Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

 

Γεώργιος Ι. Πολυχρονόπουλος
Νικόλαος Κ. Τσούνης

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 544
Κωδικός ISBN: 978-960-359-154-2
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 112694573

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε προκειμένου να καλύψει ανάγκες όσον αφορά την υλη του μαθήματος "Διεθνής Οικονομική" (Διεθνές Εμπόριο και Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις) στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών των ΑΕΙ.

Η πολυετής διδασκαλία μας σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και οι παρατηρήσεις των φοιτητών μας σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο βοήθησαν στην ανάλυση των θεμάτων της Διεθνούς Οικονομικής ώστε να γίνουν πιο κατανοητά και να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων στη χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σήμερα ο κόσμος βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό από χάρτινα χρέη, μια "φούσκα" από άυλες αξίες. Η υφήλιος χαρακτηρίζεται από χάρτινα, πλασματικά κεφάλαια (repos, options, CDO, CDS, futures, swaps, hedge funcs ή junk bonds). Η φούσκα εξερράγη το 2008 με θύμα την Lehman Brothers και η χώρα μας είναι στην πιο επικίνδυνη περιοχή.

Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών στη χώρα μας καθώς και του χάους που χαρακτηρίζει τη διεθνή και την ευρωπαϊκή Οικονομία, είναι προφανές ότι τα Διεθνή Οικονομικά και οι μακροοικονομικές επιπτώσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο κατανόησης αλλά και επίλυσης των θεμάτων αυτών.

Όσον αφορά τη δομή του βιβλίου, στο πρώτο μέρος αναλύονται τα θέματα της Καθαράς Θεωρίας Διεθνούς Εμπορίου με τις απόψεις των Μερκαντιλιστών, τις απόψεις των Κλασικών (Adam Smith, David Ricardo), με τα εμπειρικά ευρήματα της κλασικής θεωρίας, με τη Νεοκλασική Θεωρία, το θεώρημα των H-O-S, τις τεχνολογικές θεωρίες που εξηγούν τις ροές εμπορίου, την οικονομική μεγέθυνση τη διεθνή εξειδίκευση, την εξαθλιωτική ανάπτυξη και τα μοντέλα Εμπορίου. Επίσης αναλύονται, η δασμολογική Πολιτική, οι συμβάσεις ρύθμισης Διεθνούς Εμπορίου, οι τελωνειακές ενώσεις και οι μορφές Οικονομικής Ολοκλήρωσης.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η νομισματική οικονομική θεωρία με τις απόψεις των κλασικών οικονομολόγων και τις απόψεις του Keynes για τη ζήτηση χρήματος, η προσφορά χρήματος και η ποσοτική θεωρία του χρήματος το Ισοζύγιο Διεθνών Πληρωμών, η Συναλλαγματική Ισοτιμία και οι Αγορές Συναλλάγματος, οι Άριστες Νομισματικές Περιοχές, η διεθνής ρευστότητα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Νομισματική Ισορροπία, ο μηχανισμός ταυτόχρονης νομισματικής και εισοδηματικής ισορροπίας οι σχέσεις διακύμανσης μεταξύ συναλλαγματικής ισοτιμίας και όρων εμπορίου, το πρόβλημα των Μεταβιβαστικών Πληρωμών και οι Διεθνείς Νομισματικές Μεταρρυθμίσεις.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Καθηγητή Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας Δημήτρη Καλλιβωκά για την πολύπλευρη συμβολή του, ιδιαίτερα στον σχεδιασμό ορισμένων διαγραμμάτων καθώς και τις κυρίες Έλενα Γκίκα, Βίκυ Κολοβίνου και Νίκη Χατζηδάκη για την πολύτιμη βοήθεια τους στην επεξεργασία των κειμένων. Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε την βοήθεια του Αναπληρωτή Καθηγητή Κλήμη Νταλιάνη και του Καθηγητή Εφαρμογών Δημήτρη Παπακυριακόπουλου για τη βοήθεια τους στα μαθηματικά παραρτήματα.

