Οικονομική των Επιχειρήσεων & Λογιστική

Κωνσταντίνος Λιάπης

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Γ.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 624
Κωδικός ISBN: 978-960-824-982-0
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος: 12614986

Category:

Στο παρόν σύγγραμμα έγινε προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας με τις πρακτικές εφαρμογές για τις Επιστημονικές Ενότητες της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και της Λογιστικής. Η εκπαιδευτική αποστολή του παρόντος έργου, σε θεωρητικό επίπεδο, δεν αντιδιαστέλλεται με τον τεχνικό χαρακτήρα του, αλλά σταδιακά περνά από το εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα στις εφαρμογές και στην προχωρημένη ανάλυση των επιστημονικών του αντικειμένων.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης για τους φοιτητές των οικονομικών σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ο βαθμός δυσκολίας του βιβλίου κλιμακώνεται από τα εισαγωγικά προς τα προχωρημένα τμήματά του έτσι ώστε να επιτρέψει τόσο την εισαγωγή όσο και την εμβάθυνση, ενώ συμπληρώνεται με ένα πλήθος εφαρμογών για την καλύτερη αφομοίωση των εννοιών και των τεχνικών που αναπτύσσονται.

Οι θεματικές του ενότητες είναι δύο. Η πρώτη αποτελείται από θέματα της επιστήμης της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και η δεύτερη αναλύει την επιστήμη της Λογιστικής.

Η πρώτη ενότητα απαρτίζεται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο για τα θέματα της οικονομικής των επιχειρήσεων. Το δεύτερο ασχολείται με τον προγραμματισμό της δράσης των επιχειρήσεων. Το τρίτο με τους τρόπους μέτρησης της χρηματοοικονομικής ευρωστίας των επιχειρήσεων. Το τέταρτο αναλύει τις τεχνικές αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Το πέμπτο παρουσιάζει την πρόσφατη μέθοδο της διοίκησης των επιχειρήσεων βάσει της προστιθέμενης αξίας. Το έκτο παρουσιάζει την μέθοδο SWOT και με ποιον τρόπο αυτή εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις.

Η δεύτερη ενότητα απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο είναι το εισαγωγικό κεφάλαιο για τα θέματα της Λογιστικής Επιστήμης. Το δεύτε-ρο ασχολείται με τον κορμό της λογιστικής επιστήμης, τη Γενική Λογιστική. Το τρίτο είναι αυτό της Διοικητικής Λογιστικής, αναλύοντας τις τεχνικές της κοστολόγησης και της κατάρτισης των προϋπολογισμών των επιχειρήσεων.

Ο αναγνώστης από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνει τον καθαρά τεχνικό χαρακτήρα του έργου και η επιτυχία του, η οποία αποτελεί και ευχή του συγγραφέα, έγκειται στο αν θα καταφέρει να μεταφέρει με επάρκεια τις τεχνικές γνώσεις που πραγματεύεται. Για το λόγο αυτό τα διαγράμματα, τα παραδείγματα και οι εφαρμογές ανά θεματική ενότητα είναι πάρα πολλά.

