Λυμένες Ασκήσεις Μακροοικονομικής Αναλύσεως

Θεόδωρος Λιανός,
Θεοφάνης Μπένος

 

B΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 352
Κωδικός ISBN: 960-359-021-5
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 2600

Το βιβλίο αυτό περιέχει ασκήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος της Μακροοικονομικής Θεωρίας, όπως διδάσκεται στα περισσότερα τμήματα Οικονομικών Σπουδών των Πανεπιστημίων της Χώρας. Βρίσκεται όμως πλησιέστερα προς το εγχειρίδιο μας Μακροοικονομική Ανάλυση και Δημοσιονομική Πολιτική. Έχουμε μάλιστα ακολουθήσει την ίδια οργάνωση, παρότι ορισμένα κεφάλαια του εγχειριδίου δεν προσφέρονται για ασκήσεις του είδους που περιέχονται εδώ. Η λύση αυτών ή άλλων παρομοίων ασκήσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την πλήρη κατανόηση και αφομοίωση της θεωρίας.

Υπάρχει αρκετή ποικιλία στις ασκήσεις ως προς το βαθμό δυσκολίας. Υπάρχουν ασκήσεις απλές που μπορεί ν' απαντηθούν σχετικά εύκολα, αλλά υπάρχουν και αρκετά περίπλοκες ασκήσεις. Επίσης υπάρχουν ορισμένες ασκήσεις που είναι πιο προχωρημένες απ' ότι θα ταίριαζε σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά περιέχονται στο βιβλίο αυτό χάριν των φοιτητών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η σωστή χρήση του βιβλίου αυτού δεν είναι η ανάγνωση των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Η μέγιστη ωφέλεια για τον φοιτητή θα προκύψει όταν προσπαθήσει να λύσει κάθε άσκηση (με χαρτί και μολύβι μέχρι τέλους) και μετά ανατρέξει στη λύση που δίνουμε εμείς, για να συγκρίνει το δικό του αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι οι αριθμητικές λύσεις που δίνουμε είναι σωστές, αλλά πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο λάθους. Αν βρεθούν λάθη θα επιθυμούσαμε να τα ξέρουμε και θα είμαστε υποχρεωμένοι σ' όσους μας τα υποδείξουν.

Οι συγγραφείς

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΫΝΣΙΑΝΗ ΘΕΩΡΙΑ 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΫΝΣΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΜΙΣΘΟΙ – ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΔΙΤΙΚΗ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 235
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΘΕΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 331