Νίκος Τσούνης - Γιώργος Πολυχρονόπουλος

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7
1. Πρόλογος 19
2. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης στη διαμόρφωση μοντέλων για την εξήγηση των εμπορευματικών ροών 23
2.1. Ιστορική Εξέλιξη Θεωριών 23
2.2. Διεθνής εξειδίκευση και κέρδη από το εμπόριο 30
2.2.1. Η Νεοκλασική θεωρία εμπορίου 30
2.2.2. Prebisch – Singer 33
2.2.3. Lewis (1954) 36
2.2.4. Αργύρης Εμμανουήλ 39
2.3. Εξαθλιωτική Ανάπτυξη και Θεωρία Εμπορίου 40
2.3.1. Bhagwati 40
2.3.2. Bacha (1978) 42
2.4. Εμπόριο Νότου – Νότου: Μια εναλλαγή στο Εμπόριο Βορρά – Νότου 47
2.4.1 Lewis (1980) 48
2.4.2 Taylor (1982) 50
2.5. Μοντέλα Βορρά – Νότου 52
2.5.1. Findlay (1980) 52
2.5.2. Chichilnisky (1981) 54
2.6. Συμπέρασμα 56
3. Οι Απόψεις των Κλασικών για το Διεθνές Εμπόριο 59
3.1. Η Αρχή του Απόλυτου Πλεονεκτήματος του Adam Smith 59
3.2. Η Αρχή του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος του David Ricardo 63
3.2.1. Τα κέρδη από το Εμπόριο 66
3.2.2. Συγκριτικό Πλεονέκτημα Κόστους και Όροι Εμπορίου 71
3.3. Σχηματική Παρουσίαση της κλασικής θεωρίας του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος 72
3.3.1. Η Καμπύλη Μετασχηματισμού ή Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων 72
3.3.2. Η ισορροπία πριν την έναρξη εμπορίου 74
3.3.3. Η ισορροπία μετά την έναρξη εμπορίου, τα κέρδη από το εμπόριο 75
3.3.4. Η επίδραση του μεγέθους της χώρας στους όρους εμπορίου 81
3.4. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων του κόσμου 85
3.5. Περιορισμοί της Κλασικής Θεωρίας 88
3.6. Εμπειρικά Ευρήματα της Κλασικής Θεωρίας 88
4. Η Νεοκλασική Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου 93
4.1. Υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η Νεοκλασική θεωρία 93
4.2. Η αρχή των αυξόντων εξόδων 95
4.3. Η μορφή εμπορίου μεταξύ δύο χωρών που παράγουν δύο αγαθά 97
4.4. Βασικές Παρατηρήσεις 101
4.5. Η καμπύλη μετασχηματισμού του κόσμου και ο προσδιορισμός της τιμής ισορροπίας με αύξοντα έξοδα 102
4.6. Η Καμπύλη Ανταλλαγής (Offer Curve) 105
4.7. Η Ελαστικότητα της Καμπύλης Ανταλλαγής 109
4.8. Είδη ισορροπίας στην Καμπύλη Ανταλλαγής 112
4.9. Μετατόπιση της Καμπύλης Ανταλλαγής 114
4.10. Καμπύλες Αδιαφορίας Εμπορίου 116
4.11. Γενική Ισορροπία Προσφοράς και Ζήτησης στο Διεθνές Εμπόριο 119
4.12. Τα Οφέλη από το Εμπόριο 122
4.13. Συναρτήσεις παραγωγής στο Διεθνές Εμπόριο 126
4.14. Το ‘Διάγραμμα Κουτί’ (‘Διάγραμμα του Edgeworth’) 129
4.14.1. Ίσες εντάσεις συντελεστών στην παραγωγή των δύο αγαθών 129
4.14.2. Διαφορετικές Εντάσεις των συντελεστών στην παραγωγή των δύο αγαθών 133
4.15. Το Θεώρημα Heckscher-Ohlin-Samuelson 136
4.16. Εμπειρική Επαλήθευση του Θεωρήματος Heckscher-Ohlin- Samuelson 141
5. Τα Μοντέλα Εμπορίου που στηρίζονται στην Άνιση Ανταλλαγή 143
5.1. Η Περίπτωση μιας Κλειστής Οικονομίας: Μισθοί, ρυθμοί κέρδους
και Σχετικές Τιμές 146
5.2. Περίπτωση μιας Ανοικτής Οικονομίας: Μισθοί, Ρυθμοί Κερδών
και Σχετικές Τιμές 149