Ως συγγραφέας αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για το σύνολο του παρόντος συγγράμματος και θέλω να ευχαριστήσω από βάθους καρδίας τους κατά καιρούς καθηγητές μου, στους οποίους και το αφιερώνω.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους φοιτητές μου στο τμήμα της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο πανεπιστήμιο που για περισσότερο από 10 έτη με βοήθησαν με τις απορίες και τις παρατηρήσεις τους, καθώς και τους συναδέλφους καθηγητές και επαγγελματίες λογιστές και οικονομολόγους για τους προβληματισμούς τους στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις μας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω, για την επιμέλεια που επέδειξε επί των κειμένων και επί της ανάπτυξης των εφαρμογών του παρόντος έργου, τον υποψήφιο διδάκτορα και επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό κο. Χρήστο Γαλανό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΛΙΑΠΗΣ

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ 1ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25
1.1. Εισαγωγή 25
1.2. Σχέση της Οικονομικής των Επιχειρήσεων με τις άλλες επιστήμες 25
1.3. Αγαθά και Μέσα Παραγωγής 25
1.4. Η έννοια της Οικονομικής Εκμετάλλευσης 26
1.5. Η έννοια της Οικονομικής Μονάδος 27
1.6. Η έννοια της επιχείρησης 27
1.7. Συστατικά μέρη μίας οικονομικής μονάδος (Λειτουργίες – Διαδικασίες) 28
1.7.1. Διαδικασία Εφοδιασμού 28
1.7.2. Παραγωγική διαδικασία 29
1.7.3. Διαδικασία Αποθήκευσης
1.7.4. Διαδικασία Συντήρησης 30
1.7.5. Διαδικασία Διάθεσης 30
1.7.6. Χρηματοοικονομική Λειτουργία 30
1.7.7. Διοικητικολογιστική Διαδικασία 31
1.8. Οι Παραγωγικοί συντελεστές κάτω από το πρίσμα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων 32
1.8.1. Συντελεστής Φύση 32
1.8.2. Συντελεστής Εργασία 33
1.8.3. Συντελεστής Κεφάλαιο 33
1.8.4. Συντελεστής Επιχειρηματικότητα 34
1.9. Κάθετη και Οριζόντια διάρθρωση παραγωγής 36
1.10. Είδη Επιχειρήσεων 39
1.10.1. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει τον είδους της εκμετάλλευσής τους 39
1.10.1.1. Πρωτογενής τομέας της οικονομίας 39
1.10.1.2. Δευτερογενής τομέας της οικονομίας 40
1.10.1.3. Τριτογενής τομέας της οικονομίας 41
1.10.2. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει της έντασης χρήσης των παραγωγικών συντελεστών 42
1.10.2.1. Εντάσεως Εργασίας 42
1.10.2.2. Εντάσεως Κεφαλαίου 42
1.10.2.3. Εντάσεως Πρώτων υλών 42
1.10.3. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει του μεγέθους τους 43
1.10.3.1. Χρηματοοικονομικά και τεχνικά κριτήρια μεγέθους επιχειρήσεων 43
1.10.3.2. Κριτήρια σε σχέση με την αγορά 44
1.10.4. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει της επιδίωξης κερδών και τον τρόπον διανομής αυτών 45
1.10.5. Διακρίσεις επιχειρήσεων βάσει νομικής μορφής 47
1.10.5.1. Προσωπικές Εταιρείες 48
1.10.5.2. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 51
1.10.5.3. Ιδιόρρυθμες εταιρείες 54
1.11. Οργάνωση Επιχείρησης 54
1.12. Έννοια του Ενεργητικού ή της Περιουσίας μίας επιχείρησης 58
