας 131
4.2.2 H έννοια του εύρους διοίκησης – ελέγχου 133
4.2.3 Yπέρ και κατά των πολλών ιεραρχικών επιπέδων 135
4.2.4 Kαθορισμός του εύρους ελέγχου ή διοίκησης 136
4.3 Σχεδιασμός Τμημάτων – Tμηματοποίηση 143
4.3.1 Έννοια τμήματος 143
4.3.2 Θεμελιώδη κριτήρια τμηματοποίησης 144
4.3.3 Tμηματοποίηση κατά λειτουργία 146
4.3.4 Tμηματοποίηση κατά προϊόν ή υπηρεσία 148
4.3.5 Γεωγραφική τμηματοποίηση 152
4.3.6 Άλλες μορφές τμηματοποίησης 153
4.3.7 Συνδυασμός κριτηρίων τμηματοποίησης 156
4.3.8 Oργάνωση κατά στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες 157
4.3.9 Mητρική οργάνωση 160
4.3.10 Tμήματα υπηρεσιών και επιτελικά 165
4.3.11 Kριτήρια αποτελεσματικής τμηματοποίησης 167
4.4 Διαμόρφωση Σχέσεων Εξουσίας 168
4.4.1 Σχέσεις εξουσίας 168
4.4.2 Bασικές αρχές – λειτουργική εξουσία 169
4.4.3 Γραμμική – επιτελική σχέση 173
4.4.4 Συγκέντρωση – αποκέντρωση εξουσίας 175
4.4.5 Aνάθεση καθηκόντων και μεταβίβαση εξουσίας 178
4.5 Συντονισμός – Ολοκλήρωση της Οργάνωσης 179
4.5.1 Aναγκαιότητα συντονισμού – ολοκλήρωσης 179
4.5.2 Mηχανισμοί συντονισμού – ολοκλήρωσης 180
4.6 Tυπικότητα της Οργάνωσης 182
4.6.1 Έννοια 182
4.6.2 Oργανόγραμμα 183
4.6.3 Περιγραφή θέσεων εργασίας 186
4.7 Κριτήρια Αξιολόγησης της Αποτελεσματικότητας της Οργάνωσης 187
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 193
5.1 Έννοια και Περιεχόμενο της Ανάλυσης Θέσης Εργασίας 194
5.2 Στόχοι της Ανάλυσης των Θέσεων Εργασίας 194
5.3 Τα στάδια στην Ανάλυση της Θέσης Εργασίας 197
5.3.1 Προσδιορισμός αντικειμενικού σκοπού της ανάλυσης της θέσης εργασίας 197
5.3.2 Μέθοδοι ανάλυσης της θέσης εργασίας 199
5.3.3 Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εργασία 203
5.3.4 Αξιολόγηση των μεθόδων ανάλυσης της θέσης εργασίας 210
5.4 Περιγραφή της Θέσης Εργασίας (Job Description) 212
5.4.1 Στόχοι της περιγραφής θέσης εργασίας 213
5.4.2 Περιεχόμενο της περιγραφής θέσης εργασίας 214
5.4.3 Συντάσσοντας μια περιγραφή θέσης εργασίας 216
5.4.4 Προδιαγραφές θέσης ή ατόμου 218
5.4.5 Συνήθη προβλήματα και λάθη στις περιγραφές θέσεων εργασίας 219
5.5 Παραδείγματα περιγραφών θέσης εργασίας 219
5.5.1 Διευθυντής αθρώπινου δυναμικού 220
5.5.2 Προϊστάμενος τμήματος οικονομικού προγραμματισμού 221
5.5.3 Προϊστάμενος τμήματος λογιστηρίου 222
5.5.4 Διευθυντής πώλησης: περιγραφή θέσης 224
5.5.5 Στέλεχος πωλήσεων: περιγραφή και προδιαγραφές θέσης 225
5.5.6 Γραμματέας διεύθυνσης: περιγραφή και Προδιαγραφές θέσης 227
5.6 Σύνοψη Κεφαλαίου 5 229
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 231
6.1 Ορισμός-Στόχοι 232
6.2 Διαδικασία Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού 233
6.2.1 Μελέτη εξωτερικής αγοράς εργασίας 236
6.2.2 Μελέτη εσωτερικής αγοράς εργασίας 237
6.2.3 Επιχειρηματικά σχέδια 239
6.2.4 Πρόβλεψη μεταβολών 241
6.2.5 Προσδιορισμός αναγκών 243
6.2.6 Προϋπολογισμός οικονομικών μέσων 244
6.2.7 Σχεδιασμός προγράμματος 244
6.2.8 Εφαρμογή του προγράμματος 250
6.2.9 Αξιολόγηση προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού 252
6.3 Τεχνικές Προγραμματισμού Ανθρωπίνων Πόρων 252