5.3. Εμπόριο μεταξύ Χωρών οι οποίες έχουν τις Ίδιες Καμπύλες Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Ενδεικτικές Τεχνολογίες) αλλά Διαφορετικούς Τύπους Κατανομή 153
5.4. Εμπόριο μεταξύ Χωρών οι οποίες έχουν Διαφορετικές Καμπύλες Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Διαφορετικές Τεχνικές) και Διαφορετικούς Τύπους Κατανομής 155
5.5. Εμπόριο μεταξύ Οικονομιών που έχουν Διαφορετικούς Τύπους Κατανομής, Διαφορετικές Καμπύλες Δυνατοτήτων (Διαφορετικές Τεχνικές) και μια Κατάσταση Τέλειας Διεθνούς Κινητικότητας του Κεφαλαίου 156
5.6. H Ιδέα (concept) της Άνισης Ανταλλαγής 159
5.7. Η ερμηνεία του Oscar Braun και η Συμβολή του A.Delarue στην
Άνιση Ανταλλαγή 166
5.7.1. Η ερμηνεία της άνισης ανταλλαγής από τον Braun 166
5.7.1.1. Το μοντέλο του Sraffa σε μια κλειστή Οικονομία : 166
5.7.1.2. Το μοντέλο του Braun 171
5.7.1.3. Παράδειγμα: Η περίπτωση του πετρελαίου: 175
5.7.2. Η συμβολή του Antoine Delarue ή νεορικαρντιανή προσέγγιση του θέματος της άνισης ανταλλαγής 177
5.7.2.1. Μακροχρόνια περίοδος 179
5.7.2.2. Βραχυχρόνια Περίοδος 181
5.7.2.3. Σύνθεση της προσφοράς (της συμβολής) του Delarue 185
5.8. Η προσπάθεια ανανέωσης της θεωρίας του διεθνούς εμπορίου μεταξύ χωρών άνισα ανεπτυγμένων 186
5.8.1. Ιστορικό κείμενο των δύο θέσεων 187
5.8.2. Χαρακτηριστικά σημεία του κόσμου των ανταλλαγών που χρησιμεύουν σαν βάση στη συγκριτική μας μελέτη 188
5.8.3. Οι συμφωνίες μεταξύ των δύο θεωριών 190
5.8.3.1. Πρώτη ασυμφωνία: λειτουργίες των διεθνών ανταλλαγών μεταξύ χωρών άνισα ανεπτυγμένων 190
5.8.3.2. Δεύτερη ασυμφωνία: Κατανομή των πόρων και άνισες παραγωγικότητες 194
5.8.3.3. Τρίτη ασυμφωνία: Το ζήτημα της κατ’ αναλογίαν διανομής κερδών 200
5.8.3.4. Τέταρτη ασυμφωνία: Η έννοια του έθνους και η διεθνής τιμή 203
5.8.4. Μία αλλαγή παραδείγματος 205
5.8.5. Γενικό Συμπέρασμα Ενότητας 208
5.9. Εμπειρική επαλήθευση του μοντέλου εμπορίου της Άνισης Ανταλλαγής 213
5.9.1. Οι υποθέσεις της Άνισης Ανταλλαγής 213
5.9.2. Παγκόσμια Εξίσωση του Ρυθμού Κέρδους 217
5.9.3. Υποεκτίμηση του Εργατικού Δυναμικού και Μισθοί: Ανεξάρτητη Μεταβλητή 222
5.9.3.1 Προσδιορισμός των Μισθών στον Καπιταλιστικό τρόπο Παραγωγής 223
5.9.3.2. Προσδιορισμός των Μισθών σε Διεθνές Επίπεδο 227
6. Οι Θεωρίες που εξηγούν τις ροές εμπορίου με βάση την Τεχνολογία 237
6.1. Η Τεχνολογική Μεταβολή και το Διεθνές Εμπόριο 238
6.1.1. Η αντιγραφή της καινοτομίας στα πλαίσια του εγχώριου ανταγωνισμού 238
6.1.2. Η αντιγραφή της καινοτομίας στα πλαίσια της διεθνούς οικονομίας 240
6.2. Ο Κύκλος Προϊόντος και το Διεθνές Εμπόριο 242
6.2.1. Τα Νέα Προϊόντα 243
6.2.2. Τα Ώριμα Προϊόντα 245
6.2.3. Τα Τυποποιημένα Προϊόντα 247
6.3. Συμπεράσματα 252
7. Μακροοικονομικά Μοντέλα Εμπορίου Δύο Ελλειμμάτων 255
7.1. Υπόδειγμα δύο ελλειμμάτων (two-gap model) όταν εισάγονται οι πρώτες ύλες 264
7.2. Εμπειρικός Έλεγχος του Binding Constraint 266
7.3. Κριτική και επεκτάσεις του υποδείγματος 268
8. Οικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο 271
