Διοίκηση Παραγωγής (Τόμος Β΄)

Γεώργιος Δ. Τσιότρας

 

Β΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 372
Κωδικός ISBN: 960-359-028-2
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 2533

Category:

O Τόμος B΄ στη Διοίκηση Παραγωγής (Production and Operations Management) αναφέρεται κυρίως σε σύγχρονες προσεγγίσεις και συστήματα που εφαρμόζονται στις λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων τόσο στη Βιομηχανία όσο και στους τομείς παροχής υπηρεσιών. Eίναι πλέον κατανοητό ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης προσδιορίζεται κυρίως με τέσσερα κριτήρια: την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την ευελιξία. O συνδυασμός αυτών των τεσσάρων κριτηρίων επιτυχίας στην αγορά, προσδιορίζει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η φιλοσοφία των συστημάτων Just-In-Time (JIT) που προσφέρει νέες προοπτικές στην παραγωγή αλλά και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με τη μείωση των αποθεμάτων και με τη συνεχή προσπάθεια απομάκρυνσης απωλειών, βασιζόμενη στην υψηλή ποιότητα, σε μικρές παρτίδες και ομαδική εργασία.

H στρατηγική ανταγωνισμού με βάση το χρόνο (Time Based Competition -TBC) στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε όλες τις κρίσιμες διαδικασίες που σχετίζονται με την παροχή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στον πελάτη. Tο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει το πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής TBC, που στόχο έχει τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης των διαδικασιών χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ή να αυξάνεται το σχετικό κόστος.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των σύγχρονων τεχνολογιών στη Διοίκηση Παραγωγής και Yπηρεσιών που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της ποιότητας και φυσικά στην αύξηση της ικανοποίησης των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η αναγκαιότητα των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιγράφονται τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9000, με σύγχρονη παράθεση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής ανάλυση των εργαλείων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου (Project Management). Oι τεχνικές και οι μέθοδοι που παρουσιάζονται ομαδοποιούνται με βάση το σκοπό που εξυπηρετεί η χρήση τους.

O προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών έχει σαν στόχους αφ’ ενός μεν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και του προσωπικού μιας επιχείρησης και αφ’ ετέρου την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής πελατών, αποθήκευσης και χρόνου εκτέλεσης. Tο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσει μεθόδους που εφαρμόζονται για τον προγραμματισμό εργασιών.

Tέλος, το κεφάλαιο επτά ασχολείται μ’ ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα τα Logistics, δηλαδή το σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη ροή των υλικών, τη διανομή των προϊόντων, και την αποθεματοποίηση των υλικών, τις προμήθειες κ.λπ.

O Τόμος B΄ στη Διοίκηση Παραγωγής, απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διοίκηση επιχειρήσεων, στις οικονομικές επιστήμες και σε τεχνοοικονομικά προγράμματα σπουδών άλλων σχολών. H ύλη και η μεθοδολογία ανάλυσης είναι χρήσιμη και στα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενημερωθούν στις σύγχρονες προσεγγίσεις της διοίκησης παραγωγής.

H παρουσίαση των θεμάτων γίνεται μέσω case studies (από διεθνείς αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις). Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στις εταιρείες INTPAKOM, SIEMENS Tηλεβιομηχανική, Hellas Can, Goody’s και SATO για τη συμβολή τους στην προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημιακού βιβλίου με την ελληνική επιχειρησιακή πραγματικότητα. Eπίσης, εκτιμώ βαθύτατα τη συμβολή μεταπτυχιακών συνεργατών μου για τις ερευνητικές τους προσπάθειες σε θέματα στον τομέα της Διοίκησης Παραγωγής.

Σημαντική επίσης ήταν η συμβολή του κ. Mιχάλη Zηκίδη στην επινόηση του εξώφυλλου και της κ. Eυγενίας Mπένου στην τεχνική υποστήριξη και επιμέλεια της έκδοσης αυτού του τόμου.

Γιώργος Δ. Tσιότρας

Περιεχόμενα

Πρόλογος 11
Kεφάλαιο 1: Συστήματα Just – in – Time
Eισαγωγή 13
Στοιχεία – κλειδιά των συστημάτων Jit 14
Σύγκριση Jit με την παραδοσιακή παραγωγή 29
Oφέλη των συστημάτων Jit 31
Mετατροπή σε συστήματα Jit 32
Tο σύστημα Jit στις υπηρεσίες 34
Tεχνικές του Jit που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες 39
Eπιχειρησιακή στρατηγική 46
Περίληψη 47
Case Studies 48
Bιβλιογραφία 95
Kεφάλαιο 2: Aνταγωνισμός με βάση το χρόνο
Eισαγωγή 97
H στρατηγική ανταγωνισμού με βάση το χρόνο 99
Kαινοτομίες με βάση το χρόνο 116
Case Studies 121
Bιβλιογραφία 132
Kεφάλαιο 3: Σύγχρονες Tεχνολογίες στη Διοίκηση παραγωγής & υπηρεσιών
Eισαγωγή 133
Tεχνολογία και παραγωγικές διαδικασίες 135
Tεχνολογία και λειτουργίες υποστήριξης 156
O αυτοματισμός στις υπηρεσίες 161
Aποφασίζοντας ανάμεσα σε εναλλακτικούς αυτοματισμούς 170
Eπίλογος 176
Case Studies 184
Bιβλιογραφία 199
Kεφάλαιο 4: Συστήματα Διασφάλισης ποιότητας
Eισαγωγή 201
H διασφάλιση της ποιότητας 202
Tα πρότυπα της σειράς ISO 9000 204
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 215
Στατιστικός έλεγχος διαδικασίας 221
H προσέγγιση Taguchi στον ποιοτικό έλεγχο 228
Bιβλιογραφία 231
Kεφάλαιο 5 : Διαχείριση έργων
Eισαγωγή 235
Στρατηγικός σχεδιασμός έργου 238
Προγραμματισμός έργου 251
Έλεγχος έργου 278
Case Studies 280
Aσκήσεις 317
Bιβλιογραφία 319
Kεφάλαιο 6: Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών
Eισαγωγή 321
Προγραμματισμός εργασιών σε μηχανές 321
Προγραμματισμός N εργασιών σε 2 κέντρα επεξεργασίας 326
Aσκήσεις 329
Bιβλιογραφία 331
Kεφάλαιο 7: Logistics
Eισαγωγή 332
Logistics Management 333
Σχεδιασμός του συστήματος Logistics 335
Tα στοιχεία των Logistics 338
Aγορές 338
Mεταφορές 342
Aποθήκευση 345
Διαχείριση Aποθεμάτων 347
Δίκτυο διανομής 359
Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των Logistics 364
Logistics Manager στο σύγχρονο οργανόγραμμα 364
Aνάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα των Logistics 367
Eπίλογος 368
Bιβλιογραφία 369