6.4 Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης 259
6.4.1 Κυριότερες μορφές ευελιξίας 261
6.4.2 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα 263
6.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 5 264
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7 267
7.1 Ορισμός & Διαδικασία Προσέλκυσης 268
7.2 Στόχοι & Φιλοσοφία της Προσέλκυσης 271
7.3 Προσδιορισμός του Προφίλ του Ιδανικού Ατόμου για Πλήρωση μιας Θέσης Εργασίας 272
7.4 Πηγές Προσέλκυσης 274
7.4.1 Εσωτερική προσέλκυση 274
7.4.2 Εξωτερική προσέλκυση 278
7.5 Πληροφοριακό Σύστημα Προσέγγισης 282
7.6 Μέθοδοι Προσέλκυσης Υποψηφίων 282
7.6.1 Ανεπίσημες μέθοδοι προσέλκυσης 283
7.6.2 Επίσημες μέθοδοι προσέλκυσης 284
7.6.3 Προσέλκυση από συγκεκριμένες ομάδες 288
7.7 Εκτίμηση και Benchmarking της Προσέλκυσης 295
7.7.1 Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την Εκτίμηση των πηγών προσέλκυσης 296
7.7.2 Διαφορές στην ποιότητα των πηγών προσέλκυσης 297
7.8 Εναλλακτικές της παραδοσιακής προσέλκυσης 299
7.9 Ηθική στην προσέλκυση εργαζομένων 302
7.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 6 303
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 305
8.1 Στόχοι και Προϋποθέσεις Aποτελεσματικής Eπιλογής 306
8.1.1 Ρεαλιστική περιγραφή εργασίας 307
8.2 Βήματα στη Διαδικασία Επιλογής 309
8.3 Μέθοδοι Επιλογής 311
8.3.1 Αίτηση πρόσληψης 311
8.3.2 Συστάσεις 312
8.3.3. Συνέντευξη 313
8.4 Tests Επιλογής Προσωπικού 318
8.4.1 Είδη τεστ 319
8.4.2. Σημαντικά χαρακτηριστικά χρήσης των τεστ 320
8.5 Βιογραφικά Σημειώματα 322
8.6 Πρακτική Άσκηση 322
8.7 Κέντρα Αξιολόγησης 323
8.8 Γραφολογική Ανάλυση 325
8.9 Η Διαδικασία Επιλογής από την Πλευρά του Υποψηφίου 326
8.9.1 Αναζήτηση εργασίας 326
8.9.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργασίας 326
8.10 Αποτελεσματική Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας 331
8.10.1 Γνωρίζοντας τον εαυτό μου 331
8.10.2 Γνωρίζοντας την αγορά εργασίας 332
8.10.3 Βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή 333
8.11 Διαδικασία επιλογής & τεστ 340
8.12 Σύνοψη Κεφαλαίου 8 343
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 344
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9 353
9.1 Έννοια και Περιεχόμενο 354
9.1.1 Ορισμοί 354
9.1.2 Στόχοι και τομείς εκπαίδευσης προσωπικού 355
9.1.3 Σημασία και πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης προσωπικού 358
9.1.4 Η Φιλοσοφία της εκπαίδευσης προσωπικού 360
9.2 Αρχές Αποτελεσματικής Μάθησης 362
9.2.1 Το μοντέλο μάθησης του Kolb 362
9.2.2 Οι πρακτικές αρχές αποτελεσματικής μάθησης 365
9.3 Η Οργάνωση της Εκπαίδευσης Προσωπικού 367
9.3.1 Ο Εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 370
9.3.2 Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης 374
9.3.3 Επιλογή των μεθόδων εκπαίδευσης 376
9.3.4 Εφαρμογή της εκπαίδευσης 394
9.3.5 Αξιολόγηση της εκπαίδευσης 394
9.4 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Στελεχών 398
9.4.1 Ορισμοί-περιεχόμενο της ανάπτυξης στελεχών 398
9.4.2 Στόχοι ανάπτυξης στελεχών 400