8.1. Επιδράσεις της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Ευημερία μιας Χώρας 275
8.2. Η επιζήμια οικονομική μεγέθυνση (Immiserising Growth) 276
8.3. Προσδιοριστικοί παράγοντες στην μεταβολή των όρων εμπορίου μετά την οικονομική μεγέθυνση 277
8.3.1. Οι Επιδράσεις της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Κατανάλωση 281
8.3.2. Οι Επιδράσεις της Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Παραγωγή 283
8.3.3. Η Ολική Επίδραση της Οικονομικής Μεγέθυνσης 286
8.4. Η Επίδραση στους Όρους Εμπορίου 289
8.5. Η οικονομική μεγέθυνση ως προς το είδος που την προκαλεί 291
8.5.1. Μεταβολές της Ποσότητας των Παραγωγικών Συντελεστών – Το Θεώρημα Rybczynski 291
8.5.1.1. Μεταβολή στην ποσότητα του ενός παραγωγικού συντελεστή 291
8.5. Ι.2. Μεταβολή στις ποσότητες και των δύο παραγωγικών συντελεστών 295
8.5.2. Τεχνολογική Πρόοδος και Οικονομική Μεγέθυνση 300
8.6. Οι Επιδράσεις της Ουδέτερης Τεχνολογικής Προόδου 306
8.6.1. Οι τιμές των αγαθών παραμένων σταθερές 306
8.6.1.1. Ουδέτερη Τεχνολογική Πρόοδος στις παραγωγικές διαδικασίες
και των δύο αγαθών 306
8.6.1.2. Ουδέτερη Τεχνολογική Πρόοδος στην Παραγωγή του ενός Αγαθού 308
8.6.2. Οι Τιμές των Αγαθών είναι Μεταβλητές 311
8.7. Εκβιομηχάνιση και Ανάπτυξη 313
8.7.1. Πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών 313
8.7.2. Πολιτική προώθησης των εξαγωγών 315
8.7.3. Το επιχείρημα της Νηπιακής Βιομηχανίας (Infant-Industry Argument) 319
9. Η Θεωρία των Δασμών 323
9.1. Οι Επιδράσεις του Δασμού 324
9.2. Η Ελαστικότητα της Ζήτησης και η Επίδραση της επιβολής δασμού στους όρους εμπορίου 332
9.2.1. Η Καμπύλη Ανταλλαγής της χώρας Β είναι εντελώς Ελαστική 332
9.2.2. Η Καμπύλη Ανταλλαγής της χώρας Β είναι Ανελαστική 332
9.3. Ο Άριστος Δασμός 333
9.4. Δασμολογική προστασία και αναδιανομή του εισοδήματος – Το θεώρημα Stolper-Samuelson 336
9.5. Δασμοί, όροι εμπορίου και αναδιανομή εισοδήματος – Το παράδοξο του Metzler (Metzler’s Paradox) 340
9.6. Το παράδοξο του Metzler και το θεώρημα Stolper-Samuelson 342
9.7. Η Θεωρία Αποτελεσματικής Δασμολογικής Προστασίας. Η Εξέλιξη της Αποτελεσματικής Δασμολογικής Προστασίας στους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας 343
9.7.1. Τρόποι υπολογισμού της αποτελεσματικής δασμολογικής προστασίας 350
9.7.2. Η Εξέλιξη της αποτελεσματικής δασμολογικής προστασίας στην Ελλάδα 351
9.8. Επιχειρήματα Υπέρ της Δασμολογικής Προστασίας 353
9.8.1. Αύξηση των Δημοσίων Εσόδων 353
9.8.2. Βελτίωση του Ισοζυγίου Πληρωμών 354
9.8.3. Αναδιανομή του Εισοδήματος 355
9.8.4. Αύξηση των Ευκαιριών Απασχόλησης 355
9.8.5. Βελτίωση των προϋποθέσεων για οικονομική ανάπτυξη – Προστασία της Νηπιακής Βιομηχανίας (Infant Industry Argument) 355
9.8.6. Ο Άριστος Δασμός 357
10. Μη Δασμολογικά Μέτρα Προστασίας 365
10.1. Ποσοτικοί Περιορισμοί (Quotas) 365
10.2. Επιδοτήσεις Εξαγωγών 367
10.3. Φορολογία και Προστασία στο Διεθνές Εμπόριο 368
10.4. Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες 369
10.5. Διεθνές Μονοπώλιο 371