1.12.1. Στοιχεία Ενεργητικού ή Περιουσίας μίας επιχείρησης 58
1.12.2. Μεταβολές μεταξύ Περιουσιακών Στοιχείων 62
1.13. Η έννοια του Παθητικού ή των υποχρεώσεων μίας επιχείρησης 65
1.13.1. Στοιχεία Παθητικού ή υποχρεώσεων μίας επιχείρησης 65
1.13.2. Μετασχηματισμοί μεταξύ Υποχρεώσεων και μεταξύ Περιουσίας και Υποχρεώσεων 67
1.14. Έννοια της Καθαρής Περιουσίας ή Καθαρής Θέσης της επιχείρησης 68
1.14.1. Στοιχεία Καθαρής Περιουσίας ή Καθαρής Θέσης της επιχείρησης 68
1.14.2. Μεταβολή στοιχείων Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης 70
1.15. Οικονομικές Καταστάσεις 73
1.15.1. Ισολογισμός 73
1.15.2. Αποτελέσματα Χρήσεως 74
1.15.3. Πίνακας Διανομής 75
1.16. Κοινωνικά – Οικονομικά – Λογιστικά Γεγονότα 77
1.17. Κεφάλαιο Κίνησης Επιχείρησης (Working Capital) 80
1.18. Ρευστότητα (Cash Flow) 81
1.19. Μικτό Κέρδος (Gross Profit) 82
1.20. Παραγωγικότητα Επιχείρησης 84
1.20.1. Παραγωγικότητα Εργασίας 84
1.20.2. Παραγωγικότητα Κεφαλαίου 84
1.20.3. Παραγωγικότητα A’ και Β Υλών 84
1.21. Οικονομικότητα 86
1.21.1. Ανάλυση Θυσίας 86
1.21.2. Ανάλυση Αποτελέσματος 87
1.22. Αποδοτικότητα 87
1.23. Χρηματοοικονομική αξία μιας επιχείρησης 88
1.24. Τεχνικές ανάλυσης επιχειρηματικής δραστηριότητας ως προς το χρόνο 94
1.25. Διαχείριση Κόστους και η Έννοια του Προϋπολογισμού Επιχειρήσεων 95
1.25.1. Κοστολόγηση (Costing) 95
1.25.2. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Strategic Planning) 98
1.26. Η Ανάλυση Αποδοτικότητας ως προς το χρόνο στην Οικονομική των επιχειρήσεων 101
1.27. Η έννοια των Αγορών 116
1.27.1. Μορφές αγοράς αναλόγως του μεριδίου των επιχειρήσεων 118
1.27.2. Συνεργασία επιχειρήσεων για τη μείωση
τον ανταγωνισμού 119
1.27.2.1. Το καρτέλ (cartel) 119
1.27.2.2. Το κονσέρν 119
1.27.2.3. Το τραστ (Trast) 125
1.27.3. Χωρικές επιδράσεις στην Οικονομική των Επιχειρήσεων 126
1.27.4. Αγορά και Κλάδοι Επιχειρήσεων 129
1.27.5. Χρήμα – Κεφαλαιαγορά – Χρηματαγορά 133
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 136
2.1. Εισαγωγή 136
2.2. Στρατηγικό Σχέδιο 136
2.3. Πηγές ή Σχέδιο Κεφαλαίων 137
2.4. Λειτουργικό Σχέδιο και Αποτελέσματα 137
2.4.1. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 138
2.4.2. Ισολογισμός 138
2.4.3. Επενδυμένο κεφάλαιο και κεφάλαιο κίνησης 139
2.4.4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 140
2.4.5. Δείκτες Απόδοσης – Ανάλυση Αριθμοδεικτών – Βάσεις της Λογιστικής 141
2.4.5.1 Βάσεις λογιστικής ανάλυσης 141
2.4.5.2 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 142
2.4.5.3 Υπόδειγμα Dupont 143
2.4.5.4 Αριθμοδείκτες στοιχείων κλεισίματος και μέσων όρων 143
2.4.5.5 Ταμειακές ροές 147
2.4.5.6 Μετρήσεις μετρητών και αριθμοδείκτες ταμειακών ροών 148
2.4.5.7 Μέθοδοι και μορφές πινάκων ταμειακών ροών 150
3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 154
3.1. Altman’s Z-score 154
3.1.1 Το εξειδικευμένο υπόδειγμα Altman’s Z-score 154
3.1.2. Το γενικενμένο υπόδειγμα Altman’s Z-score 156
3.2. Δημιουργία Αξίας για τους Μετόχους 157
