ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: Θεωρία & Εφαρμογές

Ορέστης Γ. Βλησμάς,
Απόστολος Α. Μπάλλας,
Δημοσθένης Λ. Χέβας

Α΄ Έκδοση

Εκδότης: Μπένου & ΣΙΑ ΕΕ
Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο (4χρωμη έκδοση)
Αριθμός σελίδων: 496
Κωδικός ISBN: 978-960-359-189-4
Διαστάσεις: 21 × 29 εκ.
Κωδ. Εύδοξος:

Category:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: Θεωρία & Εφαρμογές

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών σχολών αλλά και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εντρυφήσει στο γνωστικό πεδίο της Λογιστικής Κόστους, δηλαδή τον ιδιαίτερο κλάδο της επιστήμης της Λογιστικής που ασχολείται με την εννοιολογική οριοθέτηση του κόστους, τη διαμόρφωση έγκυρης μεθοδολογικής προσέγγισης μέτρησής του και την παροχή αξιόπιστης κοστολογικής πληροφόρησης.

Η επιθυμία των συγγραφέων είναι να κατανοήσει ο φοιτητής το γνωστικό πεδίο της Λογιστικής Κόστους και την πρακτική σημασία της για την αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρηματικών οργανισμών που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα πολυδιάστατο και διεθνοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η προσέγγιση που έχει επιλεγεί δίνει έμφαση στις βασικές αρχές και όχι στη στείρα απομνημόνευση κάποιων κανόνων. Επίσης, όλα τα κεφάλαια είναι εμπλουτισμένα με παραδείγματα και οι ασκήσεις ανάπτυξης πλαισιώνονται κατάλληλα με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Για την επίτευξη των σκοπών του συγγράμματος, η ύλη διαιρείται σε δεκαεπτά κεφάλαια που κατατάσσονται σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια και αποσκοπεί στη διαμόρφωση του βασικού εννοιολογικού υπόβαθρου το οποίο είναι αναγκαίο για την κατανόηση των υπολοίπων κεφαλαίων του συγγράμματος. Το δεύτερο μέρος έχει αναλυτικό χαρακτήρα και πραγματεύεται σε ξεχωριστά κεφάλαια τις τρεις βασικές συνιστώσες του κόστους παραγωγής, δηλαδή το κόστος της εργασίας, το κόστος των υλικών και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα. Εν συνεχεία, το τρίτο και το τέταρτο μέρος του συγγράμματος περιγράφουν τις μεθόδους συγκέντρωσης του κόστους και αποτίμησης των παραχθέντων προϊόντων, αντίστοιχα. Έχοντας ολοκληρώσει την εξέταση των θεμελιωδών διαστάσεων της Λογιστικής Κόστους, το πέμπτο μέρος του συγγράμματος, που αποτελείται από πέντε κεφάλαια, επικεντρώνεται σε εξειδικευμένα θέματα όπως είναι το πρότυπο κόστος, οι προϋπολογισμοί, οι σχέσεις κόστους, πωλήσεων και κέρδους, η λήψη αποφάσεων στο βραχυχρόνιο διάστημα και, τέλος, οι κοστολογικές τεχνικές για σύγχρονα συστήματα οργάνωσης παραγωγής.

Κλείνοντας τον παρόντα πρόλογο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το σύγγραμμα αυτό ως βοήθημα στα μαθήματά τους. Είναι προφανές ότι για οποιαδήποτε λάθος ή παράλειψη έχει παρεισφρήσει, εμείς, οι συγγραφείς, φέρουμε την ευθύνη.

Αθήνα
Ορέστης Γ. Βλησμάς,  Απόστολος Α. Μπάλλας, Δημοσθένης Λ. Χέβας

Περιεχόμενα

Πρόλογος A Έκδοσης 21
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
1 Ορισμός της Λογιστικής Κόστους 24
2 Οργάνωση Παραγωγικών Διαδικασιών 45
3 Ορισμός, Ταξινομήσεις και Συμπεριφορά Κόστους 59

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
4 Το Κόστος της Εργασίας 104
5 Άμεσα και Έμμεσα Υλικά 125
6 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 143

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
7 Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής 174
8 Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής 223
9 Από Κοινού Κόστη: Συμπαράγωγα και Υποπροϊόντα 269
10 Ελαττωματικά, Φθαρμένα, Υπολείμματα και Φύρα Παραγωγής 287

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
11 Παραδοσιακές Τεχνικές Κοστολόγησης 312
12 Κοστολόγηση βάσει Δραστηριοτήτων 331

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
13 Πρότυπο Κόστος 348
14 Προϋπολογισμοί 387
15 Σχέσεις Κόστους, Πωλήσεων και Κέρδους 403
16 Λήψη Αποφάσεων στο Βραχυχρόνιο Διάστημα 423
17 Κοστολογικές Τεχνικές για Σύγχρονα Συστήματα Οργάνωσης Παραγωγής 465

Βιβλιογραφία 495