10.6. Άλλες Μορφές Κρατικού Παρεμβατισμού – Ντάμπινγκ (Dumping) 372
11. Συμβάσεις Ρυθμίσεως του Διεθνούς Εμπορίου 375
11.1. Η Συμφωνία της G.A.T.T 375
11.2. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 380
11.3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και οι Αναπτυσσόμενες χώρες 386
11.3.1. Το γενικό καθεστώς 390
11.3.2. Ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης της προστασίας των δικαιωμάτων
των εργαζομένων 391
11.3.3. Ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης της προστασίας του περιβάλλοντος 393
11.3.4. Ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 394
11.3.5. Ειδικό καθεστώς καταπολέμησης της παραγωγής και της διακίνησης
ναρκωτικών 394
12. Τελωνειακές Ενώσεις και Μορφές Οικονομικής Ολοκλήρωσης 397
12.1. Μορφές Οικονομικής Ολοκλήρωσης 397
12.2. Τα οφέλη από την οικονομική ολοκλήρωση 399
12.3. Αρχές Θεωρίας Τελωνειακών Ενώσεων 400
13. Νομισματική Οικονομική Θεωρία 405
13.1. Η Κλασική Θεωρία του Χρήματος 405
13.2. Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος 406
13.3. Εξίσωση Συναλλαγών και Εξίσωση Cambridge 408
13.3.1. Εξίσωση των Συναλλαγών 408
13.3.2. Εξίσωση του Cambridge 409
13.4. Προσφορά και Ζήτηση Χρήματος 410
13.4.1 Προσφορά Χρήματος (Supply of Money) 411
13.4.2. Προσδιορισμός Προσφοράς Χρήματος 411
13.4.3. Οι Απόψεις του KEYNES για τη Ζήτηση Χρήματος (Demand for Money) 412
13.4.3.1. Άμεσος Μηχανισμός (HOME, CANTILLON) 413
13.4.3.2. Έμμεσος Μηχανισμός (THORNTON, RICARDO) 416
14. Νομισματική Ισορροπία 419
14.1. Εθνικά Νομίσματα και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 419
14.2. Απόψεις Για Το Ισοζύγιο Πληρωμών 421
14.2.1. Εξωτερική και Εσωτερική Ισορροπία 422
14.2.2. Οι τιμές και το Χρήμα σαν “Regulators” 424
14.3. Γενική Ισορροπία (General Equilibrium) 428
14.4. Γενική Ισορροπία σε μια Ανοικτή Οικονομία 431
15. Ισορροπία σε Ανοικτή Οικονομία 433
15.1. Μηχανισμός ταυτόχρονης Εισοδηματικής και Νομισματικής Ισορροπίας 433
15.1.1. Μαθηματική Διατύπωση Νομισματικής Ισορροπίας 433
15.1.2. Μαθηματική Διατύπωση Εισοδηματικής Ισορροπίας 434
15.1.3. Διαγραμματική Παρουσίαση Εισοδηματικής Ισορροπίας (Ανάλυση Τ. Ελευθερίου) 437
15.1.4. Διαγραμματική Παρουσίαση Νομισματικής Ισορροπίας (Τ. Ελευθερίου) 438
15.2. Νομισματική και Εισοδηματική Ισορροπία: Μετατοπίσεις καμπυλών IS και LM 441
15.2.1. Μετατοπίσεις της καμπύλης IS 442
15.2.2. Μετατοπίσεις της καμπύλης LM 443
15.3. Ταυτόχρονη Εισοδηματική και Νομισματική Ισορροπία 444
15.3.1. Αυτόνομες μεταβολές στη ζήτηση για επενδύσεις 444
15.3.2. Αυτόνομες Μεταβολές στις Δημόσιες Δαπάνες και στη Φορολογία 445
15.3.3. Μεταβολές στην Ποσότητα Χρήματος 446
16. Το Ισοζύγιο Διεθνών Πληρωμών (ΙΔΠ) 449
16.1. Το Ελληνικό Ισοζύγιο Διεθνών Συναλλαγών 450
16.2. Ισοζύγιο Τυχουσών Συναλλαγών 451
16.2.1. Εμπορικό Ισοζύγιο 451
16.2.2. Ισοζύγιο Υπηρεσιών 452
16.2.3. Ισοζύγιο Εισοδήματος 452
16.2.4. Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων 453
16.3. Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων 453