3.2.1. Κόστος Κεφαλαίου 157
3.2.1.1. Κόστος δανειακών κεφαλαίων 158
3.2.1.2. Κόστος κεφαλαίων μετόχων ή επιχείρησης 158
4. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 163
4.1. Ορισμοί 163
4.2. Ισορροπία του Καταναλωτή 163
4.3. Τεχνικές Αξιολόγησης Επενδύσεων 165
4.3.1. Εισαγωγή 165
4.3.2. Αρχές Τεχνικών Αξιολόγησης Επενδύσεων 165
4.3.3. Καθαρή Παρούσα Αξία 166
4.3.4. Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 167
4.3.5. Περίοδος Επανείσπραξης της Επένδυσης 167
4.3.6. Λογιστικός Βαθμός Απόδοσης 167
4 3 7. Υπολογισμός των ταμειακών ροών ενός σχεδίου επένδυσης 168
4.3.8. Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου για την Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 169
4.3.9. Προγραμματισμός Κεφαλαιουχικών Δαπανών 169
4 3.9.1. Εκλογή σχεδίων επένδυσης με ίση διάρκεια και ίδιο μέγεθος 169
43.9.2. Εκλογή σχεδίων επένδυσης με διαφορετική διάρκεια 173
43.9.3. Εκλογή σχεδίων επένδυσης όταν έχουν ίδιες καθαρές παρούσες αξίες 174
43.9.4. Περιορισμοί στον προϋπολογισμό των κεφαλαιακών δαπανών 175
43.9.5. Επιλογή επενδυτικών σχεδίων διαφορετικού μεγέθους-κλίμακας 175
43.9.6. Η επίδραση του πληθωρισμού στα επενδυτικά σχέδια 176
5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 177
5.1. Εισαγωγή 177
5.2. Χαρακτηριστικά της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 177
5.3. Ορισμός της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 178
5.4. Οικονομικές Προσαρμογές για τον Υπολογισμό του EVA 178
5.4.1. Κύριες Προσαρμογές Μεταξύ των Πλαισίων Αναφοράς Λογιστικής και EVA 179
5.4.2. Υπολογισμός των Καθαρών Λειτουργικών Κερδών Μετά από Φόρους (ΝΟΡΑΤ) 184
5.4.2.1 Υπολογισμός μέσω των καθαρών λογιστικών ποσών (net income) 184
5.4.2.2 Υπολογισμός μέσω των μικτών λογιστικών ποσών (net sales) 185
5.4.3. Υπολογισμός της ελάχιστης αναγκαίας απόδοσης 185
5.4.4. Υπολογισμός Κεφαλαίων από το Ενεργητικό 187
5.4.5. Υπολογισμός Κεφαλαίων από το Παθητικό 187
5.4.6. Σχέση της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας με Άλλους Αριθμοδείκτες 188
5.4.7. Μέθοδοι Υπολογισμού της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας 189
5.4.7.1 Μέθοδος του περιθωρίου (“Spread” method) 189
5.4.7.2 Μέθοδος του καταλοίπου (“Residual” method) 190
5.4.8. Συνολική Αγοραία Αξία Επιχείρησης και EVA 191
5.4.8.1 Αγοραία προστιθέμενη αξία επιχείρησης 192
5.4.8.2 Ελεύθερες ταμειοροές 193
6. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 196
6.1. Γενικά 196
6.2. Δυνάμεις της επιχείρησης 196
6.3. Αδυναμίες της επιχείρησης 197
6.4. Ευκαιρίες 197
6.5. Απειλές 198
6.6. Ανάλυση PEST 199
6.6.1. Γενικά 199
6.6.2. Πολιτικό περιβάλλον 199
6.6.3. Οικονομικό περιβάλλον 199
6.6.4. Κοινωνικό περιβάλλον 199
6.6.5. Τεχνολογικό περιβάλλον 200
6.7. Στρατηγικό Πλάνο 200
6.8. Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Προτάσεων 201
ΜΕΡΟΣ 2ο
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 209
1.1. Η επιστήμη της λογιστικής 209
1.1.1. Ιστορικά στοιχεία 209
1.1.2. Έννοια 209
1.1.3. Σκοπός 209