9.4.3 Αρχές ανάπτυξης στελεχών 400
9.4.4 Στάδια στην ανάπτυξη στελεχών 402
9.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 9 403
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 404
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ (TALENT MANAGEMENT)
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 405
10.1 Aνάπτυξη Ηγετών 407
10.1.1 H εξίσωση της ανάπτυξης του ηγέτη 407
10.1.2 Διάθεση για άσκηση ηγεσίας και ηγετικές ικανότητες 408
10.1.3 Aνάπτυξη διάθεσης και ικανοτήτων ηγεσίας 410
10.1.4 Aνάπτυξη ηγετών μέσω εμπειρίας 411
10.1.5 Eκπαίδευση για την ανάπτυξη της ηγετικής ικανότητας 413
10.1.6 Η ηγεσία ως οργανωσιακό χαρακτηριστικό 415
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 417
11.1 Ορισμός 418
11.2 Σημασία και Χρήσεις της Αξιολόγησης Εργαζομένων 419
11.2.1 Καθορισμός των στόχων απόδοσης και ανάπτυξη των εργαζομένων 419
11.2.2 Καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 420
11.2.3 Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση των εργαζομένων 421
11.2.4 Ανατροφοδότηση-επαναπληροφόρηση εργαζομένων (Feedback)421
11.2.5 Βελτίωση του συστήματος προσέλκυσης και επιλογής 422
11.2.6 Παραδοσιακή και σύγχρονη αντίληψη για την αξιολόγηση 422
11.3 Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Αξιολόγησης στην Πράξη 424
11.3.1 Σύστημα αξιολόγησης 425
11.3.2 Ικανότητες αξιολόγησης 425
11.3.3 Κουλτούρα και κλίμα αξιολόγησης 426
11.3.4 Σύνδεση του συστήματος αξιολόγησης με τα υπόλοιπα συστήματα ΔΑΔ 426
11.4 Σχεδιασμός ενός Συστήματος Αξιολόγησης 427
11.4.1 Φιλοσοφία-στόχοι της αξιολόγησης 427
11.4.2 Προσδιορισμός τομέων επίδοσης-κριτηρίων Αξιολόγησης 428
11.4.3 Μέτρηση της επίτευξης των στόχων-αποτελεσμάτων 430
11.4.4 Σχεδιασμός της διαδικασίας αξιολόγησης 433
11.5 Στρατηγική Ευθυγράμμιση του Συστήματος Αξιολόγησης 435
11.6 Μέθοδοι Αξιολόγησης 438
11.6.1 Αντικειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης 438
11.6.2. Υποκειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης 441
11.7 Συμμετοχή στην Αξιολόγηση 450
11.7.1 Αυτοαξιολόγηση 450
11.7.2 Αξιολόγηση από συναδέλφους 451
11.7.3 Αξιολόγηση από υφισταμένους 452
11.7.4 Αξιολόγηση από πελάτες 452
11.7.5 Αξιολόγηση 360ο μοιρών 453
11.8 Χαρακτηριστικά Αποτελεσματικής Αξιολόγησης Εργαζομένων 455
11.8.1 Εγκυρότητα (Validity) 455
11.8.2 Αξιοπιστία (Reliability) 456
11.8.3 Αντικειμενικότητα – αμεροληψία (Objectivity) 457
11.8.4 Συγκρισιμότητα (Comparability) 458
11.8.5 Συνάφεια (Relevance) με τη θέση 458
11.9 Προβλήματα κατά την Αξιολόγηση των Εργαζομένων 458
11.9.1 Δυσκολίες αξιολόγησης 458
11.9.2 Λάθη αξιολόγησης 459
11.9.3 Προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιολόγησης της απόδοσης 463
11.10 Συνέντευξη Αξιολόγησης 464
11.10.1 Αντικειμενικοί στόχοι συνέντευξης αξιολόγησης 465
11.10.2 Τύποι συνεντεύξεων αξιολόγησης 466
11.10.3 Ο ρόλος του προϊσταμένου στη συνέντευξη αξιολόγησης 468
11.10.4 Προβλήματα κατά τη συνέντευξη αξιολόγησης 472
11.11 Από την αξιολόγηση στη διοίκηση απόδοσης 473