16.4. Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών 454
16.5. Συναλλαγματικά Διαθέσιμα 455
16.6. Το θεώρημα της Εξίσωσης της Αγοραστικής Δύναμης (PPP theorem) 456
17. Συναλλαγματική Ισοτιμία και Αγορά Συναλλάγματος 457
17.1. Αγορά Συναλλάγματος – Ισορροπία (Foreign Exchange Market – Equilibrium) 458
17.2. Το Σύστημα των Ελεύθερα Κυμαινόμενων Ισοτιμιών (Flexible Exchange Rates) 461
17.3. Το Σύστημα των Ελεγχόμενων Ισοτιμιών (Managed Exchange Rate System) 462
17.4. Επιδράσεις στην τιμή του Συναλλάγματος 464
17.5. Άριστες Νομισματικές Περιοχές (ΑΝΠ) – Optimum Currency Areas (OCA) 466
17.6. Άριστες Νομισματικές Περιοχές (ΑΝΠ) – Προσδιορισμός 468
17.7. Η Άριστη Νομισματική Περιοχή και η Πολιτική της Σταθεροποίησης 469
18. Σχέσεις Διακύμανσης στη Συναλλαγματική Ισοτιμία και στους
Όρους Εμπορίου 473
18.1. Μαθηματική Παρουσίαση 473
18.2. Συνθήκες για Σταθερότητα στην ξένη αγορά συναλλάγματος 476
18.3. Το Πρόβλημα των εξωτερικών Μεταβιβαστικών Πληρωμών
(Ανάλυση του R.Dehem) 481
18.3.1. Οι απόψεις του John Maynard Keynes 481
18.3.2. Οι απόψεις του Bertil Ohlin 481
18.3.3. Η Ανάλυση του J.E. Meade 481
18.3.4. Οι απόψεις του John Stuart Mill 484
18.3.5. Η Ανάλυση του R.A. Mundell 485
19. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 493
19.1. Ίδρυση του ΔΝΤ και βασικοί στόχοι του 493
19.2. Ta Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα – Special Drawing Rights) 495
19.2.1. Διαθέσιμα σε SDRs 496
19.2.2. Μερίδιο συμμετοχής της Ελλάδος στο Κεφάλαιο του ΔΝΤ σε SDR’s (Quota) 497
19.3. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ρευστότητα των Χωρών 498
19.4. Τα συστήματα προσδιορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών από την δημιουργία του ΔΝΤ και μετά 499
19.4.1. Η ανάλυση του συστήματος του Bretton-Woods 499
19.4.2. Μεταρρυθμίσεις στο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 503
19.4.2.1. Οι αλλαγές 503
19.4.2.2. Οι σταθερές ισοτιμίες 504
19.4.2.3. Το σύστημα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 505
19.4.2.4. Ισοτιμία του νομίσματος που προκύπτει από μεγεθυμένες διακυμάνσεις 507
ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Δείκτες μορφής εμπορίου χωρών 511
Α.1. Εμπορικό πλεόνασμα και έλλειμμα ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP) 511
Α.2. Συμμετοχή εξαγωγών στο παγκόσμιο εμπόριο 514
Α.3. Συμμετοχή εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων στις συνολικές εξαγωγές
των χωρών 519
ΠΙΝΑΚΑΣ Β : Δείκτες ανταγωνιστικότητας εξαγωγών 523
Β.1. Μέση ετήσια αύξηση εξαγωγών και παράγοντες που την προκαλούν 523
Β.2. Συμμετοχή εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στις συνολικές βιομηχανικές εξαγωγές των χωρών 528
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : Οι χώρες-μέλη του ΠΟΕ (WTO) και η ημερομηνία εισόδου τους 531
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 537
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 537
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 538