1.1.4. Διακρίσεις 210
1.2. Χρήστες λογιστικών πληροφοριών 213
1.3. Αρχές της λογιστικής 215
1.4. Η έννοια του λογαριασμού και του αναλυτικού καθολικού των λογαριασμών 217
1.5. Η τεχνική της καταγραφής των λογιστικών γεγονότων (λογιστικές εγγραφές) 221
1.6. Ημερολόγιο λογιστικών εγγράφων (General Journal) 226
1.7. Ανάγκη συνάθροισης των επιμέρους λογαριασμών – Η έννοια του γενικού καθολικού 229
1.8. Ισοζύγια λογαριασμών 231
1.9. Προσαρμογές των λογαριασμών 233
1.9.1. Προσαρμογές παγίων 234
1.9.2. Λογιστική παρουσίαση των αποσβέσεων 236
1.9.3. Προσαρμογές αποθεμάτων 237
1.9.4. Προσαρμογές προβλέψεων 239
1.9.5. Προσαρμογές δεδουλευμένων τμημάτων 241
1.10. Λογιστικό φύλλο εργασίας και η έκδοση των οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 244
1.10.1. Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο 246
1.10.2. Οριστικό Ισοζύγιο 246
1.11. Λογιστικό κύκλωμα 247
1.11.1. Αναλυτικό καθολικό 258
1.11.2. Απογραφή τέλους χρήσης 261
1.11.3. Προσωρινό ισοζύγιο 31/12/20X7 262
1.11.4. Προσαρμοσμένο ισοζύγιο 31/12/20X7 263
1.11.5. Οριστικό ισοζύγιο 31/12/20X7 264
1.11.6. Φύλλο εργασίας 265
1.11.7. Ισολογισμός 31/12/20X7 266
1.12. Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 267
1.12.1. Η διαδικασία εναρμόνισης των Λογιστικών Προτύπων 267
1.12.2. Η δημιουργία και ο σκοπός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 267
1.12.3. Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα 268
1.12.4. Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 270
1.12.5. Συνοπτική παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (LAS – IFRS) 273
2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 283
2.1. Η έννοια της επιχειρηματικής περιουσίας στη Λογιστική 283
2.2. Ενεργητικό 283
2.3. Παθητικό 284
2.4. Λογιστική διάκριση των περιουσιακών στοιχείων 284
2.4.1. Πάγιο Ενεργητικό 284
2.4.2. Ενσώματα πάγια στοιχεία 285
2.4.3. Αποσβέσεις των παγίων στοιχείων 295
2.4.3.1. Αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία – Παράγοντες μείωσης της αξίας των παγίων στοιχείων 295
2.4.3.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες αποσβέσεων 297
2.4.3.3. Μέθοδοι απόσβεσης 298
2.4.3.3.1 Μέθοδος του σταθερού ποσού ή σταθερή μέθοδος 300
2.4.3.3.2 Περιπτώσεις εφάπαξ απόσβεσης 304
2.4.3.3.3 Αποσβέσεις στηριζόμενες στη λειτουργική ζωή του παγίου 305
2.4.3.3.4 Οι στηριζόμενες στη μειούμενη απόσβεση του πάγιου στοιχείου
2.4.3.3.5 Μέθοδοι της αύξουσας απόδοσης 308
2.4.3.3.6 Ειδικές μέθοδοι αποσβέσεων 309
2.4.3.4. Πίνακας παγίων επιχειρήσεων 310
2.4.3.5. Λογιστικές μέθοδοι διενέργειας αποσβέσεων 312
2.4.3.5.1 Άμεση μέθοδος 312
2.4.3.5.2 Έμμεση μέθοδος 313
2.4.3.6. Πώληση παγίων στοιχείων 314
2.4.3.7. Λογιστική Ακινήτων 314
2.4.3.7.1 Χαρτοφυλάκιο Ίδιο χρησιμοποιουμένων Ακινήτων 315
2.4.3.7.2 Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων προς Πώληση Ακινήτων 321
2.43.73 Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων ως Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 322