11.12 Σύνοψη Κεφαλαίου 11 474
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 475
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 477
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 481
12.1 Στόχοι και Χρησιμότητα των Συστημάτων Αμοιβών 482
12.1.1 Παρακίνηση, υπευθυνότητα, δέσμευση για εργαζομένους 483
12.1.2 Προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων και στελεχών 484
12.1.3 Αύξηση της παραγωγικότητας 484
12.1.4 Εξοικονόμηση κόστους εργασίας 485
12.1.5 Υλοποίηση στρατηγικών στόχων της επιχείρησης 485
12.1.6 Διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας 486
12.1.7 Εργασιακές σχέσεις 486
12.2 Περιεχόμενο των Συστημάτων Αμοιβών 487
12.2.1 Είδη συστημάτων σταθερών αμοιβών 488
12.2.2 Κύρια ζητήματα – αποφάσεις αμοιβών 490
12.3 Θεωρητικό Υπόβαθρο του Συστήματος Αμοιβών 491
12.3.1 Θεωρίες οργανωσιακής συμπεριφοράς 491
12.3.2 Η έννοια του δίκαιου μισθού 493
12.4 Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Αμοιβών 494
12.4.1 Συμφωνία με εργοδότη 495
12.4.2 Αμοιβή βάσει της αξίας της εργασίας 495
12.4.3 Αμοιβή για απόδοση 497
12.4.4 Νέα Γενιά στα συστήματα αμοιβών 498
12.5 Ανάπτυξη Συστήματος Σταθερών Αμοιβών με Βάση τη Θέση Εργασίας 500
12.5.1 Αξιολόγηση των θέσεων Εργασίας 500
12.5.2 Διαμόρφωση μισθολογικού εύρους-κλιμακίων 508
12.5.3 Μισθολογική εξέλιξη του εργαζομένου 510
12.5.4 Προσαρμογή υφιστάμενων αμοιβών σε νέο σύστημα 511
12.6 Είδη Μεταβλητών Αμοιβών βάσει Απόδοσης (Performance Related Pay) 512
12.6.1 Ατομικά κίνητρα σύνδεσης αμοιβής με παραγωγικότητα 512
12.6.2 Αμοιβή βάσει επαγγελματικών δεξιοτήτων 515
12.6.3 Ομαδικά κίνητρα 518
12.7 Εμπόδια στην Επιτυχία της Αμοιβής Βάσει Απόδοσης 523
12.8 Ο Ρόλος των Παροχών στα Συστήματα Αμοιβών 525
12.8.1 Είδη παροχών 526
12.8.2 Ευέλικτα προγράμματα επιλογής επιδομάτων (cafeteria benefits) 529
12.8.3 Προγράμματα παροχών και επικοινωνία 529
12.8.4 Ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής (Work-life balance) 531
12.9 Αμοιβές Διοικητικών Στελεχών 531
12.9.1 Οι στόχοι της αμοιβής του διοικητικού στελέχους 532
12.9.2 Τα προγράμματα παροχών των διοικητικών στελεχών 533
12.9.3 Μακροπρόθεσμα κίνητρα 533
12.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 12 534
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 537
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 538
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΑΔ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 543
13.1 Ο Ρόλος της ΔΑΔ στην Οργανωσιακή Αλλαγή 544
13.2 Γνώση και Τεχνογνωσία Διοίκησης Αλλαγών 545
13.3 Έννοια και Είδη Οργανωσιακών Αλλαγών 546
13.4 Στάσεις και Αντιστάσεις στις Αλλαγές 547
13.5 Μέθοδοι Αντιμετώπισης των Αντιστάσεων στις Αλλαγές 550
13.6 Θεωρητικά Μοντέλα Εισαγωγής Αλλαγών 552
13.7 Οργανωσιακή Ανάπτυξη (Organizational Development ) 556
13.8 Τομείς Εφαρμογής της Οργανωσιακής Ανάπτυξης 560
13.9 Τεχνικές Οργανωσιακής Ανάπτυξης 561
13.10 Βασικές Προϋποθέσεις Επιτυχίας των Αλλαγών 562
13.11 Ρόλοι-Φορείς Αλλαγών 564
