Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας (Ερωτήσεις – Απαντήσεις Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)


Χαρά Ν. Κοτταρά,
Σοφία Κ. Ασωνίτου

 

Α΄ Έκδοση

 

Εκδότης: Μπένου Ε.
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο
Αριθμός σελίδων: 196
Κωδικός ISBN: 978-960-359-167-2
Διαστάσεις: 17 × 24 εκ.
Κωδ. Εύδοξος:

Category:

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου αποτελεί ένα σημαντικό και έγκριτο εργαλείο, προκειμένου να επιτύχουν οι απόφοιτοι των Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας / ΙΕΚ ΟΑΕΔ, του ΙΕΚ Σιβιτανιδείου και των υπολοίπων Ι.ΙΕΚ στην Ελληνική Επικράτεια στην Εξέταση της Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για την εν λόγω ειδικότητα.

Το βιβλίο περιέχει απαντήσεις στα θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ, ως προς το Θεωρητικό Μέρος, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Πιο συγκεκριμένα για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, στην εκμάθηση των απαντήσεων το παρόν βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη αναφορικά με τη Θεωρητική Εξέταση:

ΜΕΡΟΣ Α. Θέματα Εξετάσεων Γενικών Ερωτήσεων.

ΜΕΡΟΣ Β. Θέματα Εξετάσεων Ειδικών Ερωτήσεων.

ΜΕΡΟΣ Γ. Απαντήσεις Θεμάτων Γενικών Ερωτήσεων.

ΜΕΡΟΣ Δ. Απαντήσεις Θεμάτων Ειδικών Ερωτήσεων.

Aκολουθεί παράρτημα με το Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων και τον Κατάλογο Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων.

Οι αναγνώστες/στριες - μελετητές του παρόντος βιβλίου πέρα από τις γνώσεις τις οποίες θα αποκομίσουν, λαμβάνουν επιπλέον ένα σημαντικό "εφόδιο" για την αγορά εργασίας, καθώς οι απαντήσεις που παρέχονται είναι επικαιροποιημένες και προσαρμοσμένες στη σύγχρονη πρακτική των επιχειρήσεων.

Επιπλέον οι απαντήσεις είναι προσανατολισμένες στις απαιτήσεις των Εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς υπάρχει πολυετής εμπειρία και συμμετοχή από το 2004 στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ ως Εξετάστριες Πρακτικού Μέρους. Επίσης οι συγγραφείς συνέβαλαν σε πλήθος ερωτήσεων στην ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ του Θεωρητικού Μέρους του 2017.

Μάρτιος 2021
Χαρά Κοτταρά , Σοφία Ασωνίτου

Εισαγωγικά

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β’ 1098/2014), διεξάγονται οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι ο/η απόφοιτος/η να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένα σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Στους αποφοίτους της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. παρέχεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π δίνεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση).

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας», έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες κατά την εκπαίδευσή τους, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ως στελέχη σε: Εμπορικές Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις,

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών, Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις, Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών,Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια.

Επίσης, θεωρείται σημαντική η μοριοδότηση την οποία λαμβάνουν όσοι απόφοιτοι επιτύχουν στην Εξέταση της Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ τόσο στο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ, όσο στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, καθώς τους προστίθενται +150 μόρια για θέση Δ.Ε κατά τον ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 4763/2020, ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, όσοι κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, μπορούν να κατατάσσονται μέσω κατατακτήριων εξετάσεων σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 9
Α’ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.
ΟΜΑΔΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 11
Β’ ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.
ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 17
Γ’ ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΟΜΑΔΑ Α.» 33
Δ’ ΜΕΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΟΜΑΔΑ Β.» 81
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 189
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 193