2.43.7.4 Χαρτοφυλάκιο Επενδυτικών Ακινήτων 323
2.43.7.5 Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων διαμέσου Leasing 326
2.5. Ασώματες Ακινητοποιήσεις και Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως 328
2.5.1. Λογιστική παρακολούθηση των άυλων πάγιων στοιχείων 329
2.5.2. Καθεστώς αποσβέσεων άυλων πάγιων στοιχείων 331
2.5.3. Λογιστική παρακολούθηση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 332
2.5.3. Ι. Ορισμός εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 332
2.5.3.2. Λογιστικός χειρισμός εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 332
2.5.3.3. Λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 332
2.6. Συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 334
2.6.1. Συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις 334
2.6.1.1. Επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει η σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής 334
2.6.1.2. Επιχειρήσεις με συμμετοχή μεγαλύτερη του 10%, αλλά μη θυγατρικής 334
2.6.1.3. Λογιστικές εγγραφές απόκτησης μετοχών συμμετοχικού χαρακτήρα 335
2.6.2. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 335
2.6.3. Λογαριασμοί του Ε.ΓΛ.Σ. που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των συμμετοχών 336
2.7. Αποθέματα 337
2.7.1. Ορισμός και έννοια των αποθεμάτων 337
2.7.2. Κύκλος αποθεμάτων 339
2.7.3. Λογαριασμοί αποθεμάτων 340
2.7.4. Λειτουργία των λογαριασμών των αποθεμάτων 340
2.7.5. Λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών των αποθεμάτων 341
2.7.5.1. Απόκτηση αποθεμάτων επί πιστώσει 342
2.7.5.2. Απόκτηση αποθεμάτων με καταβολή μετρητών 342
2.7.5.3. Απόκτηση αποθεμάτων με αποδοχή αξιόγραφου 343
2.7.5.4. Απόκτηση αποθεμάτων με ίδιο παραγωγή 344
2.7.6. Απόκτηση αποθεμάτων με εισφορά σε είδος 346
2.7.7. Επιστροφές και Εκπτώσεις Αγορών 347
2.7.7.1. Επιστροφές αγορών 348
2.1.1.2. Εκπτώσεις αγορών 349
2.7.8. Αποτίμηση αποθεμάτων 350
2.7.8.1. Μέθοδοι Αποτίμησης Αποθεμάτων 352
2.7.8.1.1 Μέθοδος FIFO 352
2.7.8.1.2 Μέθοδος LIFO 356
2.7.8.1.3 Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους 359
2.7.8.1.4 Η μέθοδος του βασικού (σιδηρούν) αποθέματος 361
2.7.8.1.5 Η μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους 361
2.7.8.1.6 Η μέθοδος του πρότυπου κόστους 361
2.7.8.1.7 Αποτίμηση των κοινά παραγόμενων προϊόντων 362
2.7.8.1.8 Η αποτίμηση των ελαττωματικών προϊόντων 362
2.7.9. Κόστος πωληθέντων ή αναλωμένων αποθεμάτων 363
2.8. Λογαριασμοί Εσόδων και Έσοδα από Πωλήσεις 363
2.8.1. Ορισμοί και Διακρίσεις επί των Εσόδων 363
2.8.2. Οργανικά Έσοδα 363
2.8.3. Πωλήσεις 365
2.8.3.1. Λειτουργία των λογαριασμών πωλήσεων 365
2.8.3.2. Εκπτώσεις πωλήσεων 371
2.8.3.3. Εκπτώσεις πωλήσεων 372
2.8.3.4. Επιστροφές πωλήσεων 372
2.8.4. Αποτίμηση των Εμπορευμάτων και Προσδιορισμός του Μεικτού Κέρδους 374
2.8.5. Εγγραφές Τέλους Χρήσης 376
2.9. Λογιστική των Χρεογράφων 380
2.9.1. Χρεόγραφα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου (Trading Portfolio) 382