13.12 Ένα Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διοίκησης Συνολικής Αλλαγής 565
13.13 Ανάπτυξη της Ικανότητας Αλλαγών και Συνεχούς Επαναπροσδιορισμού της Επιχείρησης 567
13.14 Σύνοψη Κεφαλαίου 13 570
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 571
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 573
14.1 Τι Είναι Εταιρική Κουλτούρα 575
14.2 Η Κουλτούρα Αποτελεί Πηγή Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων ή Μειονεκτημάτων 578
14.3 Η Εταιρική Κουλτούρα Εξασφαλίζει τις Κατάλληλες Στάσεις και Συμπεριφορές των Ανθρώπων 582
14.4 Πώς η Εταιρική Κουλτούρα Γίνεται Χειροπιαστή 588
14.5 Τύποι Οργανωσιακής Κουλτούρας 589
14.6 Πώς η Εταιρική Κουλτούρα Αποτυπώνεται – Μετράται 594
14.7 Η Κατάλληλη Εταιρική Κουλτούρα 596
14.8 Πώς Διαμορφώνεται η Εταιρική Κουλτούρα 598
14.9 Σχεδιασμένη Διαμόρφωση-Αλλαγή της Εταιρικής Κουλτούρας 600
14.10 Διαδικασία Ανάπτυξης –Αλλαγής της Εταιρικής Κουλτούρας 610
14.11 Σύνοψη Κεφαλαίου 14 615
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 616
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 617
15.1 Εννοιολογικός Προσδιορισμός 618
15.2 Αποστολή και Στόχοι της Εσωτερικής Επικοινωνίας 618
15.3 Βασικά Zητήματα Εσωτερικής Επικοινωνίας 619
15.4 Ειδικοί Στόχοι Εσωτερικής Επικοινωνίας 620
15.5 Βασικά Kανάλια/(ή Eνέργειες) Εσωτερικής Επικοινωνίας 622
15.6 Περιεχόμενο Εσωτερικής Επικοινωνίας 624
15.7 Σπουδαιότητα και Mέθοδοι της “από κάτω προς τα πάνω
επικοινωνίας” 626
15.8 Βασικές Προϋποθέσεις Eπιτυχίας της Eσωτερικής Eπικοινωνίας 630
15.9 Υπευθυνότητες της Εσωτερικής Επικοινωνίας και ο Pόλος της ΔΑΔ 631
15.10 Σύνοψη Κεφαλαίου 15 632
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 632
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16 633
16.1 Επιχειρησιακή Ηθική 633
16.2 Επιχειρησιακή Ηθική και ΔΑΔ 636
16.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 638
16.4 Βιώσιμη ΔΑΔ (Sustainable HR ) 641
16.5 Σύνοψη Κεφαλαίου 16 646
Εργασίες-Ερωτήματα Κατανόησης 646
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 647
17.1 Ορισμός 648
17.2 Επιμέρους Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος 651
17.3 Επιλογή Πληροφοριακού Συστήματος για τη ΔΑΔ-Οι Σημαντικότερες Παράμετροι 653
17.4 Χρήση του HRIS στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 661
17.4.1 Ανάλυση θέσης εργασίας 661
17.4.2 Πρόσληψη προσωπικού 661
17.4.3 Επιλογή προσωπικού 663
17.4.4 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιασμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας 665
17.4.5 Αξιολόγηση απόδοσης 666
17.4.6 Αμοιβές & πρόσθετες εργατικές παροχές 667
17.4.7 Υγιεινή & ασφάλεια 669
17.4.8 Νέες και μελλοντικές εφαρμογές 669
17.5 Η ηθική Διάσταση του Ζητήματος: Προσωπικό Απόρρητο και Ακρίβεια Δεδομένων 672
17.6 BIG DATA: Μία Νέα Πρόκληση για το HR 674
17.7 Μικρό Λεξικό Όρων στα HRIS 677
17.8 Σύνοψη Κεφαλαίου 17 679
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 680
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 689
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 694