2.9.2. Χαρτοφυλάκιο Χρηματοπιστωτικών Στοιχείων Ενεργητικού Αποτιμώμενων σε Εύλογες Αξίες μέσω του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss) 384
2.9.3. Διαθέσιμο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο (Available for Sale Financial Assets) 385
2.9.4. Χαρτοφυλάκιο Χρεογράφων τα οποία η Επιχείρηση προτίθεται να τα κρατήσει μέχρι τη λήξη τους (Financial Assets held to maturity) 389
2.9.5. Συμμετοχές σε Θυγατρικές (Investments in Subsidiaries) 390
2.9.6. Συμμετοχές σε Συγγενείς Εταιρίες (Investments in Associates) 392
2.10. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού 394
2.11. Προβλέψεις (για Κίνδυνους και Βάρη) 397
2.11.1. Γενικές Προβλέψεις 397
2.11.2. Προβλέψεις για Επισφαλείς Πελάτες 399
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 402
3.1. Ο Ρόλος της Διοικητικής Λογιστικής 402
3.2. Διοίκηση Κόστους ή Κοστολόγηση 404
3.2.1. Σύνδεση του Κόστους με την Παραγόμενη Ποσότητα Προϊόντων 404
3.2.2. Στατιστικός Προσδιορισμός των Μορφών κόστους 405
3.2.3. Κόστος Βιομηχανοποίησης 407
3.2.4. Συλλογή και Ταξινόμηση του Κόστους στους Συντελεστές Κόστους 412
3.2.5. Κατανομή Κόστους Υποστηρικτικών Τμημάτων 414
3.2.6. Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing) 417
3.2.7. Κοστολόγηση Παραγγελιών 421
3.2.8. Διαδικασία Ετήσιας Διαρκούς Κοστολόγησης 426
3.2.9. Αλυσίδα παραγωγής 435
3.2.10. Φύρα Παραγωγής 440
3.2.11. Κοστολόγηση Προϊόντων που Παράγονται Μέσα από την Ίδια Παραγωγική Διαδικασία 444
3.2.12. Ανάλυση Διακύμανσης ΓΒΕ 447
3.2.13. Ανάλυση Διακύμανσης Όλων των Συντελεστών Κόστους Παραγωγής 451
3.2.14. Κοστολόγηση Απορρόφησης και Μεταβλητή Κοστολόγηση 456
3.2.15. Ανάλυση Κόστους Όγκου Κερδών (Cost Volume Profit) 459
3.2.16. Ανάλυση Κόστους Όγκου Κερδών σε Πακέτα Προϊόντων 463
3.2.17. Διαφορική Ανάλυση 465
3.3. Προϋπολογισμοί 468
3.3.1. Τεχνικές Ελέγχου της Απόδοσης 468
3.3.2. Ο Σχεδιασμός – Κεντρικό Εργαλείο για την Απόδοση 469
3.3.3. Προϋπολογισμός και Προϋπολογιστικός Έλεγχος 470
3.3.4. Προϋπολογισμός Αγορών και Παραγωγής 475
3.3.5. Κύριος Προϋπολογισμός (Master Budget) 479
3.3.5.1. Προϋπολογισμός πωλήσεων 482
3.3.5.2. Προϋπολογισμός παραγωγής 482
3.3.5.3. Προϋπολογισμός αγορών 483
3.3.5.4. Προϋπολογισμός Άμεσης Εργασίας 484
3.3.5.5. Προϋπολογισμός ΓΒΕ 484
3.3.5.6. Προϋπολογισμός Συνολικής Κοστολόγησης της Παραγωγής των Προϊόντων 485
3.3.5.7. Προϋπολογισμός του Κόστους Πωληθέντων 486
3.3.5.8. Προϋπολογισμός Χρηματικών Διαθεσίμων 487
3.3.5.9. Κεντρικός Προϋπολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης και Ισολογισμός 490
ΜΕΡΟΣ 3ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1. Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών 495
Παράρτημα 2. Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος και ο Εκτοκισμός 499
Παράρτημα 3. Διακρίσεις κλάδων σύμφωνα με την ΕΣΥΕ 509
Παράρτημα 4. Λογιστικά σχέδιο εταιρειών 513
Παράρτημα 5. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις X Α.Ε